Akce školy – Školní rok 2009/2010

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Dne 30.června přišel tolik očekávaný den jak pro žáky, tak i pro učitele. Než jsme se všichni rozloučili a rozprchli na prázdniny, sešli jsme se v slavnostní místnosti na faře a předali odměny nejlepším žákům školy.

I.A –Patrik Doležal, Karina Mišariková, Dean Bendík

I.B – Pavlína Mirgová, Michal Kotlár, Nataša Miková

II.A – Lukáš Červeňák, Milan Kumaj

III.A – Oldřiška Kůtová, Adriana Horvátová

IV.A – Marie Kohoutová

V.A – Tereza Kotlárová

VI.A – Pavel Fizer, Petr Kadlík, Pavel Tulej

VI.B – Denisa Gburová, Vladimír Mišariko

VII.B – Stanislav Kráĺ

VIII.A – pavel Červenický

IX.A – Pavel Sutr, Miroslav Tarhonský, Marie Bohoňková

Po té jsme se všichni rozloučili s vycházejícími žáky 9. ročníku naší školy. Každý z nich si odnesl „Pamětní listinu školy“ , na samém závěru zazněla naše školní hymna a pak všichni HURÁ NA PRÁZDNINY!!!

Vyhlášení nejlepších sportovců

Tak jako každý rok, tak i letos byli 16.června vyhlášeni nejlepší sportovci všech chebských škol.
Naší školu reprezentovali dva žáci:

Šarközy Štefan ze VII.B
Horvátová Stefanie ze VII.A.
Oba podali velmi dobré výsledky v krajském kole Atletického čtyřboje.

Gratulujeme !!!

Letní sportovní hry speciálních škol

Dne 11.6. 2010 se na ZŠ praktické a speciální Mariánské Lázně konalo krajské kolo v soutěži „LETNÍ SPORTOVNÍ HRY SPECIÁLNÍCH ŠKOL“. V obci Hamrníky se na školním hřišti sešlo 6 družstev z různých speciálních škol (Aš, Plesná, Cheb, Kraslice, Teplá, Mariánské Lázně). Z naší školy se zúčastnili žáci III.D, IV.D a V.D.: Baxová J., Buková F., Bezvoda M., Horváth Ch., Kresnye O., Srnec Š., Veverková D.

Program her:

 • Zahájení sportovních her
 • Skok do dálky
 • Hod na cíl
 • Přestávka
 • Vytrvalostní běh
 • Skok z místa
 • Volné hry
 • Vyhlášení výsledků, předání medailí a odměn, ukončení sportovních her

 

Všichni žáci se snažili, byli spokojení a každý dostal za svoji snahu a výkon medaili a drobné dárky

MOTTO HER: Běhat a skákat podle svých sil, poznat nové kamarády – to je náš cíl!

Zapsala: Petra Koubová

Setkání s nevidomými spoluobčany

V měsíci červnu nás v naší škole navštívili představitelé Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS). Měli jsme možnost díky poutavému vyprávění nahlédnout do života nevidomých a slabozrakých spoluobčanů. Dozvěděli jsme se mnoho nových poznatků a informací o problémech a úskalích, které provázej nevidomého člověka v běžném životě. V rámci setkání měla většina žáků možnost vyzkoušet si řadu pomůcek, které pomáhají nevidomým v každodenních situacích. Vyzkoušeli jsme si, jak poznat barvy, nepřelít kávu v hrnečku, změřit určitou vzdálenost a řadu běžných činností. Největším zážitkem pro děti bylo seznámení s vodícím psem. Tento den byl pro všechny účastníky velmi přínosný a těšíme se na další setkání.

MDD – 31.5.2010

Jak jsme oslavili Den dětí na naší škole?
Ve spolupráci s DDM SOVA byla pro nás nachystaná spousta her a zábavy se sladkou odměnou nakonec.
Pro ty nejmenší například házení míčků na terče – krtka a klokana, prolézání tunelu jako krtkova chodbička, chytání rybiček na udičku, přeskakování překážek s maketou koníka – koňské dostihy a házení kroužků na terč- čertí rohy.
Starší děti plnily překážkovou dráhu zdatnosti, jízdu zručnosti na koloběžkách, shazování kuželek, chůze na chůdách, hod koštětem a lezecká stěna.
Největší úspěch měla lezecká stěna a ukázka zásahové jednotky Policie ČR.
Zapsala paní Veverková

Okresní kolo SHM-13.5.2010

Výsledková listina
Okresní kolo Atletického čtyřboje žáků
základních škol praktických a speciálních

ze dne 13.5.2010 v Chebu

 

 

 

Školní kolo SHM – 7.5.2010

Výsledková listina – SHM- školní kolo 7.5.2010

Postupující žáci do okresního kola 13.5.2010:

Chlapci: ŠARKÖZY ŠTEFAN            VII.B                     Dívky: HORVÁTOVÁ STEFANIE VIII.A

POLÁK RADEK                 VI.A                               GBUROVÁ DENISA VI.B

KRÁL STANISLAV            VII.B                               BASTLOVÁ KATEŘINA VI.B

(náhrad. BUKA DUŠAN       VI.B)                              (náhrad. KOTLÁROVÁ TEREZA V.A)

 

 

 

Okresní kolo „Mladý zdravotník“

Ve středu 21.4.2010 proběhla v Chebu soutěž hlídek mladých zdravotníků. Po delší přestávce se letos zůčastnilo i pětičlenné družstvo naší školy. Žáci 5.A ( Tereza Kotlárová, Aranka Šiváková, Marta Hlaváčová, Patrik Eisner a Marek Bilý) se ,,utkali” s dalšími 9ti hlídkami ze ZŠ z Chebu a okolí ( Marián.Lázně, Lázně Kynžvart, Aš, Plesná..).

Děti si na pěti stanovištích vyzkoušely různé druhy obvazové techniky, ošetření několika poranění a přenos zraněných.

Přestože jsme do této soutěže vstupovali jako nezkušení,děti předvedly své výkony jak nejlépe uměly a skončily na pěkném 7. místě.

 

 

 

S LESY, V LESE, O LESE – SÁZENÍ STROMKŮ

Akce „S lesy ,v lese ,o lese „ našla v naší škole už své pevné místo.Pravidelně se žáci šestých tříd zúčastňují besed a vycházek do přírody.Vždy za doprovodu pracovníků lesů České republiky,kteří své práci rozumí a je jejich koníčkem.Objevujeme a poznáváme vše, co nám les nabízí a poskytuje.Tentokrát jsme se vydali 23.4. 2010 přiložit ruku k dílu i my.18 žáků Základní školy na Kostelním náměstí společně s pedagogickým dozorem vyrazilo časně ráno autobusem směr Libá.Asi po 15 minutách jízdy jsme zastavili na okraji lesa a dál pak pokračovali pěšky na smluvené místo.Tam už na nás netrpělivě vyčkávali polesní místního rajonu. Následovalo malé seznámení s místem, kde jsme se nacházeli.Vysvětlili nám jak odchytit a nalákat brouka lýkožrouta, který zapříčinil nutnost vymýtit část smrčiny, která tady kdysi stávala a po které zbyla jen holá paseka.

Dnes bylo naším úkolem tento kousek lesa přijmout za vlastní a osázet jej mladými duby. Děti měly spoustu zvídavých otázek např. jak odhadneme stáří stromu, ale pak už nastal čas pustit se do práce. Zhruba 500 mladých stromků jsme rozdělili mezi 9 dvojic dětí a ty se pak aktivně chopili sazečů a musíme říct, že jim šla práce pěkně od ruky. Tempo měli úžasné a musíme pochválit všechny malé dělníky, za to jak byli šikovní. Po odvedené práci přišla i zasloužená odměna. Tabule, která na okraji tohoto lesa bude připomínat to, že jsme tady byli a práci odvedli.

Tyto děti a děti jejich dětí se sem mohou po letech vrátit a obdivovat vzrostlé a mohutné stromy, na kterých se podepsali právě jejich ruce.Cestou zpět nám pan hajný ještě ukázal stopy lesní zvěře a některé z nich nám pomohl i ze sádry odlít. My jsme si je pak mohli odvézt až do tříd naší školy.

Akcí tohoto druhu by mohlo být více, děti tak poznávají, že i les, stromy a příroda vůbec nás potřebuje a jsme její nedílnou součástí. Tak zase na podzim v lese nashledanou.

 

 

 

Tradiční svatba na Chebsku aneb další setkání žáků 6. tříd…

Dne 28. 4. 2010 se v rámci projektu 6. tříd ZŠ Kostelní náměstí „ Jak se učí naši sousedé.“ konala další akce. Osm místních žáků bylo pozváno na zábavně-vzdělávací dopoledne v Egerland Museum v Marktredwitz. Zde se setkali se svými vrstevníky ze základní školy Erich-Kästner-Schule.

V 9 hodin se otevřely brány musea. Dětem se představily česko-německy hovořící animátory. Následovaly zahřívací hry, aby ze žáků opadla nervozita a stud.

Jelikož by byla škoda, aby si žáci neprohlédli krásné a moderní prostory musea, následovala prohlídka. Ta nás zavedla na Chebsko minulého století. Představila nám dobu, kdy němečtí občané příhraničních oblastí byli nuceni opustit svou vlast.

Po krátké přestávce byly děti rozděleny na dvě dvojjazyčné skupiny. Každá skupina pracovala zvlášť v oddělených místnostech.

Výsledkem byla dvě představení. Jedna skupina si nacvičila tradiční svatební zvyky na Chebsku. Nejzajímavější bylo rozdělení svatebního bochníku chleba mezi nevěstu a ženicha. Čí polovina dříve zplesnivěla, ten dříve zemřel.

Druhá skupina připravila tradiční dary pro nevěstu, opět v obou jazycích. Nevěsta bývala tenkrát obdarována otýpkou obilí, povlečením, nočníkem nebo nádobím.

Den se opět vydařil. Spolupráce mezi žáky se zlepšila a vztahy, doufejme, se prohloubily. Nezbývá tedy než říci:
Tschüss = Ahoj!!!!

 

VELIKONOČNÍ TRHY

V době velikonočních svátků jsme měli možnost podpořit některé žáky naší školy na chebském náměstí. Ti vystoupili 27. března za doprovodu paní učitelky Štěpinové před městskou veřejností na velikonočních trzích s několika písničkami a básničkami o jaru. Snažili se svým zpěvem přivolat sluníčko a hlavně dobrou náladu , což se jim opravdu podařilo. I přesto, že počasí příliš nepřálo, vládla zde pohodová a sváteční nálada.

ZRUČNÝ CHLAPEC

Dne 17.3.2010 naše škola uspořádala okresní kolo „Zručného chlapce“, kterého se zúčastnila ZŠ praktická a speciální Mariánské Lázně, ZŠ Plesná, ZŠ a Praktická škola Aš, a naše škola. Každá škola vyslala do soutěže 2 starší žáky (za naší školu
to byl Milan Balog a Petr Růžička).
Soutěžící měli za úkol, dle předloženého návodu vyrobit dřevěnou přenosnou bednu na nářadí pod vedením pana učitele Strejčka, který zajišťoval organizaci celé této soutěže. Chlapce tento poměrně náročný úkol nezaskočil, a v předem stanoveném časovém limitu předali porotě zdařilé výrobky. Po vyhodnocení se jednotlivé školy umístily takto:

1.místo – ZŠ a Praktická škola Aš

2.místo – ZŠ praktická a speciální Mariánské Lázně

3.místo – ZŠ Cheb

4.místo – ZŠ Plesná

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ V BASKETBALU

Dne 16.3. 2010 se na chebské Základní škole Kostelní náměstí konal v rámci mezinárodní spolupráce Česko-německých vztahů basketbalový turnaj.

V místní tělocvičně se v dobré náladě sešly tři týmy ze škol speciálních. Jeden ryze český, jeden německý a jeden namíchaný tým. Hrál tzv. každý s každým. Na prvním místě se umístil český tým, druzí byli naši partneři z Marktredwitz a na třetím postu byl tým smíšený.

Zároveň na SZŠ Cheb probíhal turnaj žáků ZŠ praktických. Bylo postaveno celkem 8 družstev, z toho 2 dívčí. Vládla velice soutěživá atmosféra nervy pracovaly až do posledních chvil než se ukázalo, kdo je nejlepší.

Výsledková listina: chlapci – 1.místo: ZŠ Cheb, Kostelní nám.

2. místo: ZŠ Cheb , Kostelní nám.

3. místo: Lebenshilfe-schule Marktredwitz

dívky – 1.místo: ZŠ Cheb, Kostelní nám.

2.místo: ERICH KÄSTNER-schule, Marktredwitz

Můžeme říci, že si všichni odnesli mnoho zážitků a nová přátelství.

MASOPUST

Dne 5.března se v rámci projektového dne „Masopust“ uskutečnil maškarní karneval, kterého se zúčastnila celá škola. Žáci (a i někteří učitelé) v maskách se sešli ve vyzdobené tělocvičně školy. Karneval začal přehlídkou masek žáků jednotlivých tříd. Program potom pokračoval různými soutěžemi a na závěr diskotékou. Celým programem hudbou a vtipným slovem provázela paní učitelka Blanka Štěpinová. Děti tak prožily jeden netradiční den ve škole.

PRAKTICKÁ DÍVKA

Tak jako každý rok, i letos si dívky 2.stupně vyzkoušely svou zručnost a šikovné ruce v domácnosti. Dne 25.2.2010 se na naší škole konalo školní kolo v soutěži „Praktická dívka“.
Zúčastnilo se celkem 8 soutěžících, které nejprve vyplnily znalostní test zaměřený na zásady hygieny či společenské chování. Po té ukázaly, jak jsou zručné v oblasti ručního šití, měly zvládnout jehelníček dle předlohy a v samotném závěru nám musely uvařit něco dobrého, tentokrát to byla toustová pomazánka.

A jak to všechno dopadlo?

1. místo: dvojice Čonková Nikola, Horvátová Veronika

2. místo: Horvátová Stefanie, Kotlárová Irena

3. místo: Šarišská Anna, Gburová Denisa

4. místo: Kotlárová Aurelie, Bendíková Nikola

Celou soutěž zajistila a připravila paní učitelka Caranová Libuše a vypomohla Veverková Vlasta.

Všem moc blahopřejeme a děkujeme za účast.

CO DĚLÁ LES V ZIMĚ?

Dne 25.2.2010 uspořádali lesníci S.Šedivý a J.Hrdý, kteří spolupracují s naší školou v projektu „ S lesy, v lese, o lese „ přednášku pro děti první a druhé třídy školy praktické a děti ze speciálních tříd.Vyprávěli dětem o lese a zvířatech v zimním období.Využívali obrazový materiál a přírodniny.Na závěr přednášky promítli krátký film o těžbě dřeva a krmení lesních zvířat.Děti se pozorně dívaly,naslouchaly a spolupracovaly.Mohly si vše prohlédnout, „ohmatat“ a ptát se na vše co je zajímalo.Z přednášky odcházely spokojené s tematickými dárečky – pexeso a omalovánky s lesními zvířátky,obrázky a mapy lesa.

Jak se učí naši sousedé 2 – aneb výuka cizích jazyků na praktické škole.

Základní škola Cheb je součástí projektu LENA und JENS. Jedná se o partnerství tří škol. Jedné chebské školy: Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, a dvou škol z německého Marktredwitz: praktická škola Erich – Kästner – Schule a škola speciální Lebenshilfeschule.

Součástí této spolupráce s německou stranou se stal projekt „Jak se učí naši sousedé.“ Je zaměřen na žáky 6. tříd, kteří se poprvé seznamují s cizím jazykem. V plánu je dlouhodobé setkávání se žáky praktické školy v Marktredwitz, Erich-Kästner-Schule.

Dne 24. 2. 2010 se základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, stala místem konání společné výuky českých a německých dětí. V pořadí se jednalo již o druhé setkání . Začátkem měsíce února byly chebské děti pozvané do Marktredwitz, aby si udělaly představu o výuce v sousední zemi.

Naše škola jim chtěla pozvání oplatit. Učitelé, kteří se podíleli na organizaci,se zaměřili na hravou formu vyučování. Důležité bylo odstranit zábrany a pokusit se o vytvoření přátelských vztahů.

Na začátku bylo nutné uvolnit atmosféru. Nejdříve se žáci pokusili znovu představit, české děti německy a německé děti česky. Poté se přistoupilo k několika málo hrám, které měly přispět k vzájemné komunikaci. Žáci pracovali v týmech, které byly Česko-německé.

Učitelé i děti se setkali s velikým úspěchem. Všichni se shodli na tom, že se velmi dobře bavili a i si odnesli nové zkušenosti. Můžeme tedy říci, že se všichni těšíme na další setkání, které bude určitě tak příjemné jako ta minulá.

JAK SE UČÍ NAŠI PŘÁTELÉ

Vybraní žáci 6.ročníku se 3.února 2010 zúčastnili „setkání“ se žáky v partnerském městě Martkredwitz.Žáci z Německa si připravili, pro naše žáky zajímavé hry. Při těchto hrách museli žáci obou škol spolupracovat a navázat mezi sebou kontakt. Na závěr setkání měla partnerská škola pro naše žáky připravené pohoštění. Vše probíhalo v přátelské atmosféře.
Dětem se setkání líbilo a již ke konci února se těšíme na jejich návštěvu v naší škole.

VÁNOČNÍ BESÍDKA

Přišel tolik očekávaný čas Vánoc a naše škola pořádala tradiční „Vánoční besídku“ všech našich žáků.
Na samém začátku vyhlásila paní zástupkyně různá ocenění:

- nejlepšího sběrače lesních plodů a baterií,

- nejlepšího lesního pracanta a dále byl udělen „Řád zlaté popelnice“ třídě VI.A za největší aktivitu v projektu Recyklohraní.

Zároveň byli slavnostně oceněni žáci, kteří se velice dobře umístili v krajském přeboru v plavání ( J.Červená, M.Bílý a O.Kůtová) , došlo k poděkování všem žákům, kteří reprezentovali naši školu v různých soutěžích a k předání diplomu žákům třídy IX.A za krásné 2.místo ve výtvarné soutěži „Chebský skřítek“ před celou školou.
Po té byla zahájena besídka, při které zazněly krásné (nejen vánoční) písně,koledy a básničky; žáci měli možnost předvést své muzikantské umění a zatančit krátké baletní kreace na motivy „Labutího jezera“.

V závěru si všichni společně zazpívali školní hymnu a paní zástupkyně popřála jak žákům, tak i všem učitelům krásné prázdniny a do nového roku 2010 hodně zdraví, štěstí a studijních i životních úspěchů.

Vánoční koncert – „ŽALMAN“

K vánoční pohodě patří i zpěv krásných koled a písniček o zimě. Naši žáci měli možnost si zazpívat společně se skupinou „Žalman“ , která zavítala do našeho města dne 16.12.2009. V průběhu celého koncertu vládla vánoční pohoda a přátelská atmosféra. Někteří si mohli zahrát na podiu společně s kapelou, někteří na chvilku vklouzli mezi indiány a všichni se dobře bavili.

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE –„Chebský Skřítek“

Již několik let naše škola spolupracuje s chebským muzeem, které opět vyhlásilo pro žáky základních a mateřských škol krásnou výtvarnou soutěž, tentokrát na téma „Chebský skřítek“. Za pomoci učitelů vytvořili žáci I.A, III.A, VII.A a IX.A ZŠ praktické a II.D, IV.D, V.D ze ZŠ speciální velmi krásné skřítky, kteří společně s ostatními hlídali naše krásné chebské muzeum.
Byl mezi nimi například skřítek Truhlík, Postelníček, Březováci a další veselí chlapíci.
Dne 16. 12. 2009 došlo ke slavnostnímu vyhlášení a předání cen těm nejlepším. Naše škola vyhrála v kategorii žáků II.stupně velmi pěkné 2.místo , které získali žáci IX. ročníku. Gratulujeme!!!

KRAJSKÝ PŘEBOR V PLAVÁNÍ

V pondělí 14.prosince 2009 se naše škola zúčastnila Krajského přeboru v plavání mladších a starších žáků v Aši. Ve štafetách všichni zabojovali a umístili se na předních místech – viz tabulka výsledků.
V jednotlivcích byla nejlepší Jana Červená, která získala 1.místo a pohár v plaveckém stylu prsa.
V kraulu se umístil nejlépe z našich Michal Bílý na 3.místě.
Z mladších žáků si výborně vedla Olinka Kůtová, která ve své rozplavbě vyhrála.

Všem účastníkům gratulujeme!!!

 

Tabulka výsledků:

Škola Čas Umístění
Základní škola Cheb, Kostelní nám. 02:03,2
1.
Základní škola praktická a speciální Mariánské Lázně 02:04,5
2.
ZŠ, MŠ a Praktická škola Karlovy Vary 02:26,5
3.
Základní škola a Praktická škola Aš 02:47,4
4.


2.kategorie:

Škola Čas Umístění
Základní škola a Praktická škola Aš 02:03,8
1.
Základní škola Cheb, Kostelní nám. 02:16,3
2.
ZŠ, MŠ a Praktická škola Karlovy Vary 02:39,4
3.
Základní škola praktická a speciální Mariánské Lázně 03:34,6
4.

 

                                                          Zapsala: M. Hartmannová - trenérka 

 

BESEDA S POLICIÍ ČR

V rámci prevence rizikového chování proběhla dne 14.12.2009 beseda s Policií ČR – „ Jak pracuje Policie ČR“ , která byla připravena pro žáky 2. a 3. ročníku. Dětem bylo vysvětleno odbornými pracovníky Policie ČR , jak se mají chovat v určitých situacích, v čem jim může Policie pomoci, na koho se v případě nouze obrátit, komu Policie pomáhá a další jiné zajímavosti, které děti poslouchaly s velkým zaujetím. Naše škola plánuje dlouhodobou spolupráci s policií ČR ve všech ročnících.

VÁNOČNÍ TURNAJ V KOŠÍKOVÉ A SPORTOVNÍ HRY

V tělocvičně SZŠ-Cheb se dne 11.prosince 2009 uskutečnil vánoční turnaj v košíkové, který pořádala naše škola. Nejprve nastoupily nižší 5.-6. ročníky v plné síle a očekávání.
V této kategorii bylo toto závěrečné umístnění:

Umístění Chlapci Dívky
1. místo VI.A VI.B
2. místo VI.B V.A
3. místo V.A VI.A

 

Po té se utkali žáci 7.-9. ročníků. V kategorii starších žáků dopadlo umístnění takto:

 

Umístění Chlapci Dívky
1. místo VII.B IX.tř.
2. místo VIX.tř VII,VIII.IX
3. místo VII.A
/

 

Všechny třídy soutěžily s obrovským zápalem pro hru, zvláště pak děvčata 7.-9.tříd. Jejich hra někdy připomínala honičku a „plácanou“ po všem co se pohybovalo okolo nich. Všichni byli spokojeni a tento den si opravdu užili.

Na Speciální škole společně se žáky 1.-4. ročníků probíhal zároveň „Sportovní den“. Někteří žáci hráli turnaj v kuželkách, někteří soupeřili v běžecké štafetě a jiní si zahráli různé zábavné pohybové hry. Při procházení školou v průběhu dne hlaholil radostný smích a burácivé fandění, které ke sportu rozhodně patří. Sportu zdar!

OTEVŘENÍ ADVENTNÍHO OKÉNKA – 9.12.

Všichni už se moc těšíme na Štědrý večer, nějaké ty dárečky a příjemné chvilky se svými nejbližšími. Abychom si to čekání zpříjemnili, přijali jsme pozvání naší partnerské školy do města Marktredwitz, kde jsme za účasti paní starostky otevírali adventní okénko na radnici.
Společně s německou školou jsme si připravili krátký vánoční program, který proběhl odpoledne po 17 hodině přímo u vánočního stromku před radnicí města. My jsme toto vystoupení pojali v náladě Josefa Lady, zazněly krásné koledy, básničky o zimě a dívky z osmého ročníku zahrály na flétny. V samotném závěru vystoupení jsme si všichni zazpívali německou koledu.Obě školy sklidily velký úspěch a po krásném vystoupení došlo k tolik očekávanému rozsvícení 9-tého adventního okénka.

Sbírání a pálení klestí

Uběhl měsíc od naší poslední návštěvy v lese, kde si žáci formou hry vyzkoušeli práci lesníků.
V úterý 1.prosince se uskutečnila zajímavá beseda na téma „Proč je pro nás les důležitý“, kde měli žáci, ale i učitelé možnost zjistit odpověď na danou otázku. Po té se žáci dozvěděli další překvapení.
Nyní na žáky 6. – 9. tříd čekal již konkrétní úkol: sbírání a pálení klestí za účelem vyčištění lesní mýtiny. V příštím kalendářním roce si tento vyčištěný prostor budou moci sami osazovat novými stromky. Žáci nižších ročníků budou mít možnost pozorovat, jak jim roste jejich „vlastnoručně vysázený les“. Touto formou si žáci vyzkoušeli, co obnáší práce v lese. Věříme, že takovými akcemi si děti získají kladnější vztah k přírodě a její ochraně.
Těšíme se na další spolupráci s Lesy ČR. Jen tak dále……..

Mikuláš

Zima nám klepe na dveře a s ní i zimní svátky a radovánky. V pátek 4.prosince do naší školy zavítal Mikuláš v doprovodu anděla a dvou čertů. Někteří žáci se báli, někteří měli z návštěvy radost. Ti hodní a šikovní byli odměněni malou sladkostí, zlobilové slíbili, že se polepší a všichni společně si zazpívali pár veselých písniček, při kterých poskakovali čertíci. V samotném závěru velké návštěvy zazpívali starší žáci hymnu školy.

Začal Nám advent

Vpředvečer letošního 1.adventu, v sobotu 28.11.2009, byly na chebském náměstí zahájeny tradiční vánoční trhy. V dřevěných stáncích se již druhým rokem objevily výrobky žáků místních základních a mateřských škol. Také Základní škola z Kostelního náměstí obsadila jeden z vánočních stánků, kde mohla prezentovat velmi zdařilé výrobky svých žáků. Rodiče, prarodiče, přátelé a známí měli jedinečnou možnost zakoupit obrázky malované na hedvábí, závěsné andělíčky, vánoční ozdoby a mnoho jiných zajímavých drobnůstek, které k vánočním svátkům patří.
Sobotní jarmark zpestřilo vystoupení chebských dětí. Své místo v programu si našly i děti ze Základní školy Kostelní náměstí. Ti starší, převážně z druhého stupně, zazpívaly tradiční vánoční koledy, na řadu přišla říkadla a milým překvapením byla i vlastní školní hymna. Přítomní si vyslechli i jednu koledu německou, kterou paní učitelka zařadila do repertoáru záměrně – přivítali jsme na trzích návštěvu z německé praktické a speciální školy v Marktredwitz. Jedná se o dvě partnerské školy, které se společně se školou naší účastní projektu „Lena a Jens“ – /Leben mit Nachbar – Je náš soused/.
Na závěr velmi příjemného odpoledne zazněla slova pana starosty Jana Svobody, oči všech dětí se rozzářily spolu s vánočním stromečkem …… začal čas adventní.

Knedlík v pohádce

Jako každý rok, tak i letos spolupracujeme s chebským muzeem, které připravuje mnoho akcí pro žáky základních a mateřských škol. Jednou z akcí byla i literární soutěž „Knedlík v pohádce“. Pro naše žáky byla tato forma soutěže poměrně náročná, a proto , abychom se mohli zúčastnit, dostali jsme možnost pojmout tuto soutěž jako výtvarnou.
Žáci IX.ročníku a dívky z V.D vyrobili s pomocí učitelů krásné knedlíky, za které vyhráli mimořádnou cenu. Výhru převzal třídní učitel IX.ročníku v krásné „Obrazárně“ chebského muzea.

S lesy, v lese, o lese

– tak to je název velmi zajímavé akce, které se zúčastnili žáci 6. tříd v rámci projektového dne Podzim dne 27. 10.
Proč s lesy? Protože akci připravily Lesy České republiky-Krajské ředitelství KV

v lese? – nedaleko Libé u Chebu

o lese?– se děti dověděly mnoho zajímavého.
Zahrály si hru „Najdi si svůj strom“, vyzkoušely si práci dřevorubce a většina to zvládla bravurně, kdy pilou
tzv. „kaprovkou“ nařezaly pár polen, změřily objem několika stromů a počítaly jejich stáří dle letokruhů…
Co dál? Zeptejte se jich.
Poutavé vyprávění hajných nás dovedlo až za hranice naší země. Zvon kapličky na německé straně hranic celou akci ukončil a autobus nás vrátil do reality všedních dní.
Takovéto akce jistě podpoří vztah dětí k přírodě, k ochraně životního prostředí atd. Těšíme se a další spolupráci s lesy ČR a třeba na nějakou tu zimní akci…

Projektový den „PODZIM“

Stejně tak, jako v loňském školním roce, se naše škola věnovala po celý den společnému tématu – PODZIM. Dne 27.10.2009 se školou linula vůně jeřabin, mechu a spadaného barevného listí, které žáci různě aranžovali a zpracovávali ve výtvarných kolážích a nápaditých dekoracích. Každý se nějakým způsobem obohatil o nové poznatky, někteří plnili různé úkoly a hráli soutěživé hry. V samotném závěru krásného dopoledne všichni společně vyzdobili chodbu školy svými výrobky.

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ

Dne 13.10.2009 se uskutečnilo naše další setkání s partnerskou školou z Marktredwitz. Tentokrát to byl fotbalový turnaj, který se hrál v Německu.
Celkem se utkalo 5 družstev – 2 družstva z naší školy, 2 z Erich Kastnerschulle a
1 z Lehenshilfeschulle.
Přestože nám počasí příliš nepřálo – byla zima, pršelo a foukal vítr – turnaj se vydařil. Naše družstvo „A“ získalo 1.místo a na 2.místě skončilo družstvo „B“. Jistě k tomu dopomohla i skupinka našich roztleskávaček, které hlasitě a vytrvale fandily oběma družstvům.

DEN TECHNIKY

Dne 1.10.2009 probíhala na chebském náměstí poutavá akce pro naše žáky – „Den techniky“.
Všichni měli možnost si osobně vyzkoušet různé fyzikální zákony, ověřit si, jak které věci fungují v praxi a dozvědět se mnoho zajímavostí. Všichni se opravdu moc bavili.

HVĚZDICOVÝ VÝLET NA HOHENBERG

Dne 24.9:2009 se uskutečnilo setkání žáků naší školy se zástupci partnerské školy z Marktredwitz na hradě Hohenbergu. Třídy VII.A, VII.B, VIII.A, IV.D, V.D se svými učitelkami ráno odjely do Libé, odkud se pod vedením p. učitelky Hlísnikové vydaly už pěšky na několik kilometrů vzdálený hrad. Po příjezdu německých dětí jsme se společně vydali k prameni Karolína, kde jsme posvačili a ochutnali dobrou minerální vodu. Zde jsme se rozdělili na tři skupiny. Každá skupina se vydala svou cestou po barevně vyznačené trase zpět na hrad Hohenberg. Na nádvoří hradu každá skupina našla v truhle ukrytý poklad, který obsahoval drobné dárky pro děti. Po společném obědě a rozloučení jsme se již museli rychle vrátit k čekajícímu autobusu, který nás přivezl zpět ke škole.

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ CYKLISTŮ

Tak jako každý rok ve spolupráci s DDM-SOVA se vybraní žáci 6.a 7.ročníků zúčastnili dne 21.9.2009 okresního kola v dopravní soutěži cyklistů.Dosáhli velmi pěkných výsledků:
Kotlárová Aurelie obsadila 1.místo, Gbvurová D. – 1. místo, Bastlová K.- 3.místo a Horvátová Stefanie – 3. místo . Mezi chlapci zvítězili Kadlík P.a Červeňák J., oba obsadili 1.místo. Gratulujeme!!!

SOUZNĚNÍ

Dne 18.9:2009 se žáci 2.stupně zúčastnili koncertu „SOUZNĚNÍ“, na kterém vystupovali různé hudební skupiny zdravotně postižených lidí. Všichni se opravdu velmi dobře bavili.

ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2009/2010

Tak nám opět nastal čas, kdy končí krásné letní prázdniny a my nastupujeme plni sil do nového školního roku 2009/2010. Dne 1.září jsme slavnostně přivítali 13 prvňáčků do ZŠ praktické, 3 prvňáčky do ZŠ speciální a dále pak 5 žáčků do přípravného ročníku. Všichni jsme se moc těšili – jak žáčci, tak i paní učitelky.
Všem přejeme do nového školního roku mnoho úspěchů, spousty nových vědomostí a plno nových kamarádů.

Vedení školy