Čteme spolu

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg 

CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0007592 –    „ČTEME SPOLU“

MSMT-22522/2017

 

(Šablony I. pro MŠ a ZŠ )

______________________________________________________________________

 

Zahájení 1.9.2017, ukončení 31.8.2019

Dotace poskytnuta ve výši 547 933,-Kč

 

V tomto projektu se zaměřujeme na tyto klíčové aktivity:

- Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ ve čtenářské gramotnosti,

- Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v německém jazyku v rozsahu 80 hodin

- Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

- Čtenářský klub pro žáky ZŠ

- Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

- Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem