Akce školy – Školní rok 2015/2016

Zakončení školního roku

Tak jak se stalo již tradicí, sešli jsme se dne 30. června v prostorách místní fary. Nejlepším žákům z každé třídy byla předána knižní odměna za celoroční práci. Dále byli oceněni nejlepší sportovci naší školy a také drobnou odměnu obdrželi žáci, kteří se zapojili do projektu recyklování.

Zároveň se všichni rozloučili s vycházejícími žáky. Na památku si žáci odnesli pamětní listy a symbol moudrosti „ sovičku z keramiky“. V závěru slavnostního rozloučení jsme si všichni zazpívali hymnu naší školy a uzavřeli letošní školní rok.

Vedení školy a učitelé přejí všem žákům krásné a pohodové prázdniny!!!!

    

ZAMYKÁNÍ ŠKOLY

Letošní školní rok uplynul jako voda. Jak už bývá zvykem, než dostaneme vysvědčení, zamykáme školu. Tento rok si jednotlivé třídy připravily zvučné pokřiky, které se postupně šířily z hřiště až na náměstí. Poté paní ředitelka, za obrovského aplausu, uzamkla obrovským klíčem dřevěnou bránu školy a za doprovodu sladkých píšťalek bylo už jen slyšet – tři, dva, jedna – konec školy – hurá. Domů jsme, ale ještě nešli. Bylo teprve úterý a tak jsme se vydali do kina na pěknou pohádku.

   

Školní výlet 8.A a 8.B

V pátek 17. června vyjely třídy učitele Petra Svatka a Tomáše Strnada na výlet do nedaleké vesnice Lipová. Tam na žáky čekala exkurze zemědělského podniku Česká agrární společnost Lipová pod taktovkou Ing. Petera Sedláčka. Exkurze byla, už jen podle fotek, velice zajímavá. Žáci si mohli prohlédnout a prolézt zemědělskou techniku a dozvěděli se pracovní náplň zemědělců. Většina žáků měla tu čest a svezla se v traktoru, což byla asi největší atrakce výletu.

Po exkurzi se skupiny přesunuly o 2 kilometry vzdálenou vesnici Stebnice, kde na ně čekalo občerstvení. V areálu bylo nemalé sportovní vyžití v podobě stolního fotbálku a zapůjčení míčů k pohybové aktivitě.

Žáci i učitelé si i přes nehezké počasí výlet užili a vrátili se všichni do domovů živí a zdraví.

   

Legiovlak

V úterý 7. 6. 2016 žáci 8. a 9. ročníku navštívili chebské nádraží, kde byl přistaven historický vlak „ LEGIOVLAK“. V zajímavé besedě se dozvěděli spoustu nových informací z období první světové války a vzniku Československých legií z období let 1914 – 1920. Žáci shlédli krátký dokument a dále následovala prohlídka jednotlivých vagónů. Zde byly ukázky např. poštovního vozu, zdravotního vozu, dále zde byly uniformy vojáků, zbraně a další zajímavosti. Závěrem si mohly děti zakoupit drobné předměty týkající se tohoto období.

   

Jiný pohled na závislosti

Dne 17. května se žáci 6. – 9. ročníku naší školy zúčastnili projektu nazvaného „protidrogový vlak“. Žáci procházeli speciálně upraveným vlakem, kde měli možnost prožít příběh společně s aktéry filmu.V tomto unikátním prostředí vlaku diskutovali s průvodcem o nebezpečí týkajícího se alkoholu a drog a mohli si na vlastní kůži zažít různé situace (ocitli se za mřížemi, vyzkoušeli si policejní výslech, navštívili prostředí, ve kterém se pohybují drogově závislí apod.) Žáci mohli přemýšlet o problematice závislostí i o zodpovědnosti nejen k vlastnímu životu.

     

Okresní kolo Atletického čtyřboje ZŠ praktických

Dne 13. 5. 2016 se ve sportovním areálu Krajinná výstava uskutečnilo okresní kolo SHM. V okresním kole závodili jen vybraní žáci, kteří byli úspěšní ve školním kole. Zúčastnili se žáci z Chebu, z Aše a z Plesné. Sportovci porovnali své síly a tři nejlepší z kategorie pokračují dále do krajského kola, které se bude konat 31. 5. 2016 v Sokolově.

 

Z chlapecké kategorie to byli žáci:

1.místo: Dominik Girga

2. místo: Michal Balog

3.místo:  Milan Kumaj

 

Za dívky:

1. místo: Simona Červeňáková

2.místo:  Zuzana Pěnkavová

3.místo:  Nataša Miková

 

Těmto zmíněným sportovcům gratulujeme a přejeme jim do dalšího kola mnoho úspěchů.

   

Den mužů

Letošní květen jsme opět inovovali. Nechali jsme se inspirovat svátkem našich sousedů z Německa a slavili jsme Den mužů, tzv. Männertag. Po krátkém slavnostním zahájení pana učitele Strnada, nejprve propuklo mohutné zdobení březových kmenů. Proužky krepového papíru se pomalu přestěhovaly do korun dvou statných břízek a kmeny se vztyčily k nebi. Poté začala ta správná slavnost. Soutěžili a předháněli jsme se, v čem se dalo. Nejprve se řezalo prkno pilou našich dědečků, pak se strhl souboj v přetahování lanem. Největším oříškem slavnosti bylo zvedání činky po dobu dvou minut. Málokdo to zvládl, vítězi této disciplíny se nakonec stali Andrej Miker a Míša Balog. Vrcholem mužského klání byl souboj v boxu na prkně, což byla úplně nejtěžší disciplína. Boxerem dne byl nakonec vyhlášen Marek Bendík. V závěru našeho svátku se rozhořel oheň a přišel ten správný hlad na pečený vuřtík. Co dodat? Bylo to vskutku radostné dopoledne, užili jsme si náramné srandy. Mužům zdar! Koukněte na web školy na další fota.

Školní kolo SHM 2016

Dne 6. 5. 2016 za příznivého počasí proběhly SHM na Sportovně rekreačním areálu Krajinka. Soutěži se zúčastnili žáci druhého stupně. Závodili ve čtyřech disciplínách: 1. Běh na 60 metrů, 2. Skok daleký, 3. Hod kriketovým míčkem a 4. Běh na 1500 metrů. V chlapecké kategorii se nejlépe umístil Milan Kumaj, který dosáhl 1589 b, dále pak na druhém místě Dominik Girga z 1518 body a třetí Michal balog z 1454 body. V dívčí kategorii se nejlépe umístila Simona Červeňáková, která dosáhla 1237 bodů, na druhém místě Miková Nataša s celkovým počtem 1067 bodů a třetí Romana Bedníková 955 body.Děkujeme všem zúčastněným za úsilí a sportovního ducha, zároveň gratulujeme vítězům a držíme palce do okresního kola.

      

PÁTEK S MYSLIVCI

Koncem dubna se žáci naší školy mohli pod odborným vedením členů ČMMJ okresního mysliveckého spolku v Chebu seznámit s náplní práce každého myslivce. Děti s nadšením zjistily, že myslivost není pouze o tom, jak lovit zvěř, ale především o lásce k přírodě a zvířatům. Seznámily se s některými druhy lesních rostlin i zvěře přímo v přírodě. Na vlastní oči viděly norování lišky, dravé ptáky a mohly si vystřelit na terč. Program i s občerstvením byl velmi pestrý, líbil se nejen žákům, ale i členům pedagogického sboru. Tímto bychom chtěli poděkovat p. V. Krejčímu a p. ing. R. Bihusovi za to, jakou práci si dali s přípravou této akce pro naše děti. Akce se mohla uskutečnit díky finanční podpoře KÚ KV a Města Chebu pod záštitou p. radního Kadlece.

R. Tomanová, ZŠ Cheb,Kostelní nám.14

     

ZRUČNÝ CHLAPEC

Dne 28. dubna 2016 uspořádala naše škola tradiční soutěž „Zručný chlapec“, které se zúčastnili nejšikovnější chlapci ze ZŠ Cheb, Plesná, Aš a Mariánské Lázně.

Letošní ročník soutěže byl trochu odlišný při volbě tématu výrobku. Vzhledem k tomu, že v průběhu června proběhne na naší škole projektový den v duchu husitství, rozhodli jsme se vyrábět netradiční díla – historické zbraně. Cílem soutěže zručnosti bylo prověření schopností a tvořivosti žáků při opracování kovů a dřeva. Porota složená z učitelů pracovního vyučování jednotlivých škol, hodnotila dodržování stanovených rozměrů, kvalitu stříhání a opracování plechů, ale také celkový vzhled a dodržení časového limitu.

Všichni chlapci prokázali svou manuální zručnost, vznikly opravdu zajímavé výrobky. První místo získal Andrej MIKER z naší školy, druhé místo patřilo zástupci ZŠ Plesná – Romanu KABALIKOVI, třetí příčku obsadil Dominik BILLÝ ze ZŠ Aš. Všem soutěžícím blahopřejeme a držíme palce v jejich další tvůrčí práci.

 

Den otevřených dveří

V úterý 8. 12. 2015 se opětovně otevřely dveře naší školy pro rodiče, prarodiče a širokou veřejnost. Od 10 hod. měli všichni možnost nahlédnout do jakékoliv třídy, kde probíhala klasická výuka. V odpoledních hodinách byly zpřístupněny také odborné učebny, kde probíhal praktický výcvik – zpěv, šití vaření, sportovní aktivity, výroba vánočních dekorací apod. V kuchyňce žáci připravili malé občerstvení. V některých učebnách se rodiče aktivně zapojili do rozdělané práce.

Dne otevřených dveří využili i kolegové z jiných základních škol v Chebu. V prezentaci byli seznámeni s metodami a formami práce na základní škole speciální a praktické.

Celý den probíhal v příjemné a pohodové atmosféře. Už se těšíme na další společné setkávání.

     

Mikuláš 3. 12. 2015

Ve čtvrtek 3. 12. 2015 nás ve škole návštívil Mikuláš s čertem a andělem. Protože ho nikdo nás v tento den nečekal, překvapení to bylo o to větší. Mikuláš se svým nebeským i pekelným doprovodem navšítivili každou třídu, kde hodným dětem rozdali odměny a těm zlobivým vyčinili podle knihy hříchů. Nakonec se i největší zlobivci vykoupili zarecitováním básničky a jen o chlup tak unikli ze spárů čerta. Díky velice šikovným paním učitelkám byly děti vyzbrojeny hned několika básničkami a v jedné třídě se Mikuláš dočkal dokonce i písničky s hudebním doprovodem. Bohužel, v jednom případě bylo zblobení na tak pekelné úrovni, že ani sliby a básničky nepomohly a v pekle tak do kotle přikládá opět o jednu hříšnou duši víc.

  

Exkurze v Tescu

Dne 1. 12. 2015 žáci 1., 3. a 4. třídy navštívili OD Tesco, kde se nás velmi ochotně ujala paní ředitelka Švehlová a provedla nás celým provozem prodejny. Mimo jiné jsme měli možnost vyzkoušet si práci pekařů a upéct si z kynutého těsta každý své vlastní pečivo. Děti byly velmi kreativní a šikovné, práce je bavila a domů si odnesly pěkné a povedené výrobky. Velké díky patří nejen paní ředitelce, ale i ostatním zaměstnancům za možnost prohlédnout si provoz obchodu z druhé strany.

Exkurze v Playmobilu

Dne 20. 11. 2015 navštívilo 30 žáků 1. stupně Playmobil – továrnu, ve které se kompletují a balí stavebnice pro děti. Velmi milým a ochotným průvodcem nám byl pan Holík, který dětem ukázal celý provoz podniku. Viděli jsme práci na pásech, práci skladníka a děti si dokonce mohly i samy vyzkoušet kompletaci výrobků. Na konci prohlídky každý žáček dostal malý dárek. Tímto bychom chtěli zaměstnancům Playmobilu poděkovat za velmi pěkné dopoledne, které si děti i paní učitelky moc užily.

Projektový den – STOP DROGÁM

Dne 26. 10. 2015 byl připraven v rámci výuky preventivní projektový den s názvem:„Stop drogám“.  V prvních hodinách žáci diskutovali na téma: drogy a co se mnou udělají, shlédli ukázky ze života uživatelů drog, na kterých bylo více než patrné jak se člověk, který si aplikuje drogu vizuálně mění. Žáci se také dozvěděli, jak se zachovat, když jim někdo nabídne drogu a kde hledat pomoc v případě potřeby řešení problému s návykovou látkou. Závěr projektového dne byl věnován výrobě a instalaci informačních panelů, z nichž každý byl věnován konkrétnímu druhu drogy, nebo se týkal drogové problematiky obecně.

Můžeme říci, že projektový den otevřel mnohým zúčastněným oči. Mnozí si uvědomili, že s návykovými látkami je lepší nikdy nezačínat.

   

Výtvarná soutěž

Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže pořádané ke Dni železnice. Vyhlášení vítězných prací proběhlo 15.9. 2015 v Městské knihovně Cheb. Výtvarné práce žáků Simony Petíkové a Jiřího Tancera se umístily ve stříbrném a zlatém pásmu. Mezi cenami nechyběly ani volné vstupenky na historickou jízdu parním vlakem a upomínkové předměty. Veřejnost si všechny obrázky mohla prohlédnout ve vestibulu chebského nádraží.

EXKURZE V OBCHODNÍM DOMĚ TESCO

Sotva začal školní rok a naši žáci už vyrazili na první exkurzi. Pod heslem – PRÁCE NÁM NENÍ CIZÍ, vstoupili zástupci sedmého a osmého ročníku do prostor OD Tesco. Zhruba po hodinové procházce, kdy se seznamovali s provozem nákupního domu, se oblékli do slušivých pracovních oděvů a vyrazili na plac. Pod dohledem zkušených zaměstnanců si vyzkoušeli expedici zboží, pečení chleba – rohlíků, krájení salámů – sýrů, obsluhu pokladny a spoustu dalších činností.

Odborná exkurze spojená s výkonem pracovní činnosti se dětem velmi líbila a ze strany zaměstnanců a pedagogů byla velmi pozitivně hodnocena. Určitě se jedná o vhodný doplněk přípravy žáků na budoucí povolání a propojení teorie a praxe.