Akce školy – školní rok 2017/2018

Zamykání školy

Letošní závěr školního roku proběhl poněkud slavnostněji. V září totiž slavíme 70. výročí vzniku školy, a tak jsme se na uvedenou akci pečlivě připravili. Každá třída si vyrobila srdíčka z papíru, která připevnila na provázek. Díky tomu vznikly jednotlivé řetězy symbolizující přátelskou a pohodovou atmosféru na naší škole. Dne 27. 6. 2018 se sešly jednotlivé třídy v uličce za školou. Paní ředitelka a zástupkyně se oblékly do historických oděvů královny – první dámy a za doprovodu písně Josefa Wagnera – „Mně sílu dáš“ procházely mezi žáky, kteří zvedali vytvořené řetězy ze srdíček. Atmosféra doprovázející tuto akci byla neskutečná. V závěru paní ředitelka uzamkla symbolickým klíčem školu a společným pokřikem jsme ukončili vydařený školní rok.

Petr Svatek (ZŠ Kostelní Cheb)

ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU

Dne 21. 6. 2018 navštívili naši školu zástupci Občanského sdružení – ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU. Uvedené sdružení se již od roku 2007 zabývá, jak specifickou, tak nespecifickou primární prevencí, kdy prostřednictvím přednášek informuje mladé lidi o drogách. V rámci dvouhodinového vystoupení na naší škole nás lektor – Honza Štěpánek provedl řadou zajímavých témat ohrožující naše zdraví: alkohol, ritalin, extáze, pervitin, marihuana. V průběhu přednášky vznikla podnětná diskuse, kdy sám lektor přiznal, že ho občas překvapilo, jaké znalosti děti o drogách mají. Pevně doufáme, že tato forma prevence podpoří rozhodnutí našich dětí žít život bez drog.

Petr Svatek (ZŠ Kostelní Cheb)

MDD

Mezinárodní den dětí dne 1. června 2018 oslavili společně žáci ZŠ praktické i speciální, Kostelní nám. 14 Cheb, stylově. Během slavnostního dopoledne si osvojili a upevnili kooperaci, organizaci, komunikaci také zásady bezpečného pohybu v terénu. Nechyběl tanec, improvizovaný pohyb s hudebním doprovodem, bohatý soutěžní program s pestrými disciplínami (stolní fotbal, puzzle, nejatraktivnější box v improvizovaném ringu) s využitím pracovního nářadí (zatloukání hřebíků, řezání dřeva). Celou akci s nadšením završilo opékání uzenin. Na závěr si žáci odnesli nejen mnoho nezapomenutelných zážitků, ale i odměn v podobě drobných dárků i sladkostí. Poděkováním organizátorům byl spontánní projev radosti a kouzelný upřímný úsměv ve tváři všech zúčastněných.

   

Kolektiv pedagogů ZŠ CHEB Kostelní nám.14

Letní sportovní hry

Dne 30. května žáci ZŠ Speciální předvedli své pohybové dovednosti na letních sportovních hrách v Mariánských Lázních. Školního kola se účastnili vybraní sportovci ze základních škol speciálních v Karlovarském kraji. Žáci měli možnost ověřit si fyzickou zdatnost v různých sportovních disciplínách (rychlostní a vytrvalostní běh, skok do dálky, hod na cíl, jízda na koloběžce). Nechyběly také formy rytmického a kondičního cvičení s hudbou v úvodu při oficiálním zahájení her. Během sportovního klání se uplatňovaly zásady sportovního jednání a celé proběhlo v duchu fair play. Ocenění se dostalo všem v podobě diplomů, věcných darů i sladkostí. Obohaceni byli všichni také o nezapomenutelné zážitky a nová přátelství. Bohatý program byl zpestřen osvěžujícím občerstvením. Společné loučení doprovázela radost i očekávání na příští rok.

 

Mgr. Radka Bártová

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ VE FOTBALE

Ve středu 6. června se naši fotbalisté zúčastnili přátelského utkání v partnerské škole v Marktredwitz. Zápasy probíhaly ve dvou kategoriích – mladší a starší žáci. V mladší kategorii se nám moc nedařilo, soupeře jsme potrápili pouze na začátku, pak iniciativu převzali hosté a pohodlně zvítězili. Naši starší žáci hostům porážku naopak oplatili a kromě jedné prohry zvítězili s obrovským rozdílem. Nakonec jsme obsadili krásné druhé a páté místo. V přátelských zápasech nešlo ani tak o výsledky, ale o chuť si zahrát fotbal a poznat nové kamarády z Německa.

 

Petr Svatek (ZŠ Kostelní Cheb)

Protidrogový vlak

Dne 24.května 2018 navštívili žáci 6. – 8. tříd na chebském nádraží tzv. „Protidrogový vlak“, vypracovaný v rámci projektu Revolution Train Tour. Měli tak možnost poslouchat přednášku o drogách spojenou s vyplňováním dotazníku, doplněnou o interaktivní příběh ze skutečné události přímo ve vlaku. Program, který byl založený na smyslovém prožitku trval 90 min. Tento inovativní preventivní projekt využívá interaktivní projekci s mnoha unikátními prvky, které prohlubují zážitek z navštíveného programu. Doplnil tak protidrogové preventivní aktivity, které školy realizují. Odpoledne bylo vyčleněno veřejnosti. Děkujeme lidem, kteří zrealizovali tak nádherný program pro žáky a již teď se těšíme na další akci.

Den MUŽŮ

Den mužů se ve světě slaví už skoro sto let, bohužel u nás není uznán jako oficiální svátek. Na uvedenou skutečnost zareagovali chlapci z druhého stupně naší školy. Svátek mužů si náramně užili. Nejprve soutěžili v zatloukání obrovských hřebíků, potom se přetahovali lanem, boxovali na hrazdě, hráli stolní fotbal, ping pong. Nejtěžší disciplínou bylo pití vody na čas. V závěru dopoledne jsme si společně opekli buřty a poslechli chlapácké písničky.

    

Petr Svatek, ZŠ Cheb, Kostelní náměstí 14.

Domácí kutil 2018

Dne 25. 4. 2018 uspořádala naše škola tradiční soutěž „Domácí kutil“, které se zúčastnili také borci z 3. a 6. ZŠ Cheb. Letošní ročník byl poněkud odlišný a to nejen názvem, ale i skladbou činností. Každý kutil měl tři úkoly, v nichž postupně prezentoval své schopnosti. Nejprve se vytvářel zouvák na obuv, potom jsme odskočili do fyziky, kdy úkolem soutěžících bylo sestavení elektrického obvodu. Největším oříškem se stalo přišívání knoflíků – ne všichni tuto disciplínu úspěšně dokončili. Úroveň jednotlivých výrobků v závěru vyhodnotila předsedkyně poroty Mgr. Korbičková Michaela. První místo získal Daniel Vaidiš z 3. ZŠ Cheb, druhé místo patřilo Patriku Cupanovi z 6.ZŠ Cheb, třetí příčku obsadil Ondřej Filípek z naší školy a čtvrté místo Daniel Táborský z 3.ZŠ Cheb. Všem úspěšným kutilům blahopřejeme.

   

Petr Svatek, ZŠ Cheb, Kostelní náměstí 14.

CHRÁNĚNÉ DÍLNY

Ve čtvrtek 22. února 2018 navštívili žáci našich devátých ročníků chráněnou dílnu společnosti MARKETA – REMONE. Uvedené pracoviště se od roku 2005 zabývá recyklací elektrických a elektronických spotřebičů, zároveň slouží jako sběrné místo pro občany z Chebu a okolí. V současné době firma zaměstnává na zkrácený úvazek 40 zaměstnanců, kteří to nemají v životě úplně jednoduché, jelikož mají zdravotní postižení, což ovlivňuje také jejich možnosti zaměstnání. Právě tato skutečnost nás přivedla k návštěvě uvedeného pracoviště. Během hodinové exkurze žáci viděli, jakým způsobem se rozebírají televize, monitory, kam putují jednotlivé součástky, jak se třídí a drtí plasty. Exkurze měla mezi žáky pozitivní ohlas, v závěru prohlídky nabídl ekolog firmy – pan Kněžický, chlapcům možnost přivýdělku ve formě brigády. Doufám, že se pochlapíme a svou pracovní činností dílnu podpoříme.

        

Petr Svatek, ZŠ Cheb, Kostelní náměstí 14.

Poděkování

Ve dnech 5. 3. 2018 a 6. 3. 2018 navštívili žáci prvního stupně ZŠ Cheb Kostelní náměstí 14, obchodní dům TESCO v Chebu. Paní ředitelka Gabriela Švehlová umožnila dětem, vyzkoušet si práci pekaře pod dohledem zaměstnanců prodejny a děti si tak mohly upéct vlastní pečivo. Pro starší žáky byla dne 12. 3. 2018 připravena možnost si vyzkoušet nejen práci v pekárně, ale také jim bylo umožněno zastat práci na jiných pozicích jako je pokladní, prodavač v úseku maso – uzeniny, doplňovač zboží v oddělení oděvů a drogerie, práci u kamerového systému, což bylo přínosem zejména v rámci přípravy na jejich budoucí povolání. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem pracovníkům tohoto hypermarketu, kteří měli s našimi dětmi trpělivost a zejména pak paní ředitelce Gabriele Švehlové, která byla velice ochotná a vstřícná.

  

Kolektiv pedagogů a žáků ZŠ Kostelní náměstí 14, Che

Mezinárodní turnaj v basketbalu

23.2. poměřili své síly žáci 2.stupně naší školy v basketbalu. Pozvání přijal i tým basketbalistů z partnerské školy v Marktredwitz. Vítězové si kromě pěkných cen a diplomů odnesli plno pěkných zážitků a vzpomínek. Všichni sportovci se skvěle bavili a všem se sportovní dopoledne líbilo.

    

Mgr. Radka Tomanová, ZŠ Cheb, Kostelní nám.14

Maškarní ples v partnerské škole v SRN

Dne 9. 2. 2018 se zúčastnili žáci naší školy maškarního plesu v Německu na základě pozvání naší partnerské školy. Na maškarní ples se vypravila skupinka patnácti žáků v doprovodu učitelů. Všichni účastníci si připravili krásné masky. Před odjezdem jsme vyrobili velkého klauna, kterého jsme předali jako dárek paní ředitelce s balíkem sladkostí. V partnerské škole nás čekali žáci se svými učiteli a asistenty v krásně vyzdobené společenské místnosti. Program plesu byl vyplněn mnoha vystoupeními. Měli jsme možnost vidět břišní tanečnici, pěvecká vystoupení, vystoupení raperů a dalších. Všichni jsme si zatancovali a užili si předprázdninové dopoledne s novými přáteli. O přestávce jsme si pochutnali také na výborném občerstvení. Všem se nám výlet moc líbil.

  

Mgr. Jana Došková, ZŠ Cheb, Kostelní nám.14

PRÁCE V DÍLNÁCH

V současné době řada dětí tráví svůj volný čas u počítače či tabletu a takové kutilství v domácích dílnách už je dávno pryč. Dovednosti dnešní mládeže a užívání správných nástrojů představuje často složitý úkol.  Tento deficit se na naší škole snažíme kompenzovat v rámci předmětu pracovní činnosti. V nižších ročnících se žáci nejprve učí základním dovednostem s ručním nářadím při opracovaní dřeva a kovů. V osmém a devátém ročníku se již seznamují s elektrickým nářadím. Aby uvedená činnost měla smysl, vytváříme pomůcky pro naše spolužáky ze speciální školy. Číhněte proto na fotky, kde uvidíte, co už dokážeme.

      

Petr Svatek, ZŠ Cheb, Kostelní náměstí 14.

První pomoc – prevence

Dne 19. 2. 2018 prožilo 30 žáků druhého stupně zajímavé dopoledne v Záchranném kruhu Karlovy Vary. Pod heslem: „Učíme se hrou“ si děti vyzkoušely praktické nácviky první pomoci – zlomeniny, popáleniny, krvácení, resuscitaci a další oblasti zdravovědy. Nejvíce žáky zaujala mobilní aplikace 112, vyhledávání pomocí GPS souřadnic a osvojení si volání na tísňovou linku záchranné služby. Celé akce sklidila velký úspěch, proto se na místo opět vracíme 27. června s žáky prvního stupně. Děkujeme lektorům za trpělivost a vstřícnost při edukaci.

    

Petr Svatek, ZŠ Cheb, Kostelní náměstí 14.

Vánoční turnaj ve florbale

Dne 29. 12. 2017 se žáci osmých a devátých ročníků zúčastnili pod vedením pana učitele Svatka a Strnada vánočního turnaje ve florbale. Celkem se zúčastnilo 8 družstev. Turnaj uspořádali žáci 9. ročníků 1. ZŠ. I když se kluci neumístili na stupně vítězů, odnesli si za účast maličkosti v podobě sladkostí a dortu.

    

Tomáš Strnad, ZŠ Cheb, Kostelní náměstí 14.

Vánoční zpívání

Stalo se tradicí, že žáci naší školy navštěvují dvakrát do roka Domovy seniorů v Chebu. Ne jinak tomu bylo i letos. Žáci 4., 5., 6. a 8. tříd navštívili ve dnech 15., 19. a 22.12 babičky a dědečky a zazpívali jim pásmo vánočních písní a koled. Na závěr vystoupení rozdali žáci malé dárečky v podobě přáníček a ozdob a na oplátku byli vždy obdarováni sladkostí a teplým čajem. Setkání bylo pokaždé příjemné a dojemné a předvánoční atmosféru jsme si tak všichni užívali.

Se svým pěveckým vystoupením se žáci mohli pochlubit také na vánočních trzích, kde 10.12 zazpívali široké veřejnosti.

Kurz první pomoci

Dne 24. 11. 2017 jsme se zúčastnily první pomoci v Karlových Varech. Na kurzu jsme byly poučeny, jak se chovat v případě požáru a jak poskytnou první pomoc. Kurz byl velmi poučný a zajímavý, mockrát děkujeme záchranářům za skvělé předvedení a vysvětlení.

     

Dívky přišly potěšit

Hezké předvánoční chvíle strávila děvčata z keramického kroužku se seniory z Domu pro seniory na Skalce. Děvčata si připravila pro babičky a dědečky básničky a dárečky z keramiky. Na oplátku si dívky pochutnaly na výborném koláči a odnesly si vánoční balíček. Největší odměnou ale pro ně byly úsměvy a potlesk. Těšíme se na další návštěvu, která se uskuteční na jaře.

“Zodpovědné jednání – jistá budoucnost”

Na základě finanční podpory Karlovarského kraje a Rady města Chebu, realizovala naše škola pobyt žáků 8. ročníků zaměřený na všeobecnou prevenci rizikového chování. V průběhu třídenního pobytu v kempu Stebnice, vystoupili lektoři z Městské policie v Chebu, OSPOD Cheb, PČR Krajské ředitelství Karlovy Vary a OOP Cheb se zajímavými přednáškami na téma šikana, kyberšikana, závislostní chování, trestní zodpovědnost. I přes nepříznivé počasí, se dle pozitivního hodnocení dětí, pobyt vydařil. Na základě této skutečnosti děkujeme všem lektorům shora zmiňovaných složek za spolupráci.

       

Petr Svatek, ZŠ Cheb, Kostelní nám. 14

Turnaj ve florbale proti 1. ZŠ

Dne 2. 11. 2017 se žáci osmých a devátých ročníků zúčastnili v rámci tělesné výchovy pod vedením pana učitele Svatka a Strnada turnaje ve florbale. Celkem byly 4 týmy, z nichž jeden byl tvořen dívkami. Na všechny zápasy dohlíželi dva rozhodčí. Zápasy byly většinou vyrovnané, ale na 1. ZŠ naši žáci nakonec nestačili. I přes nepříznivé skóre chlapci z naší školy zachovali sportovní chování a těší se na další přátelský turnaj proti 1. ZŠ.

        

Tomáš Strnad, ZŠ Cheb, Kostelní náměstí 14.

Divadlo ve škole- „O pejskovi a kočičce“

Dne 14.11.2017 v 8:15 hodin nás navštívili herci městského divadla v Chebu, kteří nám přišli zahrát pohádku „O pejskovi a kočičce“. Byly to krásné příběhy dvou kamarádů, kteří spolu zažívají různá dobrodružství, starosti i radosti. Herci naučili děti, jak se chovat jeden ke druhému ale také ke svým věcem a hračkám. Spolu s herci si také děti zazpívaly. Vymyslely jméno pro nalezenou panenku a užily si plno smíchu a zábavy. Této akce se zúčastnili žáci 0.A, I.A, II.A, III.A, I.B, II.B, I.D, I.F A III.D. Všem zúčastněným se představení velmi líbilo a těšíme se na další setkání.

Projektový den

Vaření se naší škole stalo velkou tradicí. O této skutečnosti jsme se mohli přesvědčit v rámci projektového dne „Kuchyň – moje profese“. Poslední čtvrtek v říjnu patřila školní kuchyně chlapcům devátých ročníků. Tým 9. B., pod vedením pana učitele Strnada, vyzval kolegy z 9. A. pod vedením učitele Svatka k „souboji“ v pečení palačinek. Kuchařské umění předváděli chlapci více jak tři hodiny a dle fotografií se kuchařům opravdu dařilo. V poslední fázi – bodování nakonec rozhodla kvalita a úroveň servírování, zvítězil tým 9. B. Všem kuchařům děkujeme za výkony a společně se těšíme na další kulinářské dny.

Petr Svatek, ZŠ Cheb, Kostelní nám. 14

Prevence trochu jinak

V úterý 14. 11. 2017 navštívila naší školu umělecká agentura Rajcha, která vystoupila s představením ze života narkomanů – Memento. Hlavní hrdinou románu byl student pocházející z normální rodiny, bohužel se nechal partou stáhnout k užívání drog. Velice dojemný příběh určitě evokoval v našich žácích spoustu otázek k zamyšlení. Pevně věříme, že uvedená forma prevence se dětem líbila a zároveň přinesla řadu ponaučení do života.

Petr Svatek, ZŠ Cheb, Kostelní nám. 14

Podzimní setkání

V úterý dne 31.10.1017 se v tělocvičně naší školy uskutečnilo třetí setkání žáků naší školy s klienty chráněných dílen Joker na téma Podzimní setkání. Všechny účastníky podzimních radovánek přivítala paní ředitelka ZŠ Cheb. Pro žáky a klienty bylo připraveno hudební vystoupení mladších spolužáků v doprovodu svých učitelek. Po vystoupení se soutěžící rozdělili na dvě družstva. Poté si všichni zopakovali své znalosti v podobě kvízových otázek a postupně ve skupinkách splnili deset úkolů. V dalším programu nechyběla ani tvůrčí činnost. Účastníci vyrobili společně dva draky a z přírodnin poskládali dva podzimní skřítky. Všichni soutěžící si tak vysloužili sladkou odměnu a medaili v podobě skřítka Podzimníčka. Na závěr naši žáci pohostili své kamarády z chráněných dílen Joker drobným občerstvením. Akce byla vyhodnocena jako úspěšná.Další setkání bylo naplánováno na měsíc prosinec, kdy žáci naší školy navštíví chráněné dílny.

Jana Došková, ZŠ Cheb, Kostelní nám. 14

     

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ

Dne 13. června 2017 se naši fotbalisté z osmých ročníků zúčastnili Krajského přeboru základních škol v malé kopané na stadiónu TJ Karlovy Vary. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 9 týmů – Toužim, Sokolov, Karlovy Vary, Nejdek, Cheb, Kraslice, Rotava, Žlutice, Mariánské Lázně. Turnaj naši hoši začali vítězstvím 7:1 s týmem ZŠ Toužim. V druhém zápase jsme narazili na velmi silného soupeře z Nejdku. Začátek utkání byl vyrovnaný, ale po obdrženém gólu jsme přestali aktivně hrát a nakonec jsme podlehli 3:2. V dalším zápase nás čekal soupeř z Kraslic. Vedení 1:0 nám dlouho nevydrželo a utkání skončilo 4:4. V předposledním utkání proti domácím hráli naši chlapci o medailové místo. Byl to opravdový boj a kluci se vydali ze všech sil. Bohužel štěstí nás opustilo a zápas skončil opět prohrou. V celkovém hodnocení naše škola získala pátou příčku. Všem fotbalistům děkujeme a těšíme se na příští utkání, kde určitě zvítězíme.

Sportovní hry Města Chebu

Dne 8. 9. 2017 se žáci třetího ročníku zúčastnili SPORTOVNÍCH HER MĚSTA CHEBU. Město Cheb si ve spolupráci se zástupci sportovních klubů připravilo mnoho sportovních aktivit a soutěží. Děti reprezentovaly vždy svou kmenovou školu a my jako žáci ZŠ Cheb, Kostelní náměstí jsme se umístili na krásném 4. místě. Žáci za svůj sportovní výkon obdrželi krásné odměny a odnesli si mnoho nezapomenutelných zážitků.

Dne 2. 11. 2017 se žáci osmých a devátých ročníků zúčastnili v rámci tělesné výchovy pod vedením pana učitele Svatka a Strnada turnaje ve florbale. Celkem byly 4 týmy, z nichž jeden byl tvořen dívkami. Na všechny zápasy dohlíželi dva rozhodčí. Zápasy byly většinou vyrovnané, ale na 1. ZŠ naši žáci nakonec nestačili. I přes nepříznivé skóre chlapci z naší školy zachovali sportovní chování a těší se na další přátelský turnaj proti 1. ZŠ.

Tomáš Strnad, základní škola, Kostelní náměstí 14.