Akce školy – školní rok 2018/2019

Kostelníčci na sněhu

Bohaté sněhové nadílky v úterý 5. února využili žáci ZŠ praktické k zimním sportovním aktivitám. Čas strávený v terénu navzdory mrazivému počasí vyvrcholil nadšením ze soutěžení, odhodláním a chutí vítězit což se stalo hnací silou překonat sami sebe a odhalit skryté rezervy. Projevila se i touha dokázat fyzické kvality i dovednosti jednotlivců. Takové náhodné spontánní akce nejlépe vystihují projevy upřímné radosti ve tvářích všech zúčastněných. Za podpory a odborného dohledu pedagogů se společné dovádění na sněhu vydařilo a splnilo očekávání.

Mgr. Bártová Radka

 

Poprvé na hokeji

V pátek 18. ledna jsme vyrazili za zimou a ledem na náš chebský stadion. Už je to pomalu tradice, kdy se v uvedenou dobu koná Mistrovství republiky kategorie hráčů mladších patnácti let v ledním hokeji. Nejprve se utkají zástupci čtrnácti krajů a čtyři nejlepší mužstva postupují do finále, které se odehraje v karlovarské KV Aréně. Naše skupina 23 žáků shlédla utkání mezi týmem Prahy a Olomouce. Utkání bylo velmi poutavé, plné herních šancí, děti si zápas náramně užívaly. Jak jsme posléze zjistili, většina byla na hokeji úplně poprvé. I když se stadion otřásal zimou i v základech, nikdo se nechtěl vrátit do školy.                                                                                     Petr Svatek, ZŠ Kostelní Cheb

  

Cestujeme s prarodiči

Žáci 3. A se zúčastnili výtvarné soutěže „ CESTUJEME S PRARODIČI“, kterou vyhlásila Policie ČR. Žákyně Pham Bao Ngoc – Maruška, se umístila na krásném 4. místě. Cenu ji přijely dne 15. 1. 2019 osobně předat příslušnice policejního sboru Karlovy Vary. Při té příležitosti proběhla také beseda zaměřená na dopravní bezpečnost. Děti se dozvěděly mnoho nových informací a byly potěšeny z drobných dárků, které obdržely.

    

Asociace Záchranný kruh Karlovy Vary

Dne 14. 12. 2018 se žáci druhého stupně zúčastnili preventivního dopoledne na středisku Záchranný kruh Karlovy Vary. Předmětem vzdělání byla řada aktivit zaměřených na mimořádné události. V rámci zážitkového programu se děti učily, jak se správně chovat v případě požáru domu, dopravní nehody či vážného zranění osob. Kromě uvedených činností se seznámily s prací RZP, HZS a PĆR. Asi největším zážitkem byl simulovaný požár domu, který museli žáci bezpečně opustit. Chlapci ze sedmičky byli zase nadšeni trenažérem pro přípravu řidičů. Nikdo nechtěl pustit volant z ruky. Pevně věřím, že program naplnil stanovený cíl a do Karlových Varů se zase brzy vrátíme.

Zapsal: Petr Svatek

Návštěva v TESCU Cheb

Dne 11. 12. 2018 jsme s dětmi 1. stupně navštívili obchodní dům TESCO. Paní ředitelka, které bychom chtěli touto cestou poděkovat, nám připravila bohatý program. Nejenom, že si žáci mohli vyzkoušet práci pekaře a upekli si své vlastní vánoční pečivo, ale zapojili jsme se také do balení vánočních dárků pro dětské domovy. Již několik let obchodní řetězec TESCO pořádá projekt – strom splněných přání, určený právě pro děti z dětských domovů. Tento nádherný nápad, kterého jsme mohli být součástí, naše děti nadchl a z exkurze odcházely plné zážitků. Obrovské díky patří paní ředitelce Ing. Gabriele Švehlové a zaměstnancům TESCA, kteří byli velice milí a ochotní.

    

KRAMPUSÁCI z KOSTELNÍ

Ve středu 5. prosince 2018 si žáci druhého stupně připravili pekelnické masky a pod vedením Mikuláše vyrazili do konkrétních tříd. Nejprve navštívili spodní školu, kde odměnili nejhodnější děti sladkostmi, potom se zabydleli v pekle – sklepním prostoru horní školy.

Do uvedených míst postupně přicházeli spolužáci z 1. – 5. tříd, kde plnili předem stanovené úkoly. Nejatraktivnější disciplínou bylo hledání pokladu a zapomenutých písmen abecedy. Pobyt v pekle se dětem patrně líbil, protože závěrem návštěvy si každý odnášel sladkou odměnu. Už se těšíme na příští rok, kdy Vás překvapíme v čertově dílně.

Petr Svatek

PÁTÉ SETKÁNÍ S KAMARÁDY Z JOKERU                                                                                      

V listopadu jsme se opět setkali s našimi kamarády z chráněných dílen Joker. Páté setkání se neslo v duchu oslav 70. výročí založení naší školy. Pozvali jsme klienty a jejich asistenty na společné posezení a na prezentaci, ve které jsme jim přiblížili, nejen historii naší školy, ale i výuku před mnoha lety. Ukázali jsme jim staré retro pomůcky, srovnali jsme dřívější a nová pravidla školy, nechyběly ani ukázky prvních fotografií a dokumentace z kronik. Prezentace byla hodnocena kladně, všichni účastníci nadšeně poslouchali nové informace. Naši přátelé z Jokru měli možnost poskládat obří puzzle naší školy, vybarvit pexeso učebních pomůcek, prohlédnout si testy a ukázky krasopisu. Dále si všichni mobilní zájemci prohlédli školu, její učebny a vybavení. Nezapomněli jsme navštívit také učebnu výtvarné výchovy, ve které je v současné době nainstalována výstava výtvarných a literárních prací žáků na téma školy a jejich oslav. Pedagogové a jejich žáci nezapomněli ani na pohoštění. Hosté ochutnali námi vytvořené chlebíčky, oplatky i slané pečivo. Těšíme se na další setkání!

15.11.2018,   Mgr. Jana Došková

    

70. VÝROČÍ

Začátkem letošního školního roku oslavila naše škola 70. výročí založení. Na ZŠ speciální se 12.9. od 8.00 – 12.00 hodin uskutečnila akce DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. V této době mohli návštěvníci nahlédnout do prostor školy, kde byla zmapována její historie v letech 1948 – 2018. Ke shlédnutí byly fotografie, učebnice, pracovní listy, časopisy a pomůcky zachycující jejich vývoj v průběhu těchto let. Výstava byla rozdělena do 3 částí. V přízemí školy bylo zachyceno JAK TO VŠECHNO ZAČALO, V 1. patře byla prezentace vývoje vzdělávání nazvaná 70. – 90. LÉTA. Ve 2. patře byly k nahlédnutí již novodobé učebnice, pracovní listy a výukové pomůcky, se kterými žáci pracují. V budově školy na Kostelním náměstí žáci prožili dopoledne plné her, zábavy a soutěží, které se nesly v duchu těchto oslav.

Dne 20.9. proběhla oslava za přítomnosti hostů z řad bývalých zaměstnanců školy a zástupců MÚ Cheb. Na historických fotografiích mohli hosté sledovat, jak se měnila nejen podoba školy, ale také funkce této budovy. Přivítaly je děti z našeho pěveckého sboru, byla přednesena krátká prezentace vývoje naší školy a připraven byl také bohatý raut. Škola byla vyzdobena literárními a výtvarnými pracemi žáků, k nahlédnutí byly kroniky školy a také velké množství dobových fotografií, na kterých bylo možno vidět dřívější vybavení tříd. Největší ohlas měla třída, která měla podobu jako před 70-ti lety a návštěvníci mohli zasednout do tehdejších lavic, kde nechyběla ani ta oslovská, nebo si vyzkoušet rákosku. Současní zaměstnanci školy se nechali vyfotografovat v kostýmech, které nosili učitelky a učitelé před 70-ti lety a tyto fotografie spolu s dalšími zajímavými informacemi si hosté odnesli v podobě “Školních novin”.

    

Wokshop v dílnách

Dne 26. 10. 2018 se základní škola z Chebu zúčastnila workshopu v dílnách pod vedením pana učitele Petra Svatka a Tomáše Strnada. Žáci 7. ročníku se poprvé konfrontovali s dílenským prostředím a byly jim prezentovány výrobky našich žáků. Dále žáci viděli nářadí a celkové vybavaní dílen. Na závěr si žáci postavili ptačí budku. Doufáme, že tento workshop byl pro žáky jiné školy inspirací a přejeme jim správné vykročení do předmětu pracovní činnosti.
Přejí páni učitelé Svatek a Strnad

Prevence trochu jinak

Dne 22. 10. 2018 navštívili žáci naší školy, Obvodní oddělení PČR v Chebu, kde besedovali s prap. Petrem Kurčou na téma „Bezpečné chování“. Zajímavá přednáška spojená s besedou, zahrnovala řadu aktuálních a zajímavých problematik, např. krádeže, nálezy předmětů, kontakt s cizími lidmi, dopravní bezpečnost. Základním cílem těchto setkání je, aby si děti osvojily základní právní pojmy a uvědomily si negativní následky protiprávního jednání. V rámci besedy se nejvíce osvědčily příklady na situacích, které zažili sami policisté v rámci výkonu své služby tzv. „veselé příběhy“.

Závěrem návštěvy si děti prohlédly služebnu a vyzkoušeli moderní IT technologie, které policie využívá. Tímto děkujeme PČR za nevšední prevenci a už se těšíme na další setkání.

Petr Svatek,ZŠ Cheb, Kostelní náměstí

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ

Přesně po roce 27.9. 2018 se žáci 6. a 7. tříd zúčastnili dopravní soutěže. Na dopravním hřišti si opět prověřovali znalosti ze zdravovědy, vyzkoušeli si nelehkou jízdu zručnosti a také jízdu v silničním provozu. Letos se do soutěže zapojila 3 družstva z naší školy a družstvo žáků z Mariánských Lázní, které zvítězilo. Pěkné ceny si však odnesl každý. Děkujeme DDM Sova za skvělou organizaci celé akce.

Historie školy

Chebská latinská škola, předchůdce dnešního gymnázia, sahá svou minulostí již do r. 1300. Od svého vzniku stála na stejném místě, na kterém byla v létech 1828 – 1830 postavena nová budova gymnázia, tj. na dnešním Kostelním náměstí.Školní budova se už počátkem dvacátých let 17. století podobala spíše stavbě ohrožené zřícením a tomuto vnějšímu vzhledu odpovídal i její interiér. Stěny byly zcela pokryty mourem, protože už řadu let nebyly vybíleny, takže vstupujícímu cizinci připadala škola spíš jako kovárna než sídlo vzdělávání.

Tomuto starému gymnáziu, latinské škole, byla r. 1821 prokázána mimořádná čest návštěvou Johana Wolfganga Goetha. Z podnětu jeho přítele, chebského kriminálního rady Grünera, ho prefekt gymnázia se dvěma profesory pozval, aby se zúčastnil veřejné závěrečné gymnaziální zkoušky. Před návštěvou školy upozornil radní Grüner Goetha na málo potěšující stav školní budovy slovy: “Vaše excelence si nesmí dělat představu o nějaké pozoruhodné budově, ta je už tak stará, že by potřebovala přestavět nebo ještě lépe zbourat a postavit znova, což je velmi žádoucí.”  Goethe mu  odpověděl: “To nemá s věcí co dělat, znám různě staré školy, ve kterých se dobře vyučuje – důležitější jsou učitelé.” Tři třídy základní školy měly přes 200 žáků, takže panoval velký nedostatek místa. Vzhledem k hrozícímu nebezpečí zhroucení budovy musely být na počátku školního roku 1822/1823 tři vyšší  třídy gymnázia přestěhovány do soukromých domů ( do Schillerova domu na náměstí, do domu advokáta Wunschheima a do domu pana Friedricha v Židovském dvoře). Protože nebezpečí zborcení budovy bylo stále větší, byla tato už počátkem školního roku 1823/1824 zcela vystěhována. S bouráním staré budovy se začalo 21. června 1824. Se stavbou nové školní budovy se však začalo až r. 1828. 9.července 1827 přijel do Chebu z Karlových Varů nejvyšší český purkrabí Karl hrabě Chotek, aby prohlédl staveniště pro plánovanou stavbu nového gymnázia. Při této příležitosti mu předalo několik chebských měšťanů jménem obyvatel Chebu žádost o urychlení realizace stavby. Hrabě Chotek přislíbil splnění jejich požadavku a slovo dodržel. 24. ledna 1828 následovala veřejná dražba na zadání stavby školní budovy a po vykoupení dvou sousedících domků byl po Velikonocích, 6. dubna 1828 položen základní kámen školy. Se stavbou se pak urychleně začalo, protože výnos ukládal stavbu zastřešit hned v prvním roce, ve druhém pak dokončit zařízení interiéru. A gymnázium mohlo být na podzim r. 1829 skutečně zprovozněno. Městský fyzik Franz Lautner se však vyslovil proti okamžitému užívání novostavby tím, že pro zdraví mládeže bude vhodnější, zahájit provoz až na jaře příštího roku. Jeho rady bylo uposlechnuto a slavnostní vysvěcení nového gymnázia se konalo 1. května 1830.

Rozmachem českého školství v poválečné době v Chebu se stala naléhavou otázka vzdělávání a výchovy dětí slaboduchých, duševně vratkých, jež se dosud nalézaly ve třídách obecných škol a zatěžovaly práci normálnímu žactvu. Proto již v měsíci červnu r. 1947 byly péčí okresního školního výboru v Chebu připravovány správami škol, po zkušenostech dvou předcházejících školních roků, seznamy žactva, jemuž je třeba výchovy ve škole speciální – pomocné. Současně pak byla ustavena odborná komise podle zákona o pomocných školách ze dne 27. června 1929  jež na základě předběžných návrhů jednotlivých škol rozhodla o přijetí, případně převedení žactva do školy pomocné. Pro pomocnou školu v Chebu byly z počátku uvolněny prázdné místnosti v budově školy u Horní brány, jakožto provizorní umístění nové speciální – pomocné školy. Výnosem zemské školní rady v Praze ze dne 29. srpna 1947 bylo povoleno otevření pomocné třídy při 1. obecné škole chlapecké v Chebu, současně pak byl defektologickým učitelem této třídy jmenován odborný učitel Josef Štěpán z 2. dívčí měšťanské školy v Chebu. Dne 1. září 1947 bylo započato s vyučováním v pomocné třídě se 17 žáky. Dne 12. září 1947 pak byly do pomocné třídy převedeny další děti národnosti cikánské. Tak byla rozšířena původní jedna třída o další dvě třídy s 36 dětmi a od 15. října 1947 o další přípravnou třídu se 17 dětmi. Po tomto vzrůstu a vzniku 4 tříd byla podle zákona o zřizování pomocných škol nově zřízena samostatná pomocná škola s vlastní správou. Vedením byl pověřen učitel Josef Štěpán.

Citace ze školní kroniky: „Školní práce učitelstva byla velmi obtížná a to pro značnou absenci žactva. Děti 1. třídy byly značně opožděné a zanedbané. Práce učitelstva v cikánských třídách se musela v prvních měsících prvého pololetí omeziti většinou na neustálou péči tělesné hygieny dětí, jež byly velmi zavšivené, špinavé, neúpravné a chatrně oblékané. Vedle stálého odvšivování se věnovalo učitelstvo intenzivně tělesné čistotě dětí, tříd a záchodů, ježto žactvu byly naprosto cizí naše základní civilizační a mravnostní formy společenského soužití. Tato práce vyžadovala od učitelů často značného sebezapření, poněvadž žactvo působilo odpudivě svým zevnějškem i tělesným zápachem. Práce učitelů ve třídách byla pak ztížena neznalostí jazyka vyučovacího, děti mluvily jen cikánsky, maďarsky, někteří trochu slovensky; proto se musela veškerá učební látka omeziti na prvoučnou výuku přípravného stupně. Také celková počáteční lhostejnost, netečnost a vzájemná nevraživost a nesnášenlivost žactva velmi znesnadňovaly školní práci. V červnu shrnutím učiva přípravného stupně byl ukončen školní rok 1947/1948 se 60 žáky. Výsledek učitelské péče a úsilí se projevil jak v docházce, tak v chování. Zvláště u cikánských dětí byl patrný vzestup osobní čistoty a docházky.“ Po značném a nepředvídaném rozšíření školy bylo zřejmé, že dosavadní umístění školy se stalo nevyhovující, zejména pak po stránce základního vybavení školy kabinety, dílnou, hernou, tělocvičnou, aby tak pomocná škola mohla plnit úkoly dané učebním a výchovným cílem, jednak odlišným posláním pomocné školy.

V květnu 1948 byla přestěhována pomocná škola do bývalého starého gymnázia na Kostelním náměstí. Budova byla upravena pro školní účely stavebním referátem MNV v Chebu s celkovým nákladem 230. 000,- Kčs a obdařena názvem Pomocná škola v Chebu. Vyučování v nové školní budově začalo 20. května 1948. Vedením správy školy byla pověřena Pavla Rajmová-Ládrová  místo správce školy Josefa Štěpána, který 1. května 1948 nastoupil učitelské místo v Petrovicích na rakovnicku. Po nastěhování do nové školní budovy byly místnosti nevybavené a nezařízené. Chyběly dílny velmi důležité pro pomocnou školu. Školní zahrada, ze které si cikáni udělali skládku popele a odpadků byla vyčištěna brigádami dětí a učitelů, ovšem čistá vždy vydržela jen přes noc a druhý den se mohla uklízeti znovu. Nejbližší okolí školy, hlavně Školní ulice, byla obydlena jen cikánskými rodinami, které se přičiňovali o znečištění okolí školy.

1. září 1949 byla zahájena výuka ve čtyřech třídách a název pomocné školy se přejmenoval na Zvláštní školu v Chebu. Na počátku školního roku 1949/1950 za dohlížející komise bylo přeřazeno několik cikánských dětí do normálních škol, ty se však po čase vrátily zpět, jelikož jak uvádí p. Rajmová, jednalo se o děti z vrstev ne sociálně, ale mravně nejslabších, z rodin zlodějství a alkoholismu, kdy rodiče jevili nezájem o školu a děti do školy nechodily. Protože v Chebu v roce 1950 stoupl počet dětí tak, že musela být zřízena nová národní škola a to již pátá. V měsíci červnu 1956 bylo sděleno MNV, že za příčinou zřízení nové národní školy má býti zvláštní škola přestěhována do jiné budovy a to na konec města ku Františkovým Lázním, proti kasárnám. Tato ulice byla však silně frekventovaná a prostory byly nedostačující. Rodiče žáků vznesli protest proti stěhování školy z důvodu nižší duševní úrovně dětí. V závěru MNV bylo usneseno „…vyprázdnit celé 2. patro budovy naší školy, to bude vystěhováno a uvolněno pro novou národní školu a zvláštní škola se s dílnami i kabinetem přestěhuje do sklepních místností“. Ve školním roce 1957/1958 byla situace ještě náročnější. Tím, že ve sklepích naší školy bylo zřizováno ústřední centrální topení pro celý blok domů na náměstí, byly zrušeny 4 místnosti, kterých škola používala k vyučovacím účelům. Zároveň byly zničeny šatny zvláštní školy z důvodu stavby komína. Téměř celý další školní rok byla výuka neustále rušena zednickými a stavebními pracemi na centrálním ústředním topením pro ONV. Paradoxem bylo, že i přesto, že ve škole bylo zřízeno centrální ústřední topení pro ONV, ve škole se stále topilo i přes opakovaný požadavek ředitele ve starých a nefunkčních kamnech v jednotlivých třídách (v některých třídách byl přes zimu maximální teplota 12°C).

Až konečně ve školním roce 1959/1960 se národní škola ze zdejší budovy odstěhovala. Pro neutěšený stav budovy probíhala v létě 1960 její rekonstrukce. Při generální opravě byla prováděna instalace vody, elektrického proudu, osvětlení všech tříd, malování celé budovy a dále pak tolik žádaná instalace ústředního topení. Stavební práce však trvaly až do 1. prosince 1960 a tak žáci zahájili výuku v jiných školách většinou v odpoledních hodinách. Výrazně tak vzrostla nedocházka žáků do školy. Dnem 1. července 1969 nastala opět změna ve vedení zvláštní školy. Ve školním roce 1979/1980 došlo k zavádění nových osnov a řada učitelů naší školy pracovalo v průběhu let jako školitelé nového pojetí. Učitelé v tomto období upozorňovali na potíže materiálního zabezpečení práce (chyběly učebnice, metodiky) a v některých předmětech byly velmi náročné obsahy, kterých měli defektní žáci dosáhnout. Zároveň se naráželo na problém nedostatku učebních oborů pro vycházející žáky zvláštních škol v regionu. Škola zajišťovala mnoho školních i mimoškolních aktivit, na škole bylo až 21 zájmových kroužků, které vedli učitelé naší školy.

Přišel rok 1989 a ve školství bylo nejvýznamnější změnou přijetí nového Školského zákona. Rovněž i na naší škole došlo ke změnám. O Velikonocích r. 1989 se zřítily stropní trámy ve druhém patře hlavní budovy na Kostelním náměstí a škola byla pro výuku uzavřena. Ve školním roce 1989/1990 se začala provádět generální oprava hlavní budovy a škola se musela přestěhovat do náhradních prostor na 6. ZŠ,  do ODDM, do ZŠU a do bývalých kanceláří Agrokombinátu. Tím, že byly rozmístěny po Chebu nižší třídy, uvolnily se tak prostory pro druhý stupeň v budově na náměstí Ladislava Zápotockého (dnes Baltazara Neumanna). Pro vlastní vyučování se podmínky zhoršily (pomůcky, přecházení učitelů, apod.), zhoršily se i podmínky pro řídící a kontrolní činnost. Změněné podmínky pro práci školy měly vliv na pokles zájmové činnosti žáků, výrazným způsobem stoupla absence žáků a jejich trestná činnost.  Generální oprava této budovy trvala více jak dva roky a přišla na 14 milionů korun. V srpnu 1991 byla kolaudace, nastalo velké stěhování, upravování, chystání a 1. září 1991 mohla být konečně zahájena v restaurovaných prostorách výuka našich žáků. Také školička zažila několik velkých oprav. Budova Baltazara Neumanna byla postavena roku 1912. První velká oprava se konala v roce 1959, druhá v roce 1973, kdy nám byla přidělena a nový kabát a střechu dostala školička v roce 1996.

V roce 2003 se Zvláštní škola v Chebu přejmenovává a v obchodním rejstříku je vedena pod názvem Speciální školy Cheb a získává právní subjektivitu. Tato změna názvu však netrvala dlouho a v roce 2005 došlo k dalšímu přejmenování pod názvem Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, příspěvková organizace.

Další změnu přináší školní rok 2007/2008, kdy se stává ředitelkou školy Miloslava Hartmannová a od 1. září 2007 se začalo povinně vzdělávat dle nového školního vzdělávacího programu u žáků s lehkým mentálním postižením. Záměrem nového ŠVP mělo být zavedení cizího jazyka na náš typ školy (základní školy praktické – pro žáky s LMP) a možnost upravení vzdělávacího programu dle potřeb školy. Tyto změny se začaly od školního roku 2010/2011 dotýkat i základní školy speciální kdy se započalo vyučovat podle nového školního vzdělávacího programu pro základní školy speciální. Již od roku 2007 se začal klást důraz na zavádění inkluze ve školství a razit směr postiženým žákům vzdělávat se ve školách běžného proudu. Začala se zpřísňovat kritéria pro zařazování dětí do základních škol praktických a speciálních. Ve školním roce 2016/2017 došlo k výrazným legislativním změnám z důvodu prosazování inkluze do běžného školství. Velmi se zpřísnila pravidla pro zařazování žáků do speciálního školství (od 1. 9. 2016 se začalo užívat termínu „třídy a školy podle § 16 Školského zákona, ve kterých se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami“). Dle nové vyhlášky 27/2016 Sb. se žáci musí vzdělávat na typu těchto škol odděleně podle druhu jejich postižení. Od školního roku 2016/2017 byla zrušena příloha k RVP ZV pro žáky s LMP (žáci 1. stupně ZŠ praktické se vzdělávají podle minimální doporučené úrovně očekávaných výstupů, která byla součástí RVP ZV od 1. 9. 2016). Díky této úpravě musí být žáci s LMP vzděláváni podle učebního plánu běžného proudu a proto již ve třetím ročníku mají zařazen první cizí jazyk a v sedmém ročníku druhý cizí jazyk. Bylo navýšeno mnoho hodin naukových předmětů a odebráno mnoho hodin z pracovního vyučování. Docházelo tak k výraznému přetěžování těchto žáků a vytrácí se tak vlastní zájem dítěte a zohlednění jeho možností a schopností. Výrazně tak stoupl počet žáků vzdělávaných podle individuálního vzdělávacího plánu a učitelé mají velmi ztížené podmínky pro vzdělávání díky náročnému složení tříd, které se muselo přizpůsobit nové legislativě.

I přes tyto změny škola stále vnímá žáky jako individuality a celý pedagogický sbor se snaží zohledňovat především samotný zájem dítěte, za což jim patří velký obdiv a dík.

20.9.2018                                                                               Mgr. Libuše Hladká

      

 

Sportovní hry

Dne 7. 9. 2018 se žáci 3. ročníku zúčastnili sportovních her na krajinné výstavě v Chebu. Celé dopoledne se děti seznamovaly s různými druhy sportu a mohly si tyto činnosti také prakticky vyzkoušet. V závěru celého sportovního dne si žáci naší školy poměřili síly s dětmi z jiných základních škol v Chebu ve štafetovém běhu. Přesto, že jsme se neumístili na žádném bodovaném místě, děti si celou akci užily a odnesly si i malé odměny.