Akce školy – Školní rok 2010/2011

Ukončení školního roku 2010-2011

Přišel konec školního roku, všichni se už těší na letní prázdniny a než se všichni rozprchnou užívat sluníčka, rozloučili jsme se s vycházejícími žáky a odměnili nejlepší žáky naší školy. V samotném závěru této velké události si všichni zazpívali hymnu školy zvoneček oznámil VESELÉ PRÁZDNINY.

NEJLEPŠÍ ŽÁCI PRO ŠK. ROK 2010/2011:

 

Fotbalové utkání 28.6.2011

Partnerskou spolupráci jsme ukončili v tomto školním roce 2010/2011 tradičním fotbalovým utkáním. Síly byly hodně vyrovnané, ale v závěru se nám podařilo zvítězit. Dokonce ani děvčata nepřišla zkrátka. Zatímco se chlapci honili po hřišti za koženým fotbalovým míčem, dívky si odehráli přátelské utkání ve vybíjené. A kdo byl zde vítězem?
Úplně všichni, neboť každý měl radost z pohybu a to bylo hlavním cílem celé akce.
SPORTU ZDAR!

Letní sportovní hry

Dne 8. června 2011 se žáci naší školy účastnili LETNÍCH SPORTOVNÍCH HER ZÁKLADNÍCH ŠKOL SPECIÁLNÍCH. Pořadatelem byla Základní škola praktická a speciální v Mariánských Lázních. Soutěže se zúčastnilo 10 speciálních škol z Karlovarského kraje. Naši školu zastupovalo 7 žáků – Michal Strouhal, David Mynařík, Viktorie Vomočilová, Šimon Srnec, Michael Bezvoda, Christopher Horváth, Petr Pastorek a soutěžilo se opět pod mottem:

„Běhat a skákat, podle svých sil,
poznat nové kamarády, to je náš cíl!“

Sportovní klání bylo pojato v duchu olympijských her a začalo průvodem všech zúčastněných. Průvod šel od školy k nedalekému hřišti. Vybraní sportovci z každé školy nesli transparent s názvem svého města. Během zahájení her dokonce vytvořili žáci pořádající školy ze svých těl barevné olympijské kruhy.

Soutěžilo se v následujících disciplínách:

1. Skok do dálky s rozběhem

2. Běh na krátkou vzdálenost

3. Vytrvalostní běh

4. Skok z místa

5. Hod na cíl

Celé hry byly provázeny milou a přátelskou atmosférou. Překvapením pro děti byla i místní televize, která přišla zachytit tuto sportovní událost.

MDD – 3.6.2011

Naše děti opět slavily svůj velký den. Ve spolupráci s DDM Sova zajistila naše škola příjemné prožití dopoledne, kdy si mohli zasoutěžit malí i velcí. Ti nejodvážnější si mohli změřit své síly na horolezecké stěně, pro všechny probíhaly ukázky Městské POLICIE a za odměnu si každý odnesl domů nějaký drobný dárek.

Praktická dívka 2011 27.5.2011

Dne 27.5.2011 si žákyně 2.stupně vyzkoušely svou zručnost v soutěži „Praktická dívka“. Školního kola se zúčastnilo celkem 9 soutěžících, které nejprve vyplnily znalostní test zaměřený na zásady hygieny, společenského chování a správného stolování. Následně předvedly, jak jsou zručné v oblasti ručního šití. V závěru soutěže připravila každá dívka obložené chlebíčky dle své fantazie.

Umístnění dívek:

1. místo: Oláhová Marie třída: IX.A

2. místo: Kotlárová Tereza třída: VI.A

3.místo: Čonková Nikola třída: VIII.B

Soutěž připravily a zajistily paní učitelky:
Caranová Libuše, Arpášová Jana

Porotu tvořily :
ředitelka školy – Hartmannová Miloslava

zástupkyně školy – Hladká Libuše

paní učitelky – Veverková Vlasta, Štěpinová Blanka

Všem moc blahopřejeme a děkujeme za účast.

Okresní kolo SHM – 18.5.2011

Výsledková listina

PŘÍRODNÍ PROJEKT ZEMĚ – VODA – VZDUCH – 10.5.2011

V měsíci květnu naše škola přijala pozvání partnerské školy Marktredwitz a žáci ze speciálních tříd tak měli možnost účastnit se zajímavého přírodovědného projektu.

Dva dny jsme strávili s německými přáteli v příjemné atmosféře nevšedním pozorováním přírody. Vnímali jsme přírodu z ptačí perspektivy, viděli jsme les z pohledu malé včelky, k pozorování jsme využili lupy, zrcadla, hmyzí oko a jiné pomůcky. Naučili jsme se neslyšně pohybovat lesem a vnímat krásu přírody. Využili jsme přírodní materiály a vytvořili velkou přírodní mozaiku. V závěru jsme si zahráli několik her.

Žáci obou škol tak měli možnost seznámit se, naučit se pár nových slovíček a obohatit se o nápady nových kamarádů.

Za pozvání děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Jana Došková

Dne 6. 5. 2011 proběhlo školní kolo SHM.

Opět jsme využili atletické hřiště u 1. ZŠ na Skalce.
Děti soutěžily v těchto disciplinách:

- skok do dálky

- hod kriketovým míčkem

- běh na 60m, 800m a 1500m

Májka 2.5.2011

Abychom přivítali řádně jaro společně s našimi partnerskými školami v Marktredwitz, přijali jsme pozvání na stavění Májky.

Této akce se zúčastnili zejména žáci ZŠ speciální a několik žáků ze ZŠ praktické.
Za doprovodu p.učitelky Štěpinové zazpívali tradičně několik českých i německých písní.
Po celou dobu vládla velmi přátelská nálada a všem bylo při tomto jarním veselí do zpěvu.

Projektové dny – Pohádka, Vesmír

I v tomto školním roce probíhaly projektové dny tentokrát na dětmi zvolená témata.
Na I.stupni se žáci zaměřili na pohádku, pohádkové bytosti a vítězství dobra nad zlem.
Na II.stupni žáci vyhledávali zajímavosti týkající se vesmíru a zahráli si na kosmonauty.
V závěru dne si žáci za asistence učitelů vyzdobili chodby školy, aby se jednotlivé třídy mohly vzájemně pochlubit svými výrobky a zajímavostmi.

Zručný chlapec – okresní kolo

Dne 18.4.2011 naše škola uspořádala okresní kolo „Zručného chlapce“, kterého se zúčastnila, ZŠ Plesná, ZŠ a Praktická škola Aš, a naše škola. Každá škola vyslala do soutěže 2 starší žáky (za naší školu to byl Milan Pohlotko a Štefan Šarközy z třídy VIII.B).
Soutěžící měli za úkol, dle předloženého návodu vyrobit krmítko pro ptáky, pod vedením pana učitele Strejčka, který zajišťoval organizaci celé této soutěže. Celá soutěž byla od začátku vyrovnaná a do poslední chvíle se nedalo pozna,t jaká škola by mohla vyhrát. I přes poměrně náročný úkol, kde soutěžící pracovali se dřevem i plechem, nebyli chlapci zaskočeni a v předem stanoveném časovém limitu předali porotě zdařilé výrobky. Porota neměla lehký úkol vyhodnotit a určit pořadí vítězů, protože všechny výrobky byly zdařilé.

Po vyhodnocení se jednotlivé školy umístily takto:

1.místo – ZŠ Cheb

2.místo – ZŠ Plesná

3.místo – ZŠ a Praktická škola Aš

Kurz znakového jazyka

Ve dnech 26. a 27. března 2011 se 12 pedagogický pracovníků Základní školy Kostelní náměstí v Chebu proměnilo v žáky a zúčastnily se kurzu znakového jazyka, který se konal na území této školy. Lektorem kurzu byl Jan Wirth z Prahy – těžce nedoslýchavý student vysoké školy, který vede kurzy znakového jazyka již několik let a to velice úspěšně.

Účastníci kurzu se během víkendové intenzivní výuky dozvěděli nové a zajímavé informace o tomto komunikačním systému. Osvojili si základní pravidla komunikace ve znakovém jazyce, jako je slovosled, vyjádření záporu, otázky…apod. Rozvíjeli svou mimiku a artikulaci, která je ve znakovém jazyce velmi podstatná. Naučili se prstovou abecedu, celou řadu sloves, názvy barev, číslice, základní otázky, názvy zvířat, osob – členů rodiny a mnoho dalšího. Všechny naučené znaky se následně procvičovaly pomocí zábavných her, kdy si účastníci kurzu znaky zafixovali a zároveň se příjemně pobavili.

V závěru kurzu byli všichni schopni ve znakovém jazyce komunikovat na celkem slušné úrovni, i sám lektor měl ze svých žáků radost. Všichni, kteří kurz absolvovali se shodli na tom, že byl velice přínosný a rádi by se zúčastnili dalšího nástavbového kurzu, tentokrát již pro pokročilé.

Mezinárodní školní turnaj v košíkové

Dne 23.3.2011 proběhl 2. Mezinárodní školní turnaj v košíkové, v tělocvičně Zdravotnické školy,
v ul.Hradební v Chebu. Turnaj byl uspořádán v rámci přeshraniční spolupráce mezi naší školou a školami z města Marktrewditz ze SRN.
Střetla se čtyřčlenná družstva dívek, chlapců a jedno družstvo smíšené.

1. kategorie – družstvo smíšené SRN (1.dívka + chlapci) – 1. místo

družstvo dívek 7. tříd ze ZŠ Cheb – 2. místo

2. kategorie – družstvo chlapců 1. SRN – 1. místo

družstvo chlapců ZŠ Cheb – 8.tř. – 2 místo

družstvo chlapců 2. SRN – 3. místo

družstvo chlapců ZŠ Cheb – 7.tř. – 4. místo

Členové všech těchto družstev byli odměněni sportovními a upomínkovými předměty .

Vedení škol si předala rovněž upomínkové předměty. Bohužel se turnaje nezúčastnilo ohlášené družstvo dívek, které bylo v téže době na
jiném turnaji, dle sdělení německých kolegů učitelů. Celkem se turnaje zúčastnilo 6 družstev. Turnaj se velmi vydařil, byl odehrán v
duchu Fair – play a žáci se těší na další již 3. ročník.

Školní kolo v basketbalu – 2. 2. 2011

Dne 2.2.2011 proběhl školní turnaj v košíkové, v tělocvičně Zdravotnické školy, v ul.Hradební v Chebu. Střetla se tří nebo čtyřčlenná družstva
dívek a chlapců.

1. kategorie – družstva dívek 5. a 6. tříd – 1. místo – VI. A
2. místo – V. A
– družstva chlapců 5. a 6 tříd – 1. místo – VI.A
2. místo – V.A
2. kategorie – družstva dívek 7. a 8. tříd – 1. místo – VIII.B
2. místo – VII.B
– družstva chlapců 7.,8. a 9. tříd – 1. místo VIII.B
2. místo VII.A
3. místo IX.A

Členové těchto družstev byli odměněni psacími potřebami a sladkostmi. Celkem se turnaje zúčastnilo 13 družstev. Turnaj se vydařil a žáci
se těší na jeho další ročník.

 

 

 

Výchovný koncert – 25.1.2011

Žáci II.stupně se zúčastnili koncertu na téma „Největší hvězdy pop music v proměnách moderní populární hudby“ , který byl obohacený o
videoprojekci. Všichni měli možnost zaposlouchat se do melodií Eltona Johna, Mika Oldfielda, skupiny ABBA aj. a odnést si tak nové a
zajímavé informace z oblasti moderní populární hudby.

 

 

 

Vánoční besídka školy – 22.12.2010

V letošním školním roce byla besídka v duchu dobrovolných představení. Vystoupili žáci různých tříd dle svého zájmu a každý předvedl to,
v čem je šikovný a talentovaný.

Tito talenti sklidili u všech svých spolužáků, ale i učitelů velký obdiv a celou besídkou vládla přátelská atmosféra pod vedením paní
učitelky B. Štěpinové.

V druhé části besídky zazněly koledy s pozměněnou tématikou k soutěži Recyklohraní, které se velmi bravurně zhostila třída VII.A za velké
pomoci jejich třídní učitelky M.Šebkové.Po té začalo volné veselí ve formě tanečků a všichni se moc bavili.

 

 

 

Vánoční okénko – 13.12.2010

Tak jako v předešlých letech, tak i letos jsme byli pozvání na otvírání okénka v přátelském městě Marktredwitz. Paní učitelka B.Štěpinová
si připravila s vybranými žáky 2.stupně naší školy a zahráli a zazpívali tradiční české vánoční koledy na náměstí u stromečku.I přestože
byla „zima až praští“, sklidili jsme velký úspěch a navodili krásnou vánoční atmosféru.

 

 

 

Vánoční trhy a jednání s partnerskými školami z Marktredwitz

Jako v předešlých letech, tak i tento rok se mohly dne 27.11.2010 Základní a Mateřské školy prezentovat se svými výrobky na Vánočních
trzích.

Děti při hodinách pracovního vyučování již od října vymýšlely a vyráběly různé panáčky, zvířátka, vánoční ozdoby, věnce, svícny a různé
vánoční dekorace.

Těch výrobků byla celá řada, jeden hezčí než druhý.
Na výstavě, kterou jsme přichystali na naší škole si žáci a učitelé mohli vše
prohlédnout. I přes třeskutý mráz žáci naší školy společně s učiteli tyto výrobky prodávali již od 10.00 hodin až do 17.00 hodin.Všichni, kteří se u našeho stánku zastavovali a nakupovali, chválili jak máme šikovné děti.

napsala: V.Veverková

 

 

Beseda s Městskou Policií – 9.12.2010

V rámci prevence sociálně patologických jevů jsme přivítali nabídku besedy s Městskou Policií. Žáci I. a II. stupně měli možnost
vyslechnout poutavé vyprávění a shlédnout různé ukázky týkající se práce policistů našeho města.Bylo zodpovězeno mnoho dotazů a všem
se beseda velice líbila.

 

 

 

Okresní kolo v PLAVÁNÍ

Dne 15. listopadu 2010 se uskutečnily plavecké závody základních škol praktických Karlovarského kraje. Závody pořádala Základní
škola a Praktická škola Aš v místním bazénu. Přijeli žáci ze Základní školy praktické a speciální Mariánské Lázně, Základní školy
Cheb a žáci ze ZŠ, MŠ a PRŠ Karlovy Vary. Ve štafetě družstev – mladší žáci (4 x 25 m) zvítězilo družstvo domácích s časem 0:01:48,
na 2. místě skončili plavci z Mariánských Lázní a 3. místo si zasloužili chebští. Ve štafetě družstev – starší žáci (6 x 25 m) také
zabodovali domácí s časem 0:02:17, 2. místo putovalo do Chebu a 3. místo patřilo družstvu z Karlových Varů.

V závodu jednotlivců se utkali žáci všech zúčastněných škol. V kraulu jednoznačně zabodovali domácí, kteří obsadili všechna medailová
místa. 1. místo si vyplaval Tomáš Malý s časem 0:18:90, na 2. místě skončil David Roštáš – 0:20:06, 3. místo patřilo Aloisi
Hercalovi 0:20:50. Náš žák Milan Balog se umístil na krásném 4. místě s časem 0:21:50.

V plaveckém stylu prsa zvítězil Štefan Šarközy (Cheb) s časem 0:22:51, na 2. místě skončil Milan Balog (Cheb) 0:25:20, 3. místo
vybojoval Jan Čech (Cheb) 0:26:15. Dále Jan Čech (Cheb) zvítězil v plaveckém stylu znak s časem 0:26:35, 2. místo obsadil Jakub
Jecha (Cheb) 0:27:02 a 3. místo patřilo Milanu Pohlotkovi (Cheb) 0:29:03.

Každý účastník po závodu snědl s chutí párek v rohlíku, čokoládovou tyčinku na doplnění energie a to vše zapil limonádou.
Vítězná družstva si odnášela kosmetické balíčky a cukrovinky, ostatní zúčastnění si odnášeli čokolády, sprchové gely, deodoranty,
tyčinky či jiné pamlsky. Vítězové závodů jednotlivců odcházeli s novými plaveckými brýlemi, kosmetickými balíčky a také s
nejrůznějšími cukrovinkami.

Děkujeme všem účastníkům závodu.

Základní škola a Praktická škola Aš, Mgr. Jana Sedláčková a doplnění Mgr. L.Hladká, Cheb

Beseda o AUTISMU a školení pg. pracovníků ve SMART boardu

V pondělí 11. 10. 2010 proběhla beseda o autismu pro naše pedagogy, kdy velice poutavou formou přednášela Mgr.
Miluše Pešková – koordinátor Autismu v Karlovarském kraji.
Učitelé se mohli ptát na různou problematiku týkající se autismu – jak pracovat s těmito žáky, jaké formy a
metody práce jsou nejvhodnější, apod. V závěru besedy byla rozvinuta diskuse jak s paní Peškovou, tak i mezi
samotnými učiteli. Beseda byla velmi přínosná pro práci učitelů na naší škole.

Pár dnů po té – 14.10.2010 – se několik pedagogů naší školy proškolilo v práci na interaktivní tabuli, která byla
zakoupena v rámci projektu ESF – „Škola základ života“. Tuto tabuli chtějí učitelé využít ve výuce několika předmětů pro
zpestření a rozšíření možností našich žáků.

 

 

 

VÝLET DO ČERNOŠÍNA

Ve dnech 6. a 7.10.2010 jsme s dětmi vyjeli na exkurzi do školícího centra v Černošíně – na téma „
Jak nakládat s odpady a ekologie naší planety“.
Nejprve nás zástupce firmy velice přístupnou i humornou formou seznámil se způsoby i významem
správného třídění odpadu. Díky tomu ,že jsou naše děti již třetím rokem zapojeny do projektu Recyklohraní,
dokázaly bez problému správně odpovídat na dané otázky.
Po besedě děti shlédly krátky film o jednotlivých druzích odpadů a jejich opětovném využití s ohledem na
životní prostředí. Na závěr jsme měli možnost prohlédnout si přímo provoz třídící linky s veškerou potřebnou
technikou,což byl pro děti velký zážitek.Všem se exkurze velice líbila.

 

 

 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ

Program pro začínající cyklisty vyhlašují každoročně Rada vlády ministra dopravy
/BESIP/ pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ve spolupráci s Policejním prezidiem. Cílem programu je přispívat ke zvýšení efektivity dopravně výchovného
působení ve školách, správnému a bezpečnému chování dětí v silničním provozu a ke snižování dopravní nehodovosti,
prohloubit a ověřit znalosti a dovednosti žáků v uplatňování pravidel silničního provozu pro cyklisty, v technice
jízdy na kole a v dalších dovednostech nezbytných k bezpečné jízdě na kole, podněcovat a zvyšovat zájem žáků o bezpečnou
dopravu a o dopravní výchovu. Program odpovídá obsahu Standardu základního vzdělání (MŠMT).

V pátek 24.září 2010 se vybraní žáci II.stupně ZŠ Kostelní náměstí 14, Cheb
zúčastnili Okresního kola dopravní soutěže pro speciální školy v DDM Sova Cheb.
Zde si žáci osvojili základní pravidla silničního provozu, teoretické znalosti pravidel silničního provozu formou testu,
praktické uplatňování pravidel silničního provozu – jízda podle pravidel silničního provozu za účasti členů Městské policie,
praktické zvládnutí techniky jízdy na kole – jízda zručnosti, teoretické zvládnutí zásad první pomoci. Na závěr byla vyhlášena 3
nejlepší školní družstva a oceněna věcnými dárky i diplomy. ZŠ Kostelní náměstí 14, Cheb obsadila 1.a 2.místo.
Vítězům gratulujeme, čest poraženým.

 

 

 

JUPIÁDA 22.9.2010

- školní výchovný koncert

 

 

 

EKOHRY 21.9.2010

Celá naše škola se vydala za soutěživou atmosférou, která probíhala na Krajinné výstavě v Poohří města Chebu.
Každý žák si mohl v rámci projektu EKOHRY ověřit své znalosti v třídění odpadů a formou soutěží získat nové poznatky,
jak chránit přírodu okolo nás.Všichni se dobře bavili.

 

 

 

SOUZNĚNÍ

Dne 17.9.2010 se konal festival SOUZNĚNÍ, na kterém vystoupili v tomto roce i žáci naší školy.
V doprovodu p. učitelky Štěpinové zazpívali a zahráli žáci II.stupně několik krásných písní včetně hymny
naší školy a na samotném závěru vystoupili žákyně V.D jako mažoretky pod vedením p. učitelky Doškové. Všichni
sklidili obrovský úspěch.

 

 

 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2010/2011 – PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Pro naše nové prvňáčky přišel tolik očekávaný den – 1.září. V tomto školním roce jsme přivítali
7 nových žáčků. Vedení školy popřálo prvňáčkům mnoho úspěchů, plno nových kamarádů,
hodnou paní učitelku a rodičům mnoho trpělivosti.