Počítejme spolu

Projekt

Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14, příspěvkové organizace

„POČÍTEJME SPOLU“

                                                                               CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014987                                                                           

 1.  9. 2019 – 31. 8. 2021

Celková finanční podpora: 644.986,- Kč

 

V tomto projektu se zaměřujeme na tyto klíčové aktivity:

- Vzdělávání pg. pracovníků ZŠ v matematické gramotnosti a

osobnostně sociálním rozvoji v rozsahu 8 hodin

- Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

- Tandemová výuka pedagogů

- Projektové dny ve škole i mimo školu

- Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

- Komunitně osvětová setkávání