Vítejte

Vítáme Vás na stránkách

Základní školy Cheb, Kostelní nám. 14, příspěvkové organizace

(školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)


 

 

Administrativa

Adresa:
Základní škola Cheb
Kostelní nám. 14
350 02 Cheb

IČO : 709 87 238
tel. : 354 422 095
        354 422 139 – sekretariát, omlouvání žáků
e-mail : zakladniskolacheb@seznam.cz

webové stránky: zakladniskolacheb.cz

datová schránka: ej8tdnq

                                                                                                   

                                                                                                   Ředitel školy : Mgr.Hartmannová Miloslava

                                                                                                   Zástupce ředitele : Mgr.Hladká Libuše

 

 

Zřizovatel

Město Cheb

____________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením rozšiřujeme termíny zápisu.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole v těchto ve dnech:

15. 4. 2020                 9.00 – 17:00

16. 4. 2020                 9:00 – 17:00

- dále pak v úřední dny pondělí a  středa od 9:00 do 12:00 hodin
Zápis bude probíhat v kanceláři ředitelky školy v hlavní budově.

Zákonný zástupce projde pouze administrativní částí. Elektronické registrování žádostí je možné od 1. 4. 2020. Odkazy na přihlášení naleznete na stránkách školy nebo Města Cheb.

https://zapisyzs.cheb.cz

Žádost o přijetí a odklad si můžete stáhnout na stránkách školy: www.zakladniskolacheb.cz

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad školní docházky (1)

Podání žádosti

 • prostřednictvím datové schránky školy
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email bez elektronického podpisu!)
 • poštou
 • osobní podání: v případě osobního podání žádosti přímo na škole bude nezbytné dodržovat opatření, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy

V případě osobního podání (co je nutné u zápisu předložit):

 • řádně vyplněnou a podepsanou žádost (lze vyplnit i ve škole),
 • rodný list dítěte,
 • kartičku pojištěnce
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od pobytu zákonného zástupce)
 • doporučení školského poradenského zařízení o zařazení do školy dle §16, odst.9 Školského zákona

 

Doporučujeme rodičům a dalším zákonným zástupcům, aby žádost podali elektronickou cestou či poštou.

Žádost musí být doručena do 30. 4. 2020.

 

Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 se dostaví děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2019 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

 

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

 • písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní
 • docházce
 • doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení
 • doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud nemáte doporučení ještě vyřízené, lze je dodatečně k žádosti doložit, nejpozději však do 30. 4. 2020.

Na naší škole plánujeme otevřít přípravnou třídu pro děti s odkladem.

 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

-       dítě má doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

o zařazení do školy dle §16 odst.9 Školského zákona (vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami)

 _____________________________________________________

Spolupracujeme:

Na naší škole ve spolupráci s organizací Rytmus – od klienta k občanovi, o. p. s. probíhá Tranzitní program – příprava k budoucímu výkonu zaměstnání na běžném pracovním trhu.

Studenty učíme, co to znamená chodit do práce, rozvíjet jejich pracovní a sociální dovednosti (např. povinnost pravidelné docházky, zvládnout dopravu do zaměstnání, omlouvat se v případě onemocnění, komunikace se spolupracovníky apod.).

Studentům umožňujeme vyzkoušet si různá pracovní místa v běžném prostředí a snažíme se jim co nejvíc usnadnit přechod ze školy do běžného pracovního prostředí.

 

Tranzitní program v Chebu se rozšířil.

Základní škola Cheb, která se nachází na Kostelním náměstí, má velký počet žáků, kteří projevili zájem o Tranzitní program. Začátkem roku 2019 Rytmus přijal nového poradce pro Tranzitní program v Chebu. Díky tomuto kroku se otevřela možnost spolupráce se 4 novými žáky – Filipem, Jirkou, Veronikou a Kateřinou.  Žáci se během spolupráce již zúčastnili 5. náhledů. Každé místo, které navštívili, nabízelo různé pracovní možnosti např. práce v kuchyni, v hotelu, ve skladu Tesca, úklid v domově pro seniory a jako poslední péče o zahradu.  Po náhledech žáky čekalo důležité rozhodnutí a to vybrat si místo své první praxe. Rozhodnutí nebylo jednoduché. Při rozhodování jim byl oporou poradce, s kterým jednotlivé náhledy probíraly, hodnotily a při tom se dívali na fotky, které byly pořízeny během návštěvy. Bylo to náročné rozhodování, ale všichni si vybrali. Jirka a Filip se rozhodli pro Tesco, Veronika si chce zlepšit své kuchařské dovednosti v restauraci a Kateřina chce pečovat o krásu zahrady, která patří městské knihovně Cheb.

Naši sponzoři:

Trelleborg Materiál-Mixing Lesina, s.r.o, Skalná

hotel Francis, SELE a PULA s.r.o, Františkovy Lázně

ELEKTROSERVIS – Josef Tvarůžek

PODLAHÁŘSTVÍ – Petr Sedlák

Schnatingerová Zděňka

Šajtarová Jana – ZO ČSŽ Přátelé ručních prací

TRUHLÁŘSTVÍ Červenka