Akce školy – Školní rok 2014/2015

 ZAMYKÁNÍ ŠKOLY

Závěr školního roku není pouhé předávání vysvědčení, ale také tradiční uzamykání školy. V letošním roce jsme pojali tuto tradici opět nevšedně. Každá třída si opatřila zvonky a každý týden prázdnin jsme si nejprve odzvonili. Rozsáhlé zvonění doprovázel pokřik – Vezmeme si zvonky, zacinkáme „gongy – gongy, zavoláme prázdniny, máme je tu za chvíli. Vezmeme si zámky, uzamkneme školu, v  září se tu sejdeme zase všichni spolu. Poté zástupci jednotlivých tříd zavěsili visací zámky na plot školního hřiště a za mohutného potlesku jsme se rozešli. Největší počet zvonků, celkem 13, přinesla třída paní učitelky Doškové. Děti oprávněně získaly poukaz na sladké pohoštění v hodnotě 200Kč. Předposlední den školy se vydařil a doufejme, že nás sluníčko neopustí ani o prázdninách.

Nataša Miková- sportovkyně naší školy pro rok 2014/2015

         Nataša Miková ze Základní školy Cheb získala ocenění sportovkyně roku 2015. Toto ocenění jí bylo uděleno na základě podaných atletických výkonů. Její výsledky ve školním a okresním kole byly excelentní a přes krajské kolo, kde získala 3. místo, se nominovala na republikové kolo v Ústí nad Orlicí. Nataša Miková se v republikovém kole v Ústí nad Orlicí umístila pod stupněm vítězů, ale její předpoklad do budoucna je na dobré cestě.

 

OKRESNÍ KOLO SHM

Dne 15. 5. 2015 se uskutečnilo okresní kolo atletického čtyřboje, kterého se zúčastnili žáci pátých až devátých tříd ze ZŠ Aš a M. Lázně. Každý sportovec absolvoval čtyři tradiční disciplíny, které prověřily rychlost, vytrvalost a sílu. Počasí nám „vcelku“přálo a tak jsme se mohli těšit z dobrých výsledků. V letošním ročníku nejvíce překvapila děvčata z naší školy. První místo získala MIKOVÁ Nataša, druhou příčku obsadila ČERVEŇÁKOVÁ Simona a třetí pozici vybojovala BILLÁ Leona. Soupeřky z ostatních škol nedostaly vůbec šanci. Dařilo se i našim chlapcům, absolutní jedničkou atletického čtyřboje se stal BALOG Michal, druhou příčku obsadil ANDRÁŠI Ivan ze ZŠ Aš a třetí byl opět náš atlet DVOŘÁK Daniel. Tři nejlepší chlapci a tři nejlepší dívky byli oceněni a zajistili si účast v krajském kole, které se bude konat v Sokolově. Všem sportovcům blahopřejeme a držíme palce v dalších soutěžích.

Okresní kolo – výsledková listina

Kategorie – chlapci

Pořadí

Příjmení

Škola

body

1. BALOG Michal

Cheb

1298

2. ANDRÁŠI Ivan

1268

3. DVOŘÁK Daniel

Cheb

1232

4. KUMAJ Milan

Cheb

1184

5. SIVÁK Patrik

996

6. TURSKÝ Matyáš

M.Lázně

875

7. BRIKA Michal

M.Lázně

450

8. PIŠTA Adam

M.Lázně

313

 

Kategorie – dívky

Pořadí

Příjmení

Škola

body

1. MIKOVÁ Nataša

Cheb

611

2. ČERVEŇÁKOVÁ Simona

Cheb

565

3. BILLA Leona

Cheb

529

4. TANCOVÁ EVA

395

5. BILLA Natálie

295

6. TANCOŠOVÁ Sára

291

7. JANOVCOVÁ Valérie

217

Praktická dívka

Dne 6. 5. 2015 se konalo školní kolo soutěže „Praktická dívka“. Soutěže se zúčastnilo 8 vybraných žákyň z druhého stupně. Děvčata soutěžila ve dvou disciplínách a to v šití jehelníčku a přípravě vaječné pomazánky. Součástí soutěže byla i příprava stolu pro slavnostní příležitost pro dvě osoby. Porota hodnotila kvalitu jehelníčku, chuť pomazánky a také celkový vzhled stolování.

Ve velmi vyrovnaném souboji získala první místo Daniela Billá ze 7.B, na druhém místě se umístila Božena Mikerová z 8. A a  třetí místo obsadila Karolína Rácová  z 6. A.

Poděkování patří všem soutěžícím za skvělé výkony a také paní učitelce Libuši Caranové, která celou soutěž zajistila.

Radka Rynešová

Májka

Rok s rokem se sešel a na naší školní zahradě bylo opět vesele. Za účasti našich spolužáků z partnerské školy v Marktredwitz, proběhla již třetí společná májová slavnost. O úvod se postaraly děti z naší školy, zpěvem a krátkým tanečkem, navodily tu správnou atmosféru. Po zahájení se každá škola chopila svého kmene a začala zdobit májky a vyrábět věnce. Nejlépe se dařilo našim dětem pod vedením paní učitelky Tomanové. Jejich máje ozdobená barevnými stuhami byla nádherná, zářila na dálku.  Zbytek dne probíhal v duchu netradičních soutěží a po práci přišly vhod opékané buřtíky, které venku opravdu chutnaly. Za pěkného slunečného počasí nám dubnové dopoledne uteklo, jak voda a my se můžeme už jen těšit na příští rok.

ČERNOBÍLÝ PÁTEK

V pátek 24. 4. 2015 proběhl na naší škole den barev. Žáci probrali své šatníky a vyrazili do školy ve slavnostních černo-bílých modelech. Jednotlivé třídy pak sbíraly body. Do celkového hodnocení se započítával každý oděv samostatně. Černobílé se oblékly i paní učitelky a podpořily tak své žáky v soutěži. A kdo byl nejúspěšnější? Jednoznačně nejvíce se snažili žáci 5. ročníku, paní učitelky Tomanové. V soutěži získali celkem 26 bodů a oprávněně vyhráli poukaz na sladké pohoštění v hodnotě 200 Kč.

 

SILOVÝ ČTYŘBOJ ZŠ – krajské kolo

Dne 25. 3. 2015 proběhlo krajské kolo silového čtyřboje v Toužimi. Družstvo naší školy tvořili čtyři zdatní sportovci Milan Kumaj, Milan Gašpar, Marek Bendík a Daniel Šivák. Ve čtyřech disciplínách, šplh na laně bez přírazu, trojskok z místa, shyby na hrazdě a sedy lehy na čas neudělali ostudu. V konkurenci šesti základních škol vybojovali druhé místo. Nejlepším sportovcem turnaje se stal Daniel Šivák, který obsadil první příčku v kategorii jednotlivců. Závody proběhly ve velmi pohodové a přátelské atmosféře a měly vynikající úroveň. Všem sportovcům blahopřejeme.

ZRUČNÝ CHLAPEC

V pátek 20. 3. 2015 uspořádala naše škola okresní kolo soutěže „Zručný chlapec“, které se zúčastnili nejšikovnější „řemeslníci“ ze ZŠ Cheb, Plesná a M. Lázně. V letošním roce se v rámci soutěže prověřovaly nejen schopnosti, ale zejména tvořivost žáků při opracování kovů a dřeva. Účastníci měli za úkol vyrobit zednické hladítko určené k nanášení průmyslových lepidel. Porota složená z učitelů pracovního vyučování jednotlivých škol, hodnotila kvalitu stříhání a opracování plechů, řezání a broušení dřeva, ale také celkový vzhled výrobku.

Všichni soutěžící prokázali obrovskou manuální zručnost. Vyrobená hladítka měla vysokou úroveň. První místo získal Tomáš KOUKOLÍK ze ZŠ Plesná. Druhé místo patřilo Lukáši SLAVÍKOVI z naší školy a třetí příčku obsadil Ondřej GAŽI z Mariánských Lázní. Všem soutěžícím blahopřejeme a doufáme, že svojí šikovnost prokážou i v budoucím povolání.

Ocenění žáka naší školy

Dne 24. 11. 2014 se konalo v Karlových Varech vyhlášení nejúspěšnějších žáků Karlovarského kraje ve školních soutěžích v roce 2013/2014. V prostorách Galerie umění zahráli všem zúčastněným žáci dechového orchestru z Ostrova nad Ohří. Hejtman Karlovarského kraje spolu s náměstkem Karlovarského kraje předali nejúspěšnějším žákům pamětní list, keramickou sošku Sovy a drobné dárečky. V závěru akce bylo připraveno drobné pohoštění pro všechny zúčastněné. Za naši školu byl oceněn žák Daniel Šivák, který reprezentoval školu v Ústředním kole soutěže „Atletický čtyřboj žáků ZŠ praktických a speciálních, kde získal 1. místo. Danielovi ještě jednou blahopřejeme.

R. Rynešová

   

Lesy ČR

Žáci 6.tříd měli opět možnost zavítat na podzim do lesů v oblasti obce Libá u Chebu.

Dne 24.10. jsme měli sraz na náměstíčku v Libé s lesákem, který nás následně zavedl a provázel nedaleko vzdáleným lesem. Vyprávěl nám, jak je důležité se starat o lesy, jak se např. určuje stáří jednotlivých stromů a proč je důležité na podzim sbírat kaštany a žaludy pro zvířata.

V závěru naší návštěvy nám lesáci připravili oheň, na kterém jsme si společně opekli buřty. Nejen za opékání, ale za velice příjemnou atmosféru s výkladem o lese lesákům děkujeme.

Žáci 6.A a 6.B

Volba povolání – exkurze do Pivovaru

Dne 9. 10. 2014 žáci osmého a devátého ročníku v rámci projektu „Příprava na budoucí povolání“ měli možnost navštívit pivovar v Kynšperku nad Ohří. V rámci exkurze si žáci vyzkoušeli i různé aktivity např. lepení etiket na lahve od piva či limonád, vyplachování sudů, řízení ručních vozíků a čepování nápojů do lahví. Také měli možnost prohlédnout si vzorkovou prodejnu nabízeného zboží, kde si vyzkoušeli ražení místní pečeti. Na závěr žáci vyplnili připravené pracovní listy, kde odpovídali na otázky, které měli možnost konzultovat s pracovníky místního pivovaru. Na závěr bylo připraveno drobné občerstvení a každý z žáků dostal drobný dárek. Exkurze se dětem líbila.                                   (Mgr. R. Rynešová)

Dopravní soutěž

V pátek 26.9. se naše škola zúčastnila dopravní soutěže „Mladých cyklistů“ každoročně pořádané DDM Sova. Na soutěž dohlížela Městská policie ČR společně s pracovníky DDM SOVA. Smíšená družstva žáků z II.stupně soutěžila ve čtyřech disciplínách:

1) jízda na kole na dopravním hřišti – orientace podle dopravních značek

2) jízda zručnosti

3) znalosti první pomoci

4) test z pravidel silničního provozu

Naši žáci se v dopravní soutěži umístnili na 1. a 2. místě. Jako nejlepší byla vyhodnocena Nikola Trsková, která získala nejvíce bodů v testu z pravidel silničního provozu.

Všem zúčastněným žákům patří pochvala za vzornou reprezentaci školy.

Souznění

Tradiční koncert „SOUZNĚNÍ“, který prezentuje uměleckou tvorbu zdravotně postižených lidí se uskutečnil dne 19.září 2014 v chebské „Myšárně“. Vedle handicapovaných umělců vystoupili žáci naší školy.

Všichni účinkující sklidili obrovský úspěch.

Celkové výsledky atletického čtyřboje  jednotlivců 
Dívky
Pořadí Číslo Jméno Škola Body
1 10 ŘEZÁČOVÁ Klára 0 1219
2 6 VONDRÁŠKOVÁ Michaela Sokolovský 853
3 3 KUNEŠOVÁ Petra Karlovarský 831
4 7 MIKOVÁ Nataša Chebský 805
5 4 SLEPČÍKOVÁ Regina Sokolovský 689
6 5 SLEPČÍKOVÁ Petra Sokolovský 669
7 11 KOLÍSKOVÁ 0 640
8 1 HALUŠKOVÁ Aneta Karlovarský 542
9 9 BILLA Leona Chebský 445
10 2 KIŠOVÁ Nicolle Karlovarský 387
11 8 ČERVEŇÁKOVÁ Simona Chebský 325
12 12 nikdo 2 0 74