Akce školy – Školní rok 2011/2012

Loučení s vycházejícími žáky a ocenění těch nejlepších…

Jako tradičně, tak i v tomto školním roce jsme se rozloučili naší školní hymnou se všemi vycházejícími žáky.

Zároveň jsme ocenili ty nejlepší z řad žáků a odměnili krásným dárkem i s věnováním.Byli odměněni tito žáci:

Pastorek Petr, Říha Filip, Slepčiková Claudie, Mišariková Karina, Trsková Nikola, Kumaj Jiří, Sivák Petr, Adler Lukáš, Červeňáková Simona, Michalisková Nikola, Mikerová Božena, Čonková Marie, Eisner Patrik, Kotlárová Tereza, Rangl Zdeněk, Fizer Pavel, Kadlík Petr,Gburová Denisa, Mišariko Vladimír, Korecký Jaroslav, Miker Karol, Kráĺ Stanislav, Siváková Monika

Všem blahopřejeme a přejeme krásné a usměvavé prázdniny.

   

Zamykání školy

Milé děti, učitelé a přátelé školy!

Prázdniny se nesporně blíží, a proto jsme se rozhodli, netradičním způsobem
oslavit konec školního roku.

Ptáte se jak?

Dne 28. června ve 13.00 hodin vytvoříme společně živý řetěz, chytneme se
za ruce a obstoupíme naší školu.Tímto nevšedním spojením nás všech, a za po-
křiku hesla „ZAVÍRÁME  ŠKOLU  PO PRÁZDNINÁCH ZASE SPOLU“ se
rozloučíme se školním rokem.
     

Přátelský turnaj ve fotbale a přehazované

Už je to tady, už je to tu. Konec školního roku na dosah. Jako každý rok i letos se dne  21.6.2012  uskutečnil přátelský turnaj ve fotbale a v přehazované, který byl uspořádán v rámci přeshraniční spolupráce mezi naší školou a školami z města Marktredwitz. Po příjezdu na půdu přátelské školy, nás čekalo milé přivítání paní starostky města Marktredwitz a německých kolegů.

Do soutěžního klání nastoupilo celkem 26 žáků naší školy. Nejlépe si vedly dívky, které v přehazované zvítězily. Především blahopřejeme: Kotlárové A., Šarišské A.,Gburové D., Kotlárové T., Hlaváčové M.  Další družstvo skončilo na třetím místě.

Ve fotbale nám snad chyběla jen kvalitní výbava. Po neúspěšných šancích jsme nakonec obsadili krásné druhé a čtvrté místo, poděkování patří všem hráčům. Celý turnaj všichni opravdu sportovně prožívali a nakonec obdrželi diplom a malé pohoštění.

Tak nám držte palce, ať zase vyhrajeme! Hezké prázdniny sportovci!

Ing.Petr Svatek

LSH Speciálních škol

Dne 6. 6. 2012 se 10 vybraných žáků, ze speciálních tříd ZŠ Cheb, Kostelní náměstí 14, zúčastnilo LETNÍCH SPORTOVNÍCH HER ZÁKLADNÍCH ŠKOL SPECIÁLNÍCH pořádaných ZŠ praktickou a speciální v Mariánských Lázních. Tento rok i přes nepříznivé počasí nastoupilo proti sobě 8 škol (Mariánské Lázně, Cheb, Žlutice, Toužim, Teplá, Aš, Plesná, Karlovy Vary). Soutěžilo se na hřišti v Hamrníkách, kam všichni sportovci došli v průvodu z nedaleké školy. Kapitáni každého družstva nesli transparenty s názvem svého města. Hry uvedl místostarosta  Mariánských Lázní se zástupkyní školy. Barevně odění žáci z pořádající školy si na úvod na skladbu  Freddieho Mercuryho „We are the champions“ připravili vystoupení symbolizující olympijské kruhy. Soutěžící si zopakovali každoroční motto her – „běhat a skákat, podle svých sil, poznat nové kamarády, to je náš cíl“ a sportovní klání mohlo začít.  Soutěžilo se v následujících disciplínách – běh na 30 metrů, vytrvalostní běh, skok do dálky, hod na cíl a jízda na koloběžce nebo kole. Tento den bylo počasí velmi studené a sychravé, ale i přesto děti soutěžily s nadšením a elánem. Za svoje výkony byly odměněny medailemi, diplomem, drobnými cenami a samozřejmě obrovským potleskem.

MDD – 31.5.2012

Ve čtvrtek 31.5.2012 se zúčastnili žáci nejen praktických, ale i speciálních tříd ZŠ Cheb,

Kostelní náměstí 14  DĚTSKÉHO  DNE v DDM SOVA.

Při zahájení nás přivítali zástupci DDM SOVA a pečlivě všechny přítomné seznámili

s programem, podrobněji objasnili i jednotlivé disciplíny.

K přání prožít „DEN DĚTÍ“ co nejradostněji se připojila, v úvodu svátečního dopoledne,

také nepochybně paní ředitelka ZŠ Cheb Mgr.M.Hartmannová a zástupkyně Mgr.L.Hladká.

Různé atrakce pro děti byly pojaty ve sportovním duchu s notnou dávkou legrace a soutěživosti. Žáci při nástupu každým okamžikem netrpělivě očekávali pokyn k rozchodu, pod vedením svého třídního učitele. Cesta soutěžemi byla klikatá, plná nástrah v podobě  mnohdy náročných úkolů. Za zmínku stojí zdolání horolezecké stěny, jízda na koloběžce

překážkovou dráhou, skákání v pytli, lovení ryb atd.

Při závěrečném vyhodnocení zábavného dopoledne, pořádaného na počest dětí, nebylo poražených. Zvítězili bez rozdílu všichni, kteří soutěžili a podávali obdivuhodné výkony.

Odměnou na závěr bylo opékání špekáčků a v neposlední řadě, tolik dětmi oblíbené, sladkosti.

R.Bártová

Projektový den

Dne 18.5.2012 se na půdě naši školy uskutečnil projektový den na téma

,, EKOHRANÍ “ – enviromentální výchova.

Úkolem bylo, seznámení a prohloubení všech znalostí v oboru třídění a recyklace odpadu. Z tříděného odpadu žáci následně vyráběli a tvořili.

Výrobky zdobí chodby školy, které si můžete prohlédnout.  Celý den probíhal zábavnou a hravou formou.

 

Projektový den  věnovaný   cyklistice a  znalostem  dopravních značek

 

DDM Sova  připravil  pro naše spolužáky den věnovaný cyklistice a dopravní tematice. Cílem akce bylo poučit nás, jak se máme chovat na silnicích, jak se správně obléci na kolo, aby byla dodržena bezpečnost a od kolika let se můžeme sami pohybovat na kole v silničním provozu.

Také nás zaujala ukázka videa, kde jsme viděli různé situace, které mohou vzniknout, pokud nebude dodržena bezpečnost např. jak může dopadnout pád z kola, pokud cyklista nemá  na hlavě helmu, nebo málo viditelný cyklista v šeru.

Byly zde připraveny i různé soutěže: jízda zručnosti, poznávání dopravních značek pomocí kvízu, malování dopravních značek, správné vybavení kola a zábavné hry s dopravní tematikou.

Den věnovaný cyklistice se nám všem moc líbil, i když se nám počasí nevydařilo. Děkujeme DDM Sova, že pro nás připravuje takové akce a těšíme se na další.

Tento den byl věnovaný nám, abychom si uvědomili, jak se máme správně chovat na silnicích.  Pokud neznáte dopravní značky a není vám 15 let, nejezděte sami na kole na silnicích, to si pamatujte!!!

Žáci z  VIII.B

Praktická dívka

Dne 17. 5. 2012 se konalo školní kolo soutěže „Praktická dívka“. Soutěže se zúčastnilo 10 žákyň z  druhého stupně. Děvčata soutěžila ve třech disciplínách (oprava košile, úprava společenského účesu a výroba chlebíčků dle vlastní fantazie). Letošní ročník byl velice vyrovnaný, dívky předvedly skvělé výkony.

Umístění dívek:

  1. místo Denisa Gburová – VIII. B
  2. místo Tereza Kotlárová – VII.A
  3. místo Nikola Bendíková – VIII.B

Poděkování, proto patří nejen soutěžícím, ale také paní učitelce Libuši Caranové a Vlastě Veverkové, které soutěž zajistily.

Ekohrátky

V letošním školním roce pokračujeme ve spolupráci se střediskem ekologického vzdělávání v Hohenbergu. Jsou naplánována dvě setkání, jedno se uskutečnilo dnes 15.5.2012 od 9 do 12 hodin v prostorách partnerské školy Lebenshilfe. Účastnilo se 10 žáků naší školy, vyráběli hudební nástroje z přírodních materiálů.

V Chebu dne 15.5.2012

Jarmark radosti

Dne 12. 5. 2012 uspořádalo Občanské sdružení JOKER, SZŠ a VOŠ Cheb benefiční akci „Jarmark radosti“. V prostorách a na dvorku Jokeru o.s. byl připraven bohatý program pro všechny návštěvníky spojený s prodejem šperků, hedvábí a dalších výrobků.

Této akce se zúčastnila i naše škola. Prezentovali jsme zde naše výrobky z dílen a šijovny. Návštěvníci měli možnost si vystavené výrobky zakoupit. Přestože počasí moc nepřálo, účast byla hojná. Část z utržených peněz byla věnována na benefiční akci. Užili jsme si pěkný den a udělali jsme něco pro dobrou věc.

  

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ ZŠ PRAKTICKÝCH -  OKRESNÍ KOLO  STARŠÍCH ŽÁKŮ

10.5.2012 – školní hřiště Cheb, Skalka

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

DISCIPLÍNY :

STARŠÍ DÍVKY – běh 60m + skok do dálky + hod kriket. míčkem + běh 800m

STARŠÍ CHLAPCI – běh 60m + skok do dálky + hod kriket. míčkem + běh 1500m

CHLAPCI

POŘADÍ JMÉNO ŠKOLA 60m Hod Skok 1500m BODY
   1. Rangl Zděněk Cheb  439   232   219   450 1.340
   2. Mencer Tomáš Plesná  214   283   203   504 1.204
   3. Čonka Martin Cheb  388   281   237   265 1.171
   4. Pastorek Jiří Cheb  439   365   255      7 1.066
   5. Pišta Šimon M.L.  129   317   119   352    917
   6. Červeňák Oldřich Plesná  233   315   123   122    793
   7. Podlezl Václav M.L.  274   226   155   125    780
   8. Černohorský M. M.L.    88   182     69   185    524
   9. Červenka Václav Plesná  145     79     72      0    296

 

DÍVKY

POŘADÍ JMÉNO ŠKOLA 60m Hod Skok 800m BODY
   1. Řezáčová Klára M.L. 348 137 107 202 794
   2. Fialová Lucie Plesná 289 168 133 0 590
   3. Nová Michaela Plesná 270 98 107 47 522
   4. Čonková Marie Cheb 348 144 18 0 510
   5. Gburová Denisa Cheb 170 242 97 0 509
   6. Kotlárová Aurélie Cheb 103 385 15 0 503
   7. Gáborová Věra Plesná 155 227 0 109 491
   8. Zemianková Lada M.L. 155 159 14 0 328
   9.

Školní kolo – SHM

V pátek 27.4. 2012 se k konalo SHM.  Akce byla připravena na školním hřišti 1.ZŠ na Skalce. Celkem se zúčastnilo 37 dětí . Soutěžilo se ve dvou skupinách (mladší a starší).

Nejúspěšnější byli:

kategorie mladších žáků

dívky                                                                  chlapci

  1. místo – Giňová Marie                                            1. místo – Červeňák Tomáš
  2. místo – Čonková Marie                                         2. místo – Pišta David
  3. místo – Kohoutová Marie                                     3. místo – Fizer Martin

   kategorie starších žáků

dívky                                                                   chlapci

  1. místo – Gburová Denisa                                  1. místo – Král Stanislav
  2. místo – Tulejová Diana                                    2. místo – Pastorek Jiří
  3. místo – Kotlárová Aurelie                                3. místo – Dužda Josef

 

Nejlepší sportovec dne : Čonka Martin

Na okresní kolo postupují tito žáci:

Gburová D.,TulejováD., Kotlárová A. a jako náhradnice Čonková M.                                                              

Král S., Pastorek J., Červňák T. a jako náhradník Fizer P.

Počasí přálo, nikdo se nezranil a  všichni byli spokojeni.

  

Májka

Dne 27. 4. 2012 na ZŠ Cheb, Kostelní náměstí 14, proběhla akce s názvem „Stavění májky“. Zúčastnili se jí jak žáci z nižších ročníků ZŠ praktické, tak i žáci ze ZŠ speciální. Této akci předcházela samozřejmě velká příprava. Děti se podílely na pletení věnce z březového proutí a vázání pentlí a ozdob s jarními motivy. Programem je provázela čarodejnice, která je seznámila s tradicí stavění májky a pálení čarodejnic. Akce byla završena za vydatného potlesku a povzbuzování stavěním májky a a opékaním buřtů. Žáci si z tohoto netradičního dne odnesli spoustu zážitků a budou na tento vesele strávený den jistě rádi vzpomínat.

 

Zvyk stavění májky a pálení čarodějnic je velmi starý a dodržuje se dodnes. Letos jsme se proto rozhodli postavit si májku a upálit čarodějnice i u nás ve škole.

Za pěkného slunečního počasí jsme si postavili májku, kdy její věnec ozdobily děti pentlemi.Pomocí zaříkávadla jsme vyhnali čarodějnice z naší školy:

„ Vyzýváme sluneční a měsíční víly,

dodejte nám nové síly.

Ať všechny čarodějnice zmizí

a naše škola je jim cizí.“

Krátkým průvodem jsme doprovodili čarodějnici na hranici. Zapálením hranice pak vznikl táborák, na kterém jsme si opekli vuřty. Atmosféra byla výborná, všichni jsme si to náramně užili.

  

Soutěž mladých zdravotníků

Dne 18. 4. 2012 se uskutečnilo okresní kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků, kterou každoročně pořádá český Červený kříž.

V areálu DDM Sova se letošního ročníku zúčastnilo celkem 14 hlídek ZŠ z okresu Cheb. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Hlídky I. a II. stupně plnily úkoly na jednotlivých stanovištích, které byly zaměřeny na znalosti a dovednosti z první pomoci, obvazové techniky a přenosu raněných. Děti ošetřovaly sice poranění na figurantech, ale byla to poranění, která by se mohla kdykoliv a kdekoliv reálně stát. Vítězové z každé kategorie postoupili do krajského kola soutěže.

Ostatní hlídky obdržely účastnický list a všichni jsme odcházeli s pěkným pocitem, že se soutěž vydařila, že se podařilo děti něco pořádného naučit a že práce s nimi má smysl.

  

Jaro na vodě

Konečně je tu všemi očekávané jaro, jehož příchod jsme oslavili trochu netradičním způsobem. Během předchozího týdne jsme v rámci pracovního vyučování 6 – 9 tříd vyráběli lodičky. Plavidel vzniklo opravdu nesčetné množství, a tak jsme v úterý 10. 4. 2012 vyrazili k řece Ohři, abychom přivítali jarní sluníčko, které o sobě dává občas příjemně vědět. Pod hrází přehrady Skalka, si každý stavitel svojí loďku s tajným vzkazem vypustil. Od jednoduchých skládaček z papíru až po parníky ze dřeva, které se prodíraly mezi kameny a zvědavými kachnami, vše opravdu fungovalo. Za novým mostem v oblasti „Krajinné výstavy“ jsme loďkám již nestíhali, a tak jsme je ponechali jejich osudu. Výprava se opravdu vydařila a s dobrým pocitem a novým zážitkem jsme se vraceli zpět do školy. Splní se nám přání, schovaná v lodičce?  Doplují naše loďky daleko?

    

Společná česko – německá výuka na téma zdravé výživy

 

Dne 23.3.2012 proběhla na naší škole, v rámci spolupráce s partnerskou školou z Marktredwitz  projektová výuka na interaktivní tabuli. Výuka byla zaměřena na rozvoj, podporu a rozšíření komunikačních dovedností žáků z německé i české školy v oblasti zdravé výživy.V rámci činnostního učení se žáci za pomocí různých úkolů, her a praktických dovedností zbavovali ostychu ze vzájemné komunikace a překonávaly tak jazykové bariéry. Akce se zúčastnilo celkem 20 žáků, výsledkem uvedených činností bylo vytvoření „talíře zdravé výživy“. Společná výuka se všem velmi líbila, těšíme se na další podobné projektové dny se žáky z partnerské školy.

Mgr.Arpášová Jana, Došková Jana

     

 

Žáci soutěžili ve zručnosti

Ve čtvrtek 22. 3. 2012 uspořádala naše škola okresní kolo soutěže „Zručný chlapec“, které se zúčastnili nejšikovnější chlapci ze ZŠ Cheb a ZŠ Plesná. Cílem soutěže zručnosti bylo nejen zvýšení sebevědomí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i prověření jejich manuálních schopností. Účastníci měli za úkol vyrobit masku obličeje kašpárka a následně ji připevnit na dřevěnou podložku. Porota složená z učitelů pracovního vyučování jednotlivých škol, hodnotila dodržování stanovených rozměrů, kvalitu stříhání a opracování plechů, ale také celkový vzhled a dodržení časového limitu.

Všichni chlapci prokázali, že jsou manuálně zruční a masku kašpárka vyrobili samostatně a bez dopomoci pana učitele Strejčka. První místo získal Karol MIKER z naší školy. Druhé místo patřilo zástupci ZŠ Plesná – Tomáši MENZEROVI. Třetí příčku obsadil Milan POHLOTKO opět ze ZŠ Cheb. Na posledním místě skončil Pavel ŠIVÁK ze ZŠ Plesná. Oceněni byli všichni účastníci soutěže.
Poděkování, proto patří nejen účastníkům, ale také všem pedagogům, kteří se na přípravě této soutěže podíleli.

     

Zábavné sportovní dopoledne

 Pohádkové bytosti nás dne 8. 3.2012 provázely při dalším setkání s německými přáteli z partnerské školy. V rámci zábavného soutěžního dopoledne žáci prokázali svoji odvahu, zvládli řadu dovedností a zároveň ukázali, že mají potřebného sportovního ducha.  Dokázali si poradit v souboji s drakem, pochytat vodníkovi rybičky, naloupat perníčky z perníkové chaloupky, prolézt pekelným pytlem a neztratit se ani v rytířském klání. Všichni závodníci bojovali statečně, společně plnili jednotlivé úkoly a postupně zvládli všechny pohádkové disciplíny.  Na závěr pomocí obřích puzzlí soutěžní týmy složily v naší tělocvičně tři velké obrazy – vodníka, draka a princezny. Za vynikající výkony dostali všichni velkou medaili a sladkou odměnu. Těšíme se na další setkání s našimi kamarády z Německa.

1. Srážení dračích hlav                           2. Výlov rybek.                                3. Shazování perníčků.

                            

4. Prolézaní pekelným pytlem.          5. Rytířské souboje                     Závěrečné skládání obřích obrázků.

                            

 

Sportovní dopoledne

Ve čtvrtek 8. 3. 2012 se v tělocvičně SZŠ a VOŠ v Chebu konalo v rámci mezinárodní spolupráce Česko-německých vztahů přátelské utkání v basketbalu . Utkání se účastnilo celkem 5 družstev chlapců, z toho 2 družstva chlapců byla z Markredwitz. Celý turnaj zpestřilo i družstvo našich dívek.Ve vyrovnaném utkání zvítězil tým z Marktrewitzu, naše družstva obsadila druhé a třetí místo. Vítězná družstva obdržela drobné ceny.

Všichni odehráli skvělý turnaj a patří jim náš dík. Již teď se těšíme na další setkání.

          

Den otevřených dveří – 27.1.2012

V pátek 27. 1. 2012 jsme uspořádali na naší škole poprvé „Den otevřených dveří“ pro všechny rodiče a prarodiče našich dětí a také pro širokou veřejnost. Již od rána měli rodiče  možnost účastnit se výuky svých dětí. Rodičům byla také předvedena prezentace o naší škole, byli seznámeni s výsledky dlouhodobého a náročného projektu, který byl zaměřen na tvorbu výukových materiálů. Dále byli seznámeni s novými metodami a formami práce na základní škole speciální a praktické.          Rodiče i přátelé školy pak měli možnost prohlédnout si veškeré učebny a prostory školy za doprovodu žáků z 9. ročníku. V kuchyňce děti připravily pro všechny návštěvníky drobné občerstvení. Zde si mnozí sdělovali své dojmy. Potěšila nás spousta kladných hodnocení nejen na výuku, ale i na zázemí školy.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří do školy přišli a podpořili naši snahu o lepší vzájemnou komunikaci mezi školou, rodiči a veřejností.

Mgr. Radka Rynešová

 

Schůzka rodičů vycházejících žáků – 26.1 2012

Blíží se čas rozhodování v podávání přihlášek do učebního oboru našim vycházejícím žákům. Proto výchovná poradkyně školy Mgr.Libuše Hladká svolala schůzku rodičů a vycházejících žáků, na kterou byl pozván i výchovný poradce z ISŠ Cheb. Každý se mohl dozvědět potřebné informace k jednotlivým oborům, a bylo zodpovězeno mnoho dotazů týkajících se dalšího vzdělávání žáků, kteří se hlásí do učení.

    

Vánoční besídka

Jak je už tradicí na naší škole, tak i v tomto školním roce proběhla dne 21.12.Vánoční besídka, kde si žáci mohli předvést své nadání navzájem. Vystoupilo zde mnoho šikulů, kteří pobavili své kamarády a zároveň nastolili krásnou a pohodovou náladu. V závěru besídky poděkovali záci devátého ročníku své třídní učitelce M. Rendlové a paní učitelce B.Štěpinové, které s nimi měli po celou dobu školní docházy velko trpělivost.

        

Turnaj v košíkové

Dne 19.12.2011 se v tělocvičně SZŠ a VOŠ Cheb uskutečnil tradiční vánoční  turnaj v košíkové žáků 2. stupně naší školy. Sportovního utkání se zúčastnilo celkem 51 příznivců tohoto sportu. V konkurenci devíti družstev si nevedli vůbec špatně kluci 6. ročníku, kteří v nelehké konkurenci dokázali vyhrát ve své skupině. Pochvalu si zaslouží zejména Slavík Lukáš, Berky Tomáš, Pastorek  Jiří a Pišta David. Cenu nejproduktivnější hráčky turnaje získala Gburová Denisa a Kotlárová Aurelie.

Soupeři druhé skupiny byli velice silní, proto museli všichni hráči „makat“ do poslední vteřiny. Nakonec první místo obsadili žáci 8. ročníku; Tulej Pavel, Červeňák Jan, Kadlík Petr, Rangl Zdeněk, Quaiser Tomáš, Kotlár Lukáš, Forejt Tomáš. Nejlepším střelcem v rámci druhé skupiny se stal Pavel Fizer. I přes častý střelecký nezdar žáci bojovali o každý míč v duchu fair – play a domů si proto odnesli spoustu sportovních zážitků a sladkostí. Všem hráčům a hráčkám gratulujeme a přejeme hezké vánoce a spoustu dobrých známek ve školním roce 2011/2012                                          Zpracoval: Ing. SVATEK Petr

               

Mikulášská

Jak se již stalo tradicí, navštívili naši žáci ZŠ Kostelní náměstí 14, Cheb divadelní představení, v rámci Mikulášské besídky, pohádku s názvem „O čertovi, který měl smůlu“. Nejen, že měli možnost zhlédnout zajímavé divadelní představení v podání vynikajících herců Západočeského divadla v Chebu, ale v závěru čekala na děti i sladká odměna,  v podobě čokoládového adventního kalendáře, od Mikuláše, který k údivu všech přítomných sestoupil z ‘nebe‘. Největším zážitkem pro naše žáky bylo vystoupení na jeviště společně s andělem, čerty a Mikulášem. Žáci se nenechali tímto zážitkem zaskočit a recitovali připravené básně.    Po návratu z divadla  zpět do školy na děti čekalo další překvapení, nástrahy „místních školních pekelníků“, kteří plnili své čertovské povinnosti. V tomto předvánočním adventním čase to bylo zcela určitě příjemné zpestření tolik očekávaného  Štědrého dne.

             

1.advent

Žáci i učitelé se připravili na 1.adventní víkend, který se uskutečnil dne 26.11.2011.

Vánoce si lze jen stěží představit bez tradičních adventních a vánočních trhů. Proto již od začátku  října naši žáci se svými učiteli vymýšleli a vyráběli různé vánoční dekorace v podobě vánočních ozdob, věnců či svícnů, aby tyto výrobky mohli prodávat, na vánočních trzích, rodičům a veřejnosti.V odpoledních hodinách žáci vystoupili na chebském náměstí a společně zazpívali tradiční lidové koledy a adventní písně v duchu naladit tu správnou vánoční atmosféru.

                

Okresní kolo v plavání

Dne 14. 11. 2011 se žáci naší školy zúčastnili tradičních plaveckých závodů praktických škol Karlovarského kraje v Aši. Své síly mezi sebou změřilo celkem 56 dětí ze čtyř základních škol. Kategorii mladších žáků ve štafetě reprezentovali Martin Fizer, Nikolas Dunka, Marek Bendík a Tereza Kotlárová, kteří vybojovali krásné 2. místo korunované diplomem a sladkou odměnou.

Za starší žáky závodili Kamil Čonka, Josef Dužda, Denisa Gburová, Jiří Pastorek, Marta Hlaváčová a Ladislav Červeňák. Ve štafetě žáků druhého stupně obsadili skvělé 3. místo.

Nejlepším chlapeckým výkonem bylo umístění Jakuba Jechy na 3. místě v disciplíně – kraul a na 2. místě v disciplíně – znak.

Všem závodníkům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Věříme, že plavání bude i nadále jejich oblíbeným sportem.

                    

 

Ajax

V tomto školním roce jsme navázali na spolupráci s Městskou Policiií a Policií ČR v projektu AJAX. Společně vedeme žáky 5.ročníku      k předcházení nežádoucího chování a ve spolupráci s policisty je učíme dopravní výchově, boji proti šikaně, předcházení trestné činnosti apod.

          

 

Dopravní soutěž- 23.9.2011

První podzimní den letošního školního roku se dvě čtyřčlenné skupiny  žáků  šesté a sedmé třídy naší školy zúčastnily okresního kola dopravní soutěže cyklistů, již tradičně pořádané v DDM Sova. Žáci soutěžili ve čtyřech disciplínách: jízda zručnosti, jízda podle pravidel silničního provozu, test z pravidel silničního provozu a první pomoc. Na průběh soutěže dohlížela Městská policie Cheb. Naše družstva se umístila na třetím a čtvrtém místě. Kromě diplomů žáci obdrželi i pěkné odměny.