Čteme spolu

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg 

CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0007592 –    „ČTEME SPOLU“

MSMT-22522/2017

 

(Šablony pro MŠ a ZŠ I.)

______________________________________________________________________

 

Zahájení 1.9.2017, ukončení 31.8.2019

Dotace poskytnuta ve výši 547933,-Kč

 

 

Cílem projektu je:

 

- Podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti

- Podporovat kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

- Podporovat osobnostní a sociální rozvoj pedagogů

( vzdělávání v tématech souvisejících se společným vzděláváním)

- Podporovat spolupráci s rodiči

- Podporovat spolupráci pedagogů vrámci jedné školy i z různých škol