Akce školy – Školní rok 2008/2009

HURÁ PRÁZDNINY !

Přišel očekávaný konec školního roku – 30.červen 2009. Po rozdání vysvědčení se celá škola přemístila do prostor Fary na Kostelním náměstí, kde proběhlo slavnostní předávání knih nejlepším žákům školy a zároveň se celá škola rozloučila s vycházejícími žáky 7.-9.ročníků. V tomto školním roce opouštělo naši školu celkem 22 žáků.Aby na naši školu jen tak nezapomněli, dostal každý vycházející žák „Pamětní listinu“ a v samotném závěru jsme si všichni společně zazpívali vlastní hymnu školy. Atmosféra to byla opravdu slavnostní.
Zbývá jen dodat: KRÁSNÉ PRÁZDNINY.“

DEN HER

Na pozvání partnerské školy z Marktredwitz jsme dne 16.června vyjeli na výlet plného her a zábavy. Žáci školy speciální a nejšikovnější žáci školy praktické si mohli užít krásné dopoledne plné různých atrakcí. Skamarádili se s dětmi z německé školy a při hrách jim nebyl bariérou ani cizí jazyk.Jak je ze snímků patrné, bavili se nejen děti, ale i dospělí. Byl to krásný den.

DEN DĚTÍ

Tak jako každý rok jsme i letos oslavili 1.června MDD. Ve spolupráci s DDM-SOVA měly děti možnost zasoutěžit si v různých atrakcích, za které dostaly drobné odměny. Pro zpestření nám městská policie ukázala svou služební výstroj…. Děti měly možnost posadit se do policejního auta, oblékly si neprůstřelnou vestu a vyzkoušely mnoho dalších poutavých věcí, které je zajímaly.

PRÁVA A POVINNOSTI

Ve středu 20. května 2009 se žáci 7. a 8. ročníků zúčastnili semináře zaměřeného na „Práva a povinnosti“, které zorganizovala metodička prevence z PPP Cheb paní P. Spieglová.
Pomocí karet měli žáci určovat co jsou práva a co povinnosti, chápat jejich význam a propojenost.

BESEDA S MYSLIVCI

V ten samý den se na malé školičce uskutečnila beseda s myslivci. V rámci environmentální výchovy měli žáci možnost seznámit se s problematikou lesa jako nepostradatelnou a životně důležitou součástí našeho kraje. Žáci se zaujetím poslouchali a kladli mnoho otázek.

CVIČNÝ POPLACH S HZS-CHEB

Dne 19.5.2009 proběhl na škole cvičný poplach evakuace školy. Nic netušící žáci i učitelé dokázali opustit budovu během krátké chvilky bez jakýchkoliv problémů ještě před příjezdem hasičů. Z důvodu silného zakouření budovy musela být jedna třída evakuována pomocí plošiny.
Všichni žáci byli ze školy vyproštěni a hasiči sklidili obrovský dík od všech žáků školy.

LEHKOATLETICKÝ ČTYŘBOJ

V květnu jsme se soustředili na sportovní hry a proběhlo školní, okresní a krajské kolo Lehkoatletického čtyřboje.Naše škola pořádala kolo okresní.

Výsledková listina finále okresního kola žáků 6.-9. tříd základních škol ve školním roce 2008/2009

Atletický čtyřboj ZŠ praktických 15.5.2009

&nbsp pořadí &nbsp Starší žáci:
škola-název, obec
&nbsp Okres &nbsp &nbsp Výsledek &nbsp
&nbsp &nbsp &nbsp 1. Základní škola praktická a speciální Mar. Lázně• POLHOŠ Zdeněk &nbsp Cheb &nbsp 1.177
&nbsp &nbsp &nbsp 2. Základní škola praktická a speciální Mar. Lázně• KUMAJ Tomáš &nbsp Cheb &nbsp 1.105
&nbsp &nbsp &nbsp 3. Základní škola Cheb, Kostelní nám. 14•HORVÁT Štefan &nbsp Cheb &nbsp &nbsp 992

 

&nbsp pořadí &nbsp Starší žákyně:
škola-název, obec
&nbsp Okres &nbsp &nbsp Výsledek &nbsp
&nbsp &nbsp &nbsp 1. Základní škola praktická a speciální Mar. Lázně• SEMRÁDOVÁ Lucie &nbsp Cheb &nbsp &nbsp &nbsp 626
&nbsp &nbsp &nbsp 2. Základní škola Cheb, Kostelní nám. 14• KIŠŠOVÁ Simona &nbsp Cheb &nbsp &nbsp &nbsp 555
&nbsp &nbsp &nbsp 3. Základní škola praktická a speciální Mar. Lázně• MIRGOVÁ Michaela &nbsp Cheb &nbsp &nbsp &nbsp 519

 

STAVĚNÍ MÁJKY

Blíží se měsíc květen, tak bychom ho měli řádně přivítat. Dne 30.4.2009 jsme byli pozváni do školy v Marktredwitz na „STAVĚNÍ MÁJKY“ . Hned po příjezdu bylo několik našich žáků (žáci 6.a7.ročníků ZŠ praktické a žáci ZŠ speciální) vyzváno k pomoci se stavěním májky. V doprovodu hry na harmoniku procházel průvod žáků s ohromnou májkou až na nádvoří školy , kde ji postavili za pomoci učitelů. Po té následovala veselice a vystoupení několika škol města Marktredwitz. Žáci naší školy zazpívali několik českých písní pod vedením paní učitelky Štěpinové a na závěr jednu písničku v němčině. Do zpěvu jsme zapojili i naše německé kamarády a všichni se velmi dobře bavili.

PRAKTICKÁ DÍVKA – ŠKOLNÍ KOLO JEDNOTLIVCŮ

Dne 29.4. 2009 se pořádala soutěž pro dívky 6.-8.ročníků. Cílem této soutěže bylo vyhodnotit nejšikovnější „PRAKTICKOU DÍVKU“ naší školy. Zúčastnilo celkem 8 dívek,
které měly správně zodpovědět test zaměřený na znalosti společenského chování, hygienu, kulturu stolování aj., dále pak prokázat svou zručnost v ruční práci a ve vaření.
Výsledky byly téměř vyrovnané.

Nejšikovnější praktickou dívkou se stala Miková Zlata – VIII.A (1.místo)

Červená Jana – VIII.A (2.místo)

Horvátová Veronika – VI.B (3.místo).

PŘÁTELSKÝ TURNAJ V KOŠÍKOVÉ

Dne 21. dubna 2009 se konalo první přátelské utkání v basketbalu s německou školou z Marktredwitz , pojaté jako „Přátelský turnaj v košíkové“.
Utkání proběhlo v tělocvičně hlavní budovy naší školy, kde své síly měřily děvčata ze ZŠ speciální Cheb (převážně dívky ze IV.-V.D) s děvčaty ze školy speciální z Marktredwitz.
I přes silného soutěživého ducha vládla velmi přátelská atmosféra po celé dopoledne.
Turnaj probíhal zároveň na Střední zdravotnické škole v Chebu.V tělocvičně se utkalo celkem 8 družstev ( 4 dívčí a 4 chlapecká) sestavených ze žáků II.stupně ZŠ praktické.

BESEDA S KRONIKÁŘEM

Dne 16.4.2009 se konala beseda s kronikářem našeho města Chebu, panem Turkem, který poutavou formou seznámil žáky se svou prací. Vysvětlil jim co je to kronika, k jakým účelům slouží a zodpověděl mnoho různých dotazů jak žákům tak i učitelům.Žáci VI.-IX. ročníků s velkým zaujetím poslouchali a obdivovali záslužnou práci tohoto významného hosta.

VELIKONOČNÍ TURNAJ

Hned další den po projektovém dni proběhl na školičce „Velikonoční turnaj v kuželkách“. Žáci IV.D a V.D měřili své síly v souboji, kdo dosáhne nejvíce bodů za shozené kuželky. Nejlepšími hráči byl Radim Longaver a Markéta Hlaváčová. Všichni se velmi dobře bavili a užili si krásného dne.

VELIKONOCE

Přišlo veselé jarní období a na naší škole proběhl dne 7.4.2009 další projektový den“VELIKONOCE“.

Všichni se dobře bavili a užili si krásné dopoledne spojené s tématikou velikonočních svátků. Děti barvily vajíčka, vyráběly beránky z papíru a z keramické hlíny, učily se nová říkadla a také se dozvěděly něco o hlubším-duchovním pojetí Velikonoc-proč se slaví, a co který den znamená. Učitelé s dětmi na „školičce“ připravili nádhernou velikonoční výzdobu s přípravou jarních salátů a pomazánek, po kterých se jen zaprášilo.

Celé dopolední veselení završili chlapci s pomlázkami, kterých náležitě využili na svých spolužačkách a neušetřili ani své paní učitelky.

ÚNOROVÝ MASOPUST

Veselý den klaunů, strašidel, rytířů a princezen zavládl 27.února 2009 v celé naší škole.
Žáci i učitelé si připravili krásné a nápadité masky, které bylo velmi těžké hodnotit a vybrat tu nejlepší. Proto se raději nevolilo, ale soutěžilo, která maska bude nejšikovnější. Zdolávaly se překážkové dráhy , soutěžilo se v různých štafetách a každý vyhrál nějakou tu maličkost.
Po soutěžních radovánkách mohly všechny masky předvést své taneční umění.

ZRUČNÝ CHLAPEC

Dne 18.2.2009 proběhlo okresní kolo „Zručného chlapce“, kterého se zúčastnila ZŠ Plesná,
ZŠ praktická a speciální Mariánské Lázně, ZŠ a Praktická škola Aš a naše škola. Za každou školu soutěžili 2 starší žáci (od nás Miroslav Chadim a Petr Růžička).

Soutěžící měli dle předloženého návodu vyrobit stojánek na herduli, pod vedením pana učitele Strejčka, který zajišťoval organizaci celé této soutěže. Všichni chlapci se snažili s tímto poměrně náročným úkolem poprat co nejlépe.
Jednotlivé školy se umístily takto:

1.místo – ZŠ a Praktická škola Aš

2.místo – ZŠ Plesná

3.místo – ZŠ Cheb

4.místo – ZŠ praktická a speciální Mariánské Lázně

 

Vánoční besídka

Tak jako každý rok se naši žáci těšili na Vánoce a dárky pod stromečkem. Aby si čekání na tento krásný svátek zpříjemnili, připravovali se na tradiční vánoční besídku školy.
Žáci se naučili mnoho krásných koled, které si společně s ostatními zazpívali v tělocvičně školy, kde besídka probíhala.
Téměř všichni žáci ukázali svým ostatním spolužákům, co se dokázali naučit: různé básničky, country tance, pohádku o Lotrandovi a spoustu dalších pěkných nápadů, kterými upoutali své kamarády.

 

Turnaj v košíkové

Dne 12.12.2008 proběhl turnaj v košíkové V.-IX.ročníků. Žáci si tak mohli vzájemně porovnat své sportovní dovednosti. Byl kladen důraz na FAIR PLAY chování v průběhu celého turnaje. Hrálo se ve dvou kategoriích:

I. kategorie – V.-VI. ročníky

II. kategorie – VII.-IX.ročníky

SPORTU ZDAR!!!

Vánoční trhy

Dne 6.12.2008 probíhaly na náměstí Krále Jiřího v Chebu tradiční vánoční trhy. Chebská radnice však v tomto roce zapojila do této akce i základní a mateřské školy, které měly vyrobit drobné vánoční dárky a nabízet je v kupeckých stáncích. V průběhu prodeje měly jednotlivé školy krátká vystoupení, na kterých zazněly krásné vánoční koledy.
Žáci naší školy přednesli krátké básně, zazpívali v doprovodu paní učitelky Štěpinové a zahráli na flétny pod vedením paní učitelky Veverkové.
I když nám počasí příliš nepřálo, byla zde příjemná předvánoční atmosféra.

Projekt „PODZIM“

Dne 30.10.2008 proběhl na celé škole krásný projektový den zaměřený na téma „Podzim“.
Žáci plnili různé úkoly s malým „Podzimníčkem“, povídali si o typických znacích tohoto ročního období a vyráběli draky a jiné krásné věci za pomoci šikovných učitelek a asistentů.
Své draky šli vyzkoušet na kopec hned druhý den při pochodovém cvičení.

RECYKLOHRANÍ

Naše škola se zapojila do celorepublikové soutěže „Recyklohraní“. Tato soutěž je, jak už je z názvu patrné, zaměřena na třídění a recyklaci různého odpadu u nás ve škole.
Žáci formou úkolů, které dostávají pomocí internetu se učí chránit své životní prostředí a mít dobrý vztah k přírodě.

Jedním z úkolů bylo např. vyrobit box na baterie, kterého se úspěšně zhostila třída VIII.A s paní učitelkou Veverkovou.

Návštěva u hasičů

Hasiči ze záchranného sboru Karlovarského kraje každoročně zvou děti z naší školy na ukázku své práce, výcviku a požární techniky. Tak tomu bylo i letos 23.října 2008.

Děti se seznámily s výstrojí, prohlédly si hasičskou techniku a dokonce pod dohledem hasičů viděly Cheb z plošiny auta. Byl to krásně prožitý den, plný zážitků a radosti.