Škola základ života

Stručný obsah projektu ,,Škola základ života”

Naše škola realizovala od 1.ledna 2010 do 30.prosince 2011 grantový projekt v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.11 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt nazván „Škola základ života“ byl zaměřen na tvorbu výukových modulů pro žáky naší školy a zvýšení kompetencí pracovníků školy.
Do ZŠ chodí žáci se spec. vzdělávacími potřebami, kteří mají omezený výběr učebních materiálů, didaktických pomůcek, pracovních sešitů téměř všech předmětů a učebních programů tvořených pro PC a interaktivní tabule.

- Byly proto vytvořeny nové výukové materiály v některých předmětech, které mohou využít i jiné speciální školy Karlovarského kraje

- Pedagogové získali zkušenosti a dovednosti v rámci tréninku zvyšování kompetencí při prosazování rovných příležitostí ve vzdělávání, budou proškoleni v nových metodách výuky

- Vybavili jsme audiovizuální učebnu včetně moderních učebních programů a pomůcek ke zvýšení kvality výuky ve škole.

Celý projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Výukové moduly

Čítanka 6

První strany čítanky

Fyzika

Matematika – Pracovní listy 1

Matematika – Pracovní listy 2

Matematika – Pracovní listy 3

Matematika – Pracovní listy 4

Německý jazyk

Dějepis – žáci 1

Dějepis – žáci 2

Přírodopis – Učebnice 6 ročník

Přírodopis – Pracovní listy 6 ročník

Zeměpis – Učebnice

Zeměpis – Pracovní listy

Geometrie – Pracovní listy

Prvouka_2._ročník

Prvouka 3.ročník

1_SVET_ZIVOCICHU_

2_SVET_ROSTLIN_A_HUB_

3_STAVBA_LIDSKEHO_TELA_

4_OCHRANA_ZIVOTNIHO_PROSTREDI

PS 1.část-Rozmanitost přírody- 4.ročník-přírodověda

PS 2.část-Člověk a jeho zdraví-4.ročník – přírodověda

PS 3.část-Rozmanitost přírody-4.ročník-přírodověda