Akce školy – Školní rok 2020/2021

Projektový den

Záchranný kruh: Svět ohně

Žáci 1. stupně Základní školy v Chebu se dne 21.10.2020 zúčastnili v areálu světa záchranářů v Karlových Varech projektu: Záchranný kruh – svět ohně. Projekt byl zařazený do speciálního vzdělávacího programu. K vidění byla technika HZS, včetně vybavení hasiče a dalšího vybavení potřebného k hašení požárů. Pod vedením zkušených záchranářů, byla žákům předvedena ukázka zásahu při mimořádné události. Žáci byli seznámeni se základními informacemi o tom, co je oheň, jaké jsou typy požárů a jak dodržovat bezpečnostní opatření v případě vzniku požáru. Výukový program zahrnoval jak naučná videa, tak praktická cvičení a nácvik při vzniku požáru s následnou evakuací z požáru zasažené místnosti. Všichni zúčastnění, včetně jednotky HZS, učitelů  a v neposlední řadě žáků byli s projektovým dnem spokojeni a už se těší na další neméně zajímavé vzdělávací a poučné akce. Vedení školy děkuje žákům, učitelům za příkladnou prezentaci školy a jednotkám HZS za spolupráci.

Autor: Zakuťanský Miroslav, DiS.