Akce školy – školní rok 2018/2019

Přátelský turnaj s 1.ZŠ ve fotbale

Dne 20.6. se uskutečnil přátelský fotbalový turnaj v rokli u divadla. Akce se zúčastnili žáci 2. stupně naší ZŠ a žáci 9. ročníku 1.ZŠ. Celkem se postavily 3.družstva. Fotbalové skóre skončilo velmi vyrovnaně a tak si malou cenu zasloužili všichni sportovci. Žáci byli z akce nadšení a těšíme se na další společné sportovní zážitky s 1.ZŠ.

 

  

Tomáš Strnad,  ZŠ Cheb Kostelní náměstí

Zručný chlapec

Dne 12. 6. 2018 uspořádala naše škola tradiční soutěž „ZRUČNÝ CHLAPEC“, které se zúčastnili žáci z 2., 3., a 6. ZŠ Cheb. Každý soutěžící měl tři úkoly. Nejprve se vytvářela špachtle, potom sestavovali jednoduchý elektrický obvod ze stavebnice Boffin. Posledním úkolem bylo přišívání knoflíků – ne všichni tuto disciplínu úspěšně dokončili. Úroveň jednotlivých výrobků vyhodnotila předsedkyně poroty p. Šplíchalová. První místo získal domácí šikula Samuel Fizer z ZŠ Cheb, druhé místo získal z Jan Hošek 2.ZŠ Cheb, třetí příčku obsadil Nguyen z 6.ZŠ Cheb. Všem šikulům blahopřejeme.

 

Tomáš Strnad,  ZŠ Cheb Kostelní náměstí

LSH v Mar.Lázních ZŠS

Dne 29. 5. 2019 se třídy II. D a IV. D naší školy zúčastnily „Letních sportovních her ZŠS“ v Mariánských Lázních. Kvůli nepříznivému počasí se účastníci nemohli společně vydat na hřiště, všechny soutěže byly přesunuty do tělocvičny (slalom na koloběžce, skok z místa, překážková dráha, slalom s míčem). Všechny děti s nadšením a za vydatného povzbuzování soutěžily, na závěr byly odměněny sladkou odměnou a velkým bublifukem.

Mgr.Lenka Tvarůžkoví

Okresní kolo SHM

V pátek 10.5. 2019 se konalo okresní kolo atletického čtyřboje. Akce byla připravena na hřišti Krajinka. Celkem se zúčastnilo 45 dětí, včetně školy z Aše.

Výsledky nejlepších:

dívky                                                                  chlapci

  1. místo – Sára Fizerová                                            1. místo – Nicolas Turek
  2. místo – Mária  Kotlárová                                         2. místo – Erik Horvát
  3. místo – Kristýna Filípková                                     3. místo – Adam Wild
Tomáš Strnad,  ZŠ Cheb Kostelní náměstí

Exkurze v dílně automechaniků ISŠ Cheb

S velkým ohlasem , nadšením a zájmem se třída IV.D – chlapci ZŠS zúčastnili 26.4. plánované exkurze v dílně automechaniků ISŠ Cheb pod vedením učitele odborného výcviku. Názorné provedení výměny pneu, vyvažování kol včetně zdvihání osobního vozu pomocí zvedacího systému chlapce natolik nadchlo, že mají o volbě svého budoucího pracovního zařazení téměř jasno. Poděkování patří panu R. Fučíkovi za zprostředkování náhledu praxe.

  

R. Bártů,  ZŠ Cheb Kostelní náměstí

Ekocentrum v Dolních Dvorech u Chebu

Dne 29.4.2019 žáci  II.D a IV.D ZŠS navštívili Ekocentrum v Dolních Dvorech        u Chebu, kde se účastnili výukového programu s názvem „Mléko není jenom mléko“. Praktická část pestré a zajímavé výuky byla zakončena vlastní výrobou čerstvého sýru. S příjemnými pocity z dobře odvedené práce a nezapomenutelnými zážitky z farmy se žáci na závěr rozloučili a už nyní se těší na brzké shledání.

 

R. Bártů,  ZŠ Cheb Kostelní náměstí

Den mužů a otevření nových dílen se starostou města Chebu

Dne 30. 4. 2019 se pod taktovkou Petra Svatka a Tomáše Strnada konal již několikátý ročník Dne mužů. V rámci této velké slávy také byly slavnostně otevřeny dílny za přítomnosti pana starosty a naší paní ředitelky. Pan starosta a paní ředitelka pronesli úvodní řeč a předali ocenění nejšikovnějším žákům, kteří se podíleli na realizaci nových kovo-dílen. Poté se pan starosta zmocnil nůžek a přestřihl červenou stužku. Tím se dílny staly oficiálně otevřené. Pan starosta i paní ředitelka se zdrželi, aby se podívali, jak takový Den mužů probíhá na naší základní škole. Pro „chlapáky“ bylo připraveno několik disciplín. Od střílení z praku, který si žáci sami vyrobili, přes box, přetahování lana, až po zatloukání velkých hřebíků. Po skončení činností si žáci opekli buřt. Akce se podařila především zásluhou pana Petra Svatka a samozřejmě i žáků, kteří si vážili oslavy netradičního svátku. Poděkování také patří paní Dagmar Morkesové a Františkovi Hladkému, kteří při akci aktivně a s nadšením pomáhali.

  

Tomáš Strnad,  ZŠ Cheb Kostelní náměstí

Přátelský sportovní den na 1. ZŠ

Dne 17. 4. 2019 se žáci zúčastnili přátelského sportovního dne na 1. ZŠ. Chlapci hráli utkání ve florbale a dívky v kapitánské vybíjené. I přes velkou snahu jsme nestačili šikovným žákům z 1.ZŠ a skončili jsme v osmifinále. Dívky si vedly mnohem lépe. I přes neobvyklý systém hry v kapitánské vybíjené skončily na krasném 4. místě. Žáky bychom tímto chtěli pochválit za vzornou reprezentaci naší školy.

  

Tomáš Strnad,  ZŠ Cheb Kostelní náměstí

Ze školní šatny do třídy

Školní šatna se často stává prvním místem, s kterým se žáček po nástupu do školy konfrontuje. Je to prostor ovlivňující chování, emoce, postoje ke škole a spolužákům. Zároveň se jedná o rizikové místo, těžce kontrolovatelné, kde dochází k prvním šarvátkám či prvkům šikany. Na základě několika odborných rad, jsme se rozhodli tvář našich šaten změnit tak, aby každé dítě zde našlo své místo a cítilo se bezpečně. Již v prosinci jsme vyhlásili soutěž „Nejlepší šatna školy“, kdy si žáci pod odborným dohledem svých třídních učitelů vyzdobili své „klícky“ dle vlastních představ a potřeb. Od ledna 2019 máme doslova řečeno šatny pohádkové, každé dítě má své místo označené konkrétní značkou. Nebyla to práce snadná – bylo třeba pečlivosti, vytrvalosti a hlavně pracovního elánu. Podívejte se, proto na příslušné fotografie, jak se nám proměna povedla.

  

Petr Svatek, ZŠ Cheb Kostelní náměstí

Muzeum- čápi

Děti prvního stupně navštívily chebské muzeum, kde na ně čekalo krásné a naučné povídání o čápech. Nejen, že se blíže seznámily s našimi chebskými čápy, ale dozvěděly se také mnoho všeobecných informací o jejich způsobu života. Poutavé povídání bylo doprovázeno fotografiemi a filmem o čapích námluvách. Jako pozornost si děti odnesly krásné omalovánky ilustrované panem Miroslavem Vostrým.

     

Veselé zoubky

Dne 25. 3. 2019 navštívili naši školu zaměstnanci DM drogerie, aby dětem vysvětlili a zábavnou formou přiblížili problematiku, která se týká zubní hygieny. Velice poutavým způsobem žákům předvedli, jak má vypadat správná péče o zuby a děti si také mohly čistění sami vyzkoušet. Žáci se dozvěděli mnoho užitečných informací, jako například co by se stalo, kdyby o svůj chrup nepečovali. Na závěr příjemné besedy nazvané VESELÉ ZOUBKY obdržel každý žák malou pozornost ve formě kartáčku na zuby, pasty, přesýpacích hodin, které odměřují potřebný čas k zubní hygieně, žvýkacích bonbónků, balónků, pastelek a jiných drobných pozorností.

 

Příprava na budoucí povolání

V letošním školním roce provádíme rozsáhlou rekonstrukci školních dílen. Nedílnou součástí této činnosti je i úklid přilehlých prostor a likvidace starého nábytku. Během pracovního vyučování se děti zapojují do aktivního chodu školy – provádí hrabání travnatých ploch, řežou staré konstrukce lavic, učí se demontovat nábytek. Již od šestého ročníku se učí základním dovednostem pro život – zatloukání hřebíků, šroubování vrutů, ovládání aku vrtačky, brusky, natírání a spoustu dalších činností. Podívejte se na fotografie, jak jsou kluci šikovní.

   

Petr Svatek, ZŠ Cheb, Kostelní náměstí 14

„Vidíme to černě“

Ve čtvrtek 28. března – symbolicky na Den učitelů, přišli pedagogové naší školy v černém, aby vyjádřili svůj nesouhlas se současným stavem školství. Tímto aktem podpořili akci Pedagogické komory či Učitelské platformy, které hájí zájmy pedagogů, zejména upozorňují na špatné financování a často nesmyslná administrativní opatření. Pevně věříme, že se situace v našem školství rapidně zlepší, proto „bojujeme“ dál.

Petr Svatek ZŠ Cheb, Kostelní náměstí

Jak na šikanu

Šikanování považujeme za mimořádně nebezpečnou formu násilí, která může ohrozit zásady a cíle ve vzdělávání na každé škole. Tuto skutečnost si velmi dobře uvědomuje, a proto neustále hledáme vhodné formy prevenčních aktivit pro naše děti. Již z minulých let se nám osvědčila spolupráce z PČR a OSPOD. Ve středu 20. 3. 2019 již podruhé navštívili naši školu Josef Fedorek a Simona Weiserová, aby seznámili žáky 5 – 6. ročníků s nebezpečím šikanování. V rámci hodinové přednášky se žáci konfrontovali s projevy chování agresora, pocity agresora i oběti. V rámci závěrečných aktivit se naučili postup co dělat, když přijdou se šikanou do styku, komu ji nahlásit a jak mohou být sami nápomocní v její nápravě.

Dětem se přednáška kolegů líbila, už se těšíme na další spolupráci.

     

Petr Svatek

Maškarní ples 8. 3. 2019 – ZŠ speciální

Tak jako každý rok v období masopustního veselí učitelé pro své žáky připravili tradiční maškarní ples v tělocvičně malé školičky. K přípravám na maškarní rej patřila nejen výzdoba, tombola, soutěže a odměny, ale také výroba různých kostýmů. Na parketě se tak objevilo mnoho nápaditých masek, do kterých se oblékli nejen žáci, ale i pedagogové. Kromě tance nás tento krásný den provázelo mnoho her a soutěží, za které žáci dostávali různé sladkosti. Při tanci jsme vytvořili dlouhého hada, tancovali jsme s koštětem, podlézali lano, házeli na cíl, dokonce jsme zvládli i malou módní přehlídku. Každý z účastníků si také vylosoval šťastné číslo v tombole. Děti tak vyhrávaly plyšáky, drobné upomínkové předměty, hračky, karty aj. Maškarní bál jsme si všichni opravdu užili!!!

  

Mgr. Jana Došková

Soutěž o lese

Dne 8. 3. 2019 se konala v naší škole soutěž o lese. Soutěže se zúčastnili vybraní žáci naší školy a žáci ze ZŠ z Aše. Byli jsme rozděleni do 5 týmů, v každém týmu byli 3 žáci.

Lesníci nám vyprávěli o lese, seznámili nás s lesní pedagogikou. Poté následoval test, který měl 20 otázek. Dále jsme měli za úkol poznávat lesní zvěř, ptáky, stromy, rostliny a paroží.

Na prvním místě se umístilo družstvo z Aše, naši žáci obsadili další místa.

Za odměnu dostalo každé družstvo sladkou odměnu, diplom a další drobnosti.

Soutěž jsme si všichni užili a dozvěděli jsme se spoustu informací.

Veronika Podolínská třídu IX.A

MAŠKARNÍ PLES V SRN

Dne 1. 3. 2019 se vypravila skupina žáků a učitelů do partnerské školy v Německu na maškarní ples. Na cestu jsme se pořádně připravili. Pro kamarády z partnerské školy jsme vyrobili krásné masopustní loutky princezny a vodníka. Pro paní ředitelku jsme nechali připravit jarní květinovou dekoraci. Společně jsme si ve škole vytvořili nápadité maškarní kostýmy. Do Německa tak dojeli kovbojové, Zoro mstitel, kočička, víla, králík i kravička, fotbalisté, zálesák, Mexičan a další. Po příjezdu do německé školy jsme předali vedení školy námi vyrobené dárky. Všichni jsme se hned zapojili do příjemné zábavy a tancování. Ve škole panovala skvělá nálada. Všichni si masopustní veselí opravdu užívali. O přestávce jsme dostali výborné občerstvení. Čas strávený s novými kamarády velmi rychle uběhl a nikomu se nechtělo zpátky. Útěchou nám všem je, že nás čeká hned za týden maškarní ples v naší škole. Tak snad zase za rok!!!!!

Mgr. Jana Došková

SPORTOVNÍ DEN NA ŠKOLIČCE

V pátek 15. 2. 2019 před jarními prázdninami připravili učitelé pro žáky sportovní klání v různých disciplínách. Hned na začátku sportování jsme se všichni společně rozcvičili, poté jsme si zaběhali a při běhu plnili různé sportovní povely. Po rozcvičení a rozběhání se žáci rozdělili do dvou družstev. Obě družstva pak postupně plnila různé sportovní aktivity. Hráli jsme čáru, kuželky, házeli jsme na cíl. Nechyběli běhy z různých poloh a v různých podobách. Žáci si vyzkoušeli sílu v přetahování. Na závěr všichni zvládli překážkový běh. Každý sportovec si tak zasloužil drobnou sladkou odměnu. Společně strávený čas v pohybu se všem moc líbil.

Mgr. Jana Došková

Kostelníčci na Střední zdravotnické škole v Chebu

V pondělí 25. 2. 2016 navštívila první skupina žáků druhého stupně Střední zdravotnickou školu v Chebu. V rámci vzájemné spolupráce se děti učily zásadám správné hygieny, ošetřování různého druhu zlomenin, přikládání tlakového obvazu při tepenném krvácení a v neposlední resuscitaci pacienta. Tato nevšední forma výuky, kterou prováděly budoucí zdravotní sestřičky pod odborným vedením paní Píbilové a Truhlářové se dětem líbila. Pokud chcete vidět, jak se nám dařilo, shlédněte fotografie v naší galerii.

  

Petr Svatek

Basketbalový turnaj

Dne 15. 2. 2019 proběhl v hale TJ Lokomotiva Cheb basketbalový turnaj žáků 2. stupně. K oživení letošního ročníku přispěla návštěva dvou týmu z 1. ZŠ Cheb. Zejména chlapci ze sportovní školy se stali pro naše borce tvrdým oříškem. I když jsme projevovali snahu a bojovnost, porazit konkurenční tým se nám nepodařilo. Našim děvčatům se vedlo o trochu lépe. Pro většinu z nich to byla první životní zápasová zkušenost, přesto o každý míč bojovala velmi statečně. V závěrečném hodnocení skončila na druhém místě. Turnaj se velmi vydařil, každý tým odcházel na prázdniny s novým míčem a sladkou odměnou. Velmi děkujeme všem, kteří reprezentovali naši školu! Už se těšíme na březen, kdy se utkáme ve florbalu.

 

Petr Svatek

Kostelníčci na sněhu

Bohaté sněhové nadílky v úterý 5. února využili žáci ZŠ praktické k zimním sportovním aktivitám. Čas strávený v terénu navzdory mrazivému počasí vyvrcholil nadšením ze soutěžení, odhodláním a chutí vítězit což se stalo hnací silou překonat sami sebe a odhalit skryté rezervy. Projevila se i touha dokázat fyzické kvality i dovednosti jednotlivců. Takové náhodné spontánní akce nejlépe vystihují projevy upřímné radosti ve tvářích všech zúčastněných. Za podpory a odborného dohledu pedagogů se společné dovádění na sněhu vydařilo a splnilo očekávání.

Mgr. Bártová Radka

Den stolních a karetních her

Ve středu dne 30. 1. 2019 jsme připravili pro naše žáky Den stolních a karetních her. Na začátku jsme si zahráli živé pexeso, ve kterém žáci poznávali známé pohádkové postavy. Poté byli žáci rozděleni do menších skupin a postupně si zahráli Cestu za pokladem, Člověče – nezlob se, karty, různá pexesa a další deskové hry. Nejúspěšnější vyhrávali sladkou odměnu v podobě bonbónů. Akce se účastnilo téměř 30 žáků speciálních tříd. Všichni jsme se společně učili hravou formou zlepšovat naši pozornost a soustředěnost, posilovali jsme zrakové i sluchové vnímání a učili se přijmout výhru i prohru. Den her se všem velmi líbil.

 

Mgr. Jana Došková

Poprvé na hokeji

V pátek 18. ledna jsme vyrazili za zimou a ledem na náš chebský stadion. Už je to pomalu tradice, kdy se v uvedenou dobu koná Mistrovství republiky kategorie hráčů mladších patnácti let v ledním hokeji. Nejprve se utkají zástupci čtrnácti krajů a čtyři nejlepší mužstva postupují do finále, které se odehraje v karlovarské KV Aréně. Naše skupina 23 žáků shlédla utkání mezi týmem Prahy a Olomouce. Utkání bylo velmi poutavé, plné herních šancí, děti si zápas náramně užívaly. Jak jsme posléze zjistili, většina byla na hokeji úplně poprvé. I když se stadion otřásal zimou i v základech, nikdo se nechtěl vrátit do školy.                                                                                     Petr Svatek, ZŠ Kostelní Cheb

  

Cestujeme s prarodiči

Žáci 3. A se zúčastnili výtvarné soutěže „ CESTUJEME S PRARODIČI“, kterou vyhlásila Policie ČR. Žákyně Pham Bao Ngoc – Maruška, se umístila na krásném 4. místě. Cenu ji přijely dne 15. 1. 2019 osobně předat příslušnice policejního sboru Karlovy Vary. Při té příležitosti proběhla také beseda zaměřená na dopravní bezpečnost. Děti se dozvěděly mnoho nových informací a byly potěšeny z drobných dárků, které obdržely.

    

Asociace Záchranný kruh Karlovy Vary

Dne 14. 12. 2018 se žáci druhého stupně zúčastnili preventivního dopoledne na středisku Záchranný kruh Karlovy Vary. Předmětem vzdělání byla řada aktivit zaměřených na mimořádné události. V rámci zážitkového programu se děti učily, jak se správně chovat v případě požáru domu, dopravní nehody či vážného zranění osob. Kromě uvedených činností se seznámily s prací RZP, HZS a PĆR. Asi největším zážitkem byl simulovaný požár domu, který museli žáci bezpečně opustit. Chlapci ze sedmičky byli zase nadšeni trenažérem pro přípravu řidičů. Nikdo nechtěl pustit volant z ruky. Pevně věřím, že program naplnil stanovený cíl a do Karlových Varů se zase brzy vrátíme.

Zapsal: Petr Svatek

Návštěva v TESCU Cheb

Dne 11. 12. 2018 jsme s dětmi 1. stupně navštívili obchodní dům TESCO. Paní ředitelka, které bychom chtěli touto cestou poděkovat, nám připravila bohatý program. Nejenom, že si žáci mohli vyzkoušet práci pekaře a upekli si své vlastní vánoční pečivo, ale zapojili jsme se také do balení vánočních dárků pro dětské domovy. Již několik let obchodní řetězec TESCO pořádá projekt – strom splněných přání, určený právě pro děti z dětských domovů. Tento nádherný nápad, kterého jsme mohli být součástí, naše děti nadchl a z exkurze odcházely plné zážitků. Obrovské díky patří paní ředitelce Ing. Gabriele Švehlové a zaměstnancům TESCA, kteří byli velice milí a ochotní.

    

KRAMPUSÁCI z KOSTELNÍ

Ve středu 5. prosince 2018 si žáci druhého stupně připravili pekelnické masky a pod vedením Mikuláše vyrazili do konkrétních tříd. Nejprve navštívili spodní školu, kde odměnili nejhodnější děti sladkostmi, potom se zabydleli v pekle – sklepním prostoru horní školy.

Do uvedených míst postupně přicházeli spolužáci z 1. – 5. tříd, kde plnili předem stanovené úkoly. Nejatraktivnější disciplínou bylo hledání pokladu a zapomenutých písmen abecedy. Pobyt v pekle se dětem patrně líbil, protože závěrem návštěvy si každý odnášel sladkou odměnu. Už se těšíme na příští rok, kdy Vás překvapíme v čertově dílně.

Petr Svatek

PÁTÉ SETKÁNÍ S KAMARÁDY Z JOKERU                                                                                      

V listopadu jsme se opět setkali s našimi kamarády z chráněných dílen Joker. Páté setkání se neslo v duchu oslav 70. výročí založení naší školy. Pozvali jsme klienty a jejich asistenty na společné posezení a na prezentaci, ve které jsme jim přiblížili, nejen historii naší školy, ale i výuku před mnoha lety. Ukázali jsme jim staré retro pomůcky, srovnali jsme dřívější a nová pravidla školy, nechyběly ani ukázky prvních fotografií a dokumentace z kronik. Prezentace byla hodnocena kladně, všichni účastníci nadšeně poslouchali nové informace. Naši přátelé z Jokru měli možnost poskládat obří puzzle naší školy, vybarvit pexeso učebních pomůcek, prohlédnout si testy a ukázky krasopisu. Dále si všichni mobilní zájemci prohlédli školu, její učebny a vybavení. Nezapomněli jsme navštívit také učebnu výtvarné výchovy, ve které je v současné době nainstalována výstava výtvarných a literárních prací žáků na téma školy a jejich oslav. Pedagogové a jejich žáci nezapomněli ani na pohoštění. Hosté ochutnali námi vytvořené chlebíčky, oplatky i slané pečivo. Těšíme se na další setkání!

15.11.2018,   Mgr. Jana Došková

    

70. VÝROČÍ

Začátkem letošního školního roku oslavila naše škola 70. výročí založení. Na ZŠ speciální se 12.9. od 8.00 – 12.00 hodin uskutečnila akce DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. V této době mohli návštěvníci nahlédnout do prostor školy, kde byla zmapována její historie v letech 1948 – 2018. Ke shlédnutí byly fotografie, učebnice, pracovní listy, časopisy a pomůcky zachycující jejich vývoj v průběhu těchto let. Výstava byla rozdělena do 3 částí. V přízemí školy bylo zachyceno JAK TO VŠECHNO ZAČALO, V 1. patře byla prezentace vývoje vzdělávání nazvaná 70. – 90. LÉTA. Ve 2. patře byly k nahlédnutí již novodobé učebnice, pracovní listy a výukové pomůcky, se kterými žáci pracují. V budově školy na Kostelním náměstí žáci prožili dopoledne plné her, zábavy a soutěží, které se nesly v duchu těchto oslav.

Dne 20.9. proběhla oslava za přítomnosti hostů z řad bývalých zaměstnanců školy a zástupců MÚ Cheb. Na historických fotografiích mohli hosté sledovat, jak se měnila nejen podoba školy, ale také funkce této budovy. Přivítaly je děti z našeho pěveckého sboru, byla přednesena krátká prezentace vývoje naší školy a připraven byl také bohatý raut. Škola byla vyzdobena literárními a výtvarnými pracemi žáků, k nahlédnutí byly kroniky školy a také velké množství dobových fotografií, na kterých bylo možno vidět dřívější vybavení tříd. Největší ohlas měla třída, která měla podobu jako před 70-ti lety a návštěvníci mohli zasednout do tehdejších lavic, kde nechyběla ani ta oslovská, nebo si vyzkoušet rákosku. Současní zaměstnanci školy se nechali vyfotografovat v kostýmech, které nosili učitelky a učitelé před 70-ti lety a tyto fotografie spolu s dalšími zajímavými informacemi si hosté odnesli v podobě “Školních novin”.

    

Wokshop v dílnách

Dne 26. 10. 2018 se základní škola z Chebu zúčastnila workshopu v dílnách pod vedením pana učitele Petra Svatka a Tomáše Strnada. Žáci 7. ročníku se poprvé konfrontovali s dílenským prostředím a byly jim prezentovány výrobky našich žáků. Dále žáci viděli nářadí a celkové vybavaní dílen. Na závěr si žáci postavili ptačí budku. Doufáme, že tento workshop byl pro žáky jiné školy inspirací a přejeme jim správné vykročení do předmětu pracovní činnosti.
Přejí páni učitelé Svatek a Strnad

Prevence trochu jinak

Dne 22. 10. 2018 navštívili žáci naší školy, Obvodní oddělení PČR v Chebu, kde besedovali s prap. Petrem Kurčou na téma „Bezpečné chování“. Zajímavá přednáška spojená s besedou, zahrnovala řadu aktuálních a zajímavých problematik, např. krádeže, nálezy předmětů, kontakt s cizími lidmi, dopravní bezpečnost. Základním cílem těchto setkání je, aby si děti osvojily základní právní pojmy a uvědomily si negativní následky protiprávního jednání. V rámci besedy se nejvíce osvědčily příklady na situacích, které zažili sami policisté v rámci výkonu své služby tzv. „veselé příběhy“.

Závěrem návštěvy si děti prohlédly služebnu a vyzkoušeli moderní IT technologie, které policie využívá. Tímto děkujeme PČR za nevšední prevenci a už se těšíme na další setkání.

Petr Svatek,ZŠ Cheb, Kostelní náměstí

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ

Přesně po roce 27.9. 2018 se žáci 6. a 7. tříd zúčastnili dopravní soutěže. Na dopravním hřišti si opět prověřovali znalosti ze zdravovědy, vyzkoušeli si nelehkou jízdu zručnosti a také jízdu v silničním provozu. Letos se do soutěže zapojila 3 družstva z naší školy a družstvo žáků z Mariánských Lázní, které zvítězilo. Pěkné ceny si však odnesl každý. Děkujeme DDM Sova za skvělou organizaci celé akce.

Historie školy

Chebská latinská škola, předchůdce dnešního gymnázia, sahá svou minulostí již do r. 1300. Od svého vzniku stála na stejném místě, na kterém byla v létech 1828 – 1830 postavena nová budova gymnázia, tj. na dnešním Kostelním náměstí.Školní budova se už počátkem dvacátých let 17. století podobala spíše stavbě ohrožené zřícením a tomuto vnějšímu vzhledu odpovídal i její interiér. Stěny byly zcela pokryty mourem, protože už řadu let nebyly vybíleny, takže vstupujícímu cizinci připadala škola spíš jako kovárna než sídlo vzdělávání.

Tomuto starému gymnáziu, latinské škole, byla r. 1821 prokázána mimořádná čest návštěvou Johana Wolfganga Goetha. Z podnětu jeho přítele, chebského kriminálního rady Grünera, ho prefekt gymnázia se dvěma profesory pozval, aby se zúčastnil veřejné závěrečné gymnaziální zkoušky. Před návštěvou školy upozornil radní Grüner Goetha na málo potěšující stav školní budovy slovy: “Vaše excelence si nesmí dělat představu o nějaké pozoruhodné budově, ta je už tak stará, že by potřebovala přestavět nebo ještě lépe zbourat a postavit znova, což je velmi žádoucí.”  Goethe mu  odpověděl: “To nemá s věcí co dělat, znám různě staré školy, ve kterých se dobře vyučuje – důležitější jsou učitelé.” Tři třídy základní školy měly přes 200 žáků, takže panoval velký nedostatek místa. Vzhledem k hrozícímu nebezpečí zhroucení budovy musely být na počátku školního roku 1822/1823 tři vyšší  třídy gymnázia přestěhovány do soukromých domů ( do Schillerova domu na náměstí, do domu advokáta Wunschheima a do domu pana Friedricha v Židovském dvoře). Protože nebezpečí zborcení budovy bylo stále větší, byla tato už počátkem školního roku 1823/1824 zcela vystěhována. S bouráním staré budovy se začalo 21. června 1824. Se stavbou nové školní budovy se však začalo až r. 1828. 9.července 1827 přijel do Chebu z Karlových Varů nejvyšší český purkrabí Karl hrabě Chotek, aby prohlédl staveniště pro plánovanou stavbu nového gymnázia. Při této příležitosti mu předalo několik chebských měšťanů jménem obyvatel Chebu žádost o urychlení realizace stavby. Hrabě Chotek přislíbil splnění jejich požadavku a slovo dodržel. 24. ledna 1828 následovala veřejná dražba na zadání stavby školní budovy a po vykoupení dvou sousedících domků byl po Velikonocích, 6. dubna 1828 položen základní kámen školy. Se stavbou se pak urychleně začalo, protože výnos ukládal stavbu zastřešit hned v prvním roce, ve druhém pak dokončit zařízení interiéru. A gymnázium mohlo být na podzim r. 1829 skutečně zprovozněno. Městský fyzik Franz Lautner se však vyslovil proti okamžitému užívání novostavby tím, že pro zdraví mládeže bude vhodnější, zahájit provoz až na jaře příštího roku. Jeho rady bylo uposlechnuto a slavnostní vysvěcení nového gymnázia se konalo 1. května 1830.

Rozmachem českého školství v poválečné době v Chebu se stala naléhavou otázka vzdělávání a výchovy dětí slaboduchých, duševně vratkých, jež se dosud nalézaly ve třídách obecných škol a zatěžovaly práci normálnímu žactvu. Proto již v měsíci červnu r. 1947 byly péčí okresního školního výboru v Chebu připravovány správami škol, po zkušenostech dvou předcházejících školních roků, seznamy žactva, jemuž je třeba výchovy ve škole speciální – pomocné. Současně pak byla ustavena odborná komise podle zákona o pomocných školách ze dne 27. června 1929  jež na základě předběžných návrhů jednotlivých škol rozhodla o přijetí, případně převedení žactva do školy pomocné. Pro pomocnou školu v Chebu byly z počátku uvolněny prázdné místnosti v budově školy u Horní brány, jakožto provizorní umístění nové speciální – pomocné školy. Výnosem zemské školní rady v Praze ze dne 29. srpna 1947 bylo povoleno otevření pomocné třídy při 1. obecné škole chlapecké v Chebu, současně pak byl defektologickým učitelem této třídy jmenován odborný učitel Josef Štěpán z 2. dívčí měšťanské školy v Chebu. Dne 1. září 1947 bylo započato s vyučováním v pomocné třídě se 17 žáky. Dne 12. září 1947 pak byly do pomocné třídy převedeny další děti národnosti cikánské. Tak byla rozšířena původní jedna třída o další dvě třídy s 36 dětmi a od 15. října 1947 o další přípravnou třídu se 17 dětmi. Po tomto vzrůstu a vzniku 4 tříd byla podle zákona o zřizování pomocných škol nově zřízena samostatná pomocná škola s vlastní správou. Vedením byl pověřen učitel Josef Štěpán.

Citace ze školní kroniky: „Školní práce učitelstva byla velmi obtížná a to pro značnou absenci žactva. Děti 1. třídy byly značně opožděné a zanedbané. Práce učitelstva v cikánských třídách se musela v prvních měsících prvého pololetí omeziti většinou na neustálou péči tělesné hygieny dětí, jež byly velmi zavšivené, špinavé, neúpravné a chatrně oblékané. Vedle stálého odvšivování se věnovalo učitelstvo intenzivně tělesné čistotě dětí, tříd a záchodů, ježto žactvu byly naprosto cizí naše základní civilizační a mravnostní formy společenského soužití. Tato práce vyžadovala od učitelů často značného sebezapření, poněvadž žactvo působilo odpudivě svým zevnějškem i tělesným zápachem. Práce učitelů ve třídách byla pak ztížena neznalostí jazyka vyučovacího, děti mluvily jen cikánsky, maďarsky, někteří trochu slovensky; proto se musela veškerá učební látka omeziti na prvoučnou výuku přípravného stupně. Také celková počáteční lhostejnost, netečnost a vzájemná nevraživost a nesnášenlivost žactva velmi znesnadňovaly školní práci. V červnu shrnutím učiva přípravného stupně byl ukončen školní rok 1947/1948 se 60 žáky. Výsledek učitelské péče a úsilí se projevil jak v docházce, tak v chování. Zvláště u cikánských dětí byl patrný vzestup osobní čistoty a docházky.“ Po značném a nepředvídaném rozšíření školy bylo zřejmé, že dosavadní umístění školy se stalo nevyhovující, zejména pak po stránce základního vybavení školy kabinety, dílnou, hernou, tělocvičnou, aby tak pomocná škola mohla plnit úkoly dané učebním a výchovným cílem, jednak odlišným posláním pomocné školy.

V květnu 1948 byla přestěhována pomocná škola do bývalého starého gymnázia na Kostelním náměstí. Budova byla upravena pro školní účely stavebním referátem MNV v Chebu s celkovým nákladem 230. 000,- Kčs a obdařena názvem Pomocná škola v Chebu. Vyučování v nové školní budově začalo 20. května 1948. Vedením správy školy byla pověřena Pavla Rajmová-Ládrová  místo správce školy Josefa Štěpána, který 1. května 1948 nastoupil učitelské místo v Petrovicích na rakovnicku. Po nastěhování do nové školní budovy byly místnosti nevybavené a nezařízené. Chyběly dílny velmi důležité pro pomocnou školu. Školní zahrada, ze které si cikáni udělali skládku popele a odpadků byla vyčištěna brigádami dětí a učitelů, ovšem čistá vždy vydržela jen přes noc a druhý den se mohla uklízeti znovu. Nejbližší okolí školy, hlavně Školní ulice, byla obydlena jen cikánskými rodinami, které se přičiňovali o znečištění okolí školy.

1. září 1949 byla zahájena výuka ve čtyřech třídách a název pomocné školy se přejmenoval na Zvláštní školu v Chebu. Na počátku školního roku 1949/1950 za dohlížející komise bylo přeřazeno několik cikánských dětí do normálních škol, ty se však po čase vrátily zpět, jelikož jak uvádí p. Rajmová, jednalo se o děti z vrstev ne sociálně, ale mravně nejslabších, z rodin zlodějství a alkoholismu, kdy rodiče jevili nezájem o školu a děti do školy nechodily. Protože v Chebu v roce 1950 stoupl počet dětí tak, že musela být zřízena nová národní škola a to již pátá. V měsíci červnu 1956 bylo sděleno MNV, že za příčinou zřízení nové národní školy má býti zvláštní škola přestěhována do jiné budovy a to na konec města ku Františkovým Lázním, proti kasárnám. Tato ulice byla však silně frekventovaná a prostory byly nedostačující. Rodiče žáků vznesli protest proti stěhování školy z důvodu nižší duševní úrovně dětí. V závěru MNV bylo usneseno „…vyprázdnit celé 2. patro budovy naší školy, to bude vystěhováno a uvolněno pro novou národní školu a zvláštní škola se s dílnami i kabinetem přestěhuje do sklepních místností“. Ve školním roce 1957/1958 byla situace ještě náročnější. Tím, že ve sklepích naší školy bylo zřizováno ústřední centrální topení pro celý blok domů na náměstí, byly zrušeny 4 místnosti, kterých škola používala k vyučovacím účelům. Zároveň byly zničeny šatny zvláštní školy z důvodu stavby komína. Téměř celý další školní rok byla výuka neustále rušena zednickými a stavebními pracemi na centrálním ústředním topením pro ONV. Paradoxem bylo, že i přesto, že ve škole bylo zřízeno centrální ústřední topení pro ONV, ve škole se stále topilo i přes opakovaný požadavek ředitele ve starých a nefunkčních kamnech v jednotlivých třídách (v některých třídách byl přes zimu maximální teplota 12°C).

Až konečně ve školním roce 1959/1960 se národní škola ze zdejší budovy odstěhovala. Pro neutěšený stav budovy probíhala v létě 1960 její rekonstrukce. Při generální opravě byla prováděna instalace vody, elektrického proudu, osvětlení všech tříd, malování celé budovy a dále pak tolik žádaná instalace ústředního topení. Stavební práce však trvaly až do 1. prosince 1960 a tak žáci zahájili výuku v jiných školách většinou v odpoledních hodinách. Výrazně tak vzrostla nedocházka žáků do školy. Dnem 1. července 1969 nastala opět změna ve vedení zvláštní školy. Ve školním roce 1979/1980 došlo k zavádění nových osnov a řada učitelů naší školy pracovalo v průběhu let jako školitelé nového pojetí. Učitelé v tomto období upozorňovali na potíže materiálního zabezpečení práce (chyběly učebnice, metodiky) a v některých předmětech byly velmi náročné obsahy, kterých měli defektní žáci dosáhnout. Zároveň se naráželo na problém nedostatku učebních oborů pro vycházející žáky zvláštních škol v regionu. Škola zajišťovala mnoho školních i mimoškolních aktivit, na škole bylo až 21 zájmových kroužků, které vedli učitelé naší školy.

Přišel rok 1989 a ve školství bylo nejvýznamnější změnou přijetí nového Školského zákona. Rovněž i na naší škole došlo ke změnám. O Velikonocích r. 1989 se zřítily stropní trámy ve druhém patře hlavní budovy na Kostelním náměstí a škola byla pro výuku uzavřena. Ve školním roce 1989/1990 se začala provádět generální oprava hlavní budovy a škola se musela přestěhovat do náhradních prostor na 6. ZŠ,  do ODDM, do ZŠU a do bývalých kanceláří Agrokombinátu. Tím, že byly rozmístěny po Chebu nižší třídy, uvolnily se tak prostory pro druhý stupeň v budově na náměstí Ladislava Zápotockého (dnes Baltazara Neumanna). Pro vlastní vyučování se podmínky zhoršily (pomůcky, přecházení učitelů, apod.), zhoršily se i podmínky pro řídící a kontrolní činnost. Změněné podmínky pro práci školy měly vliv na pokles zájmové činnosti žáků, výrazným způsobem stoupla absence žáků a jejich trestná činnost.  Generální oprava této budovy trvala více jak dva roky a přišla na 14 milionů korun. V srpnu 1991 byla kolaudace, nastalo velké stěhování, upravování, chystání a 1. září 1991 mohla být konečně zahájena v restaurovaných prostorách výuka našich žáků. Také školička zažila několik velkých oprav. Budova Baltazara Neumanna byla postavena roku 1912. První velká oprava se konala v roce 1959, druhá v roce 1973, kdy nám byla přidělena a nový kabát a střechu dostala školička v roce 1996.

V roce 2003 se Zvláštní škola v Chebu přejmenovává a v obchodním rejstříku je vedena pod názvem Speciální školy Cheb a získává právní subjektivitu. Tato změna názvu však netrvala dlouho a v roce 2005 došlo k dalšímu přejmenování pod názvem Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, příspěvková organizace.

Další změnu přináší školní rok 2007/2008, kdy se stává ředitelkou školy Miloslava Hartmannová a od 1. září 2007 se začalo povinně vzdělávat dle nového školního vzdělávacího programu u žáků s lehkým mentálním postižením. Záměrem nového ŠVP mělo být zavedení cizího jazyka na náš typ školy (základní školy praktické – pro žáky s LMP) a možnost upravení vzdělávacího programu dle potřeb školy. Tyto změny se začaly od školního roku 2010/2011 dotýkat i základní školy speciální kdy se započalo vyučovat podle nového školního vzdělávacího programu pro základní školy speciální. Již od roku 2007 se začal klást důraz na zavádění inkluze ve školství a razit směr postiženým žákům vzdělávat se ve školách běžného proudu. Začala se zpřísňovat kritéria pro zařazování dětí do základních škol praktických a speciálních. Ve školním roce 2016/2017 došlo k výrazným legislativním změnám z důvodu prosazování inkluze do běžného školství. Velmi se zpřísnila pravidla pro zařazování žáků do speciálního školství (od 1. 9. 2016 se začalo užívat termínu „třídy a školy podle § 16 Školského zákona, ve kterých se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami“). Dle nové vyhlášky 27/2016 Sb. se žáci musí vzdělávat na typu těchto škol odděleně podle druhu jejich postižení. Od školního roku 2016/2017 byla zrušena příloha k RVP ZV pro žáky s LMP (žáci 1. stupně ZŠ praktické se vzdělávají podle minimální doporučené úrovně očekávaných výstupů, která byla součástí RVP ZV od 1. 9. 2016). Díky této úpravě musí být žáci s LMP vzděláváni podle učebního plánu běžného proudu a proto již ve třetím ročníku mají zařazen první cizí jazyk a v sedmém ročníku druhý cizí jazyk. Bylo navýšeno mnoho hodin naukových předmětů a odebráno mnoho hodin z pracovního vyučování. Docházelo tak k výraznému přetěžování těchto žáků a vytrácí se tak vlastní zájem dítěte a zohlednění jeho možností a schopností. Výrazně tak stoupl počet žáků vzdělávaných podle individuálního vzdělávacího plánu a učitelé mají velmi ztížené podmínky pro vzdělávání díky náročnému složení tříd, které se muselo přizpůsobit nové legislativě.

I přes tyto změny škola stále vnímá žáky jako individuality a celý pedagogický sbor se snaží zohledňovat především samotný zájem dítěte, za což jim patří velký obdiv a dík.

20.9.2018                                                                               Mgr. Libuše Hladká

      

 

Sportovní hry

Dne 7. 9. 2018 se žáci 3. ročníku zúčastnili sportovních her na krajinné výstavě v Chebu. Celé dopoledne se děti seznamovaly s různými druhy sportu a mohly si tyto činnosti také prakticky vyzkoušet. V závěru celého sportovního dne si žáci naší školy poměřili síly s dětmi z jiných základních škol v Chebu ve štafetovém běhu. Přesto, že jsme se neumístili na žádném bodovaném místě, děti si celou akci užily a odnesly si i malé odměny.