Akce školy – školní rok 2016/2017

Zamykání školy

Rok utekl jako voda, a proto jsme se zase sešli na školním hřišti, abychom dle tradice zamkli naši školu. Každá třída si vyrobila jednoduché orffovy hudební nástroje, které se rozezněly při symbolickém uzamčení zámku společně s říkankou „ Hurá prázdniny…..“

Příjemným zpestřením bylo vystoupení mladých chebských raperů. Zítra dostanou děti vysvědčení a vyrazíme všichni na zasloužený dvouměsíční odpočinek.

 

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ

Dne 13. června 2017 se naši fotbalisté z osmých ročníků zúčastnili Krajského přeboru základních škol v malé kopané na stadiónu TJ Karlovy Vary. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 9 týmů – Toužim, Sokolov, Karlovy Vary, Nejdek, Cheb, Kraslice, Rotava, Žlutice, Mariánské Lázně. Turnaj naši hoši začali vítězstvím 7:1 s týmem ZŠ Toužim. V druhém zápase jsme narazili na velmi silného soupeře z Nejdku. Začátek utkání byl vyrovnaný, ale po obdrženém gólu jsme přestali aktivně hrát a nakonec jsme podlehli 3:2. V dalším zápase nás čekal soupeř z Kraslic. Vedení 1:0 nám dlouho nevydrželo a utkání skončilo 4:4. V předposledním utkání proti domácím hráli naši chlapci o medailové místo. Byl to opravdový boj a kluci se vydali ze všech sil. Bohužel štěstí nás opustilo a zápas skončil opět prohrou. V celkovém hodnocení naše škola získala pátou příčku. Všem fotbalistům děkujeme a těšíme se na příští utkání, kde určitě zvítězíme.

HRÁTKY S PŘÁTELI Z NĚMECKA

V březnu se uskutečnilo  další  společné setkání das Buch – Kniha, tentokrát na téma Lidské tělo. Nejdříve jsme se podle prezentace “učili ” vybrané části lidského těla a obličeje česky a německy, pak děti přikládaly pojmy k nakresleným modelům. Soutěžily, kdo rychleji poskládá puzzle lidského těla, hrály pexeso a ve dvojicích dokreslovaly druhou půlku obličeje.

LETNÍ SPORTOVNÍ HRY ZÁKLADNÍCH ŠKOL SPECIÁLNÍCH

Dne 7. června 2017 se naši žáci účastnili letních sportovních her, které zorganizovala ZŠ Mariánské Lázně. Za naši školu soutěžilo deset závodníků v pěti disciplínách. Po slavnostním zahájení her se všichni účastníci rozcvičili pomocí krátkého rytmického roztančení. Poté žáci postupně absolvovali jednotlivé disciplíny. Na prvním stanovišti děti závodily na koloběžkách, následoval skok do dálky, běh na 60 m, hod do dálky a vytrvalostní běh. Všichni účastníci her dostali od organizátorů her drobné ceny. Celé družstvo pak vyhrálo balík sladkostí. I přes nepřízeň počasí (déšť, kroupy) se tento den všem soutěžícím velmi líbil.

Mgr. Jana Došková

RECYKLOHRANÍ

Naše škola je již několik let zapojena do školního vzdělávacího programu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět. Cílem tohoto projektu je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Součástí programu je plnění různých úkolů, zaměřených i na využívání přírodních zdrojů energie. Žáci 1. třídy si vyzkoušeli krotit vítr v úkolu “krotitelé větru”. Proč se větrník ve větru roztočí? Na tuto a mnoho dalších otázek našly děti odpověď při zpracovávání zadaného úkolu. Děti byly činností nadšeny a těší se na další RECYKLOúkoly.

DEN DĚTÍ

Dne 2. 6. 2017 jsme pro žáky na oslavu Dne dětí připravili zajímavé dopoledne, jehož součástí byla stopovačka, která je dovedla k pokladu. Celý program se dětem moc líbil. Užívaly si hledání úkolů a jejich plnění. Na závěr si děti upekly vuřty.

Pěvecké vystoupení v Domově seniorů

V pátek 26.5.2017 zazpívali žáci 3.,4.a 6. ročníku babičkám a dědečkům v Domově seniorů.

Svým vystoupením navázali na loňskou vánoční návštěvu. Kromě známých lidových písniček, které si senioři zazpívali s dětmi, se mohli zaposlouchat také do několika krátkých skladeb zahraných na zobcovou flétnu.

Přítomné babičky a dědečkové si touto chvílí zpříjemnili jejich monotónní život a děti byly na oplátku odměněny drobnou sladkostí.

 

Sportovní hry mládeže

Školní rok plyne neskutečnou rychlostí a je tu květen – doba pro tradiční atletickou soutěž SHM. Počátkem měsíce nám trochu nepřálo počasí, tak jsme se sešli až v pátek 12. 5. 2017, kdy proběhlo zároveň školní a okresní kolo. Na sportovním areálu Krajinka se setkalo celkem 68 žáků, kteří se utkali ve čtyřech disciplínách: 1. Běh na 60 metrů, 2. Skok daleký, 3. Hod kriketovým míčkem a 4. Běh na 1500 metrů. Ideální parametry sportoviště napomohly k hladkému průběhu soutěže a výborným výkonům některých atletů. V kategorii chlapců se nejlépe umístil Marek Horváth, který dosáhl 1 362 bodů. Na druhém místě skončil Dvořák Daniel – 1 027 bodů a v těsném závěsu si třetí příčku vybojoval Horváth Patrik – 920 bodů. V dívčí kategorii se nejlépe vedla Filípková Kristina – 724 bodů, na druhém místě skončila Fizerová Vanesa – 634 bodů a třetí příčku vybojovala Tehlarová Adéla ze ZŠ Mariánské Lázně, která dosáhla 603 bodů. Všem atletům děkujeme za sportovní výkony, bohužel soutěž krajského a republikového kola SHM v letošním roce neproběhne. Pěvně doufáme, že si své výkony sportovci udrží do příštího klání. Sportu zdar!

Řekni drogám NE

Dne 9.5.2017 proběhla beseda s pracovnicí Kotec p. Jelínkovou na téma – Řekni drogám ne. Beseda byla určena pro žáky 6.-9.tříd. Součástí besedy byla zajímavá přednáška pracovnic KOTEC – práce s lidmi, kteří jsou drogově závislí a prevence. Na závěr měli žáci možnost položit pracovnicím různé otázky týkající se drog, které jim byly přiměřenou formou zodpovězeny.

 

 

Výtvarná soutěž

Dívky ze VII.A se zúčastnily velikonoční soutěže, kterou každoročně vyhlašuje chebské muzeum. Společnými silami se podílely na jarní dekoraci ,,KROPENATÁ SLEPIČKA“. Ve velmi silné konkurenci dětských prací obdržely dívky velmi pěkné 2. místo v kategorii žáků 2. stupně. Děvčata si v prostorách obrazárny slavnostně přebrala cenu z rukou zástupců muzea a města. Dívkám gratulujeme a přejeme spoustu nových nápadů i v dalším roce.

  

Umíme to s PC

Dne 25. 4. 2017 se žáci zúčastnili krajského kola v soutěži „Umíme to s počítačem“. Soutěž se konala v Chodově. Základní škola v Chebu vyslala zkušené borce z úspěšného okresního kola, aby pokořili další úroveň. Bohužel proti nim stála konkurence ze 7 praktických škol z Karlovarského kraje. Ač se kluci (Kristián Bilý a Jan Krček) snažili, co mohli, jejich úsilí stačilo na krásné 5. místo. Tímto bych chtěl brzy vycházejícím žákům poděkovat za jednu z posledních reprezentací Základní školy v Chebu.

Domácí kutil

V pátek 19. 4. 2017 uspořádala naše škola okresní kolo soutěže „Domácí kutil“, které se zúčastnili šikovní chlapci ze ZŠ Cheb a M. Lázně. Jejich úkolem bylo vytvořit věšák na ručníky, přidělat háček na obraz a nakonec přišít knoflík na kus látky. Úroveň výrobky ohodnotili učitelé pracovního vyučování. Všechny výrobky se vydařili, ale zvítězit mohli jen ti nejlepší. První místo získal Tomáš            PIŠTA ze ZŠ M. Lázně. Druhé místo patřilo Alexovi LAKATASOVI z naší školy a třetí příčku obsadil Filip DIMÁČEK z Mariánských Lázní. Všem soutěžícím blahopřejeme.

      

Beseda se strážníkem Městské policie

Dne 5. dubna 2017 naši školu navštívila příslušnice Městské policie Cheb p. Andrea Lokingová. Setkala se s dětmi 1. A, 2. A a 3. A, aby si s nimi popovídala o důležitosti městské policie a jak pomáhá občanům našeho města. Setkání bylo velice příjemné, žáci se dozvěděli mnoho zajímavých věcí o práci policistů. Připomněli si, jak se chovat na veřejnosti a jak správně přecházet přes komunikaci, aby nedošlo k nehodě.  Nejvíce je však zaujaly pomůcky, které potřebují policisté při své práci, zejména opasek paní policistky, na kterém bylo mnoho zajímavých věcí. Odvážné děti si vyzkoušely, jaké to je, být připoután pouty. Přednáška byla  velmi přínosná a děti z ní byly nadšené.

      

Návštěva na oddělení Policie České republiky

Ve čtvrtek dne 23. 3. 2017 navštívili žáci sedmých a osmých ročníků služebnu Policie České republiky.  Součástí návštěvy byla zajímavá přednáška, která se týkala práce policie a všech oblastí dětského života – dopravy, bezpečného chování, krádeží, šikany, drog.  V závěru si děti prohlédly policejní služebnu, výslechovou místnost, celu předběžného zadržení, vyzkoušely si práci s moderní IT technikou.  Exkurze byla velmi přínosná a poučná, proto se těšíme na další spolupráci.

Návštěva 4.A na policejní stanici

Dne 17. 3. 2013 se žáci 4.A. zúčastnili exkurze na policejní stanici. Zde nás přivítal sympatický policista Saša, který nás doprovázel po celou dobu exkurze. Odpovídal na všelijaké otázky našich zvídavých dětiček, a dokonce je i zavřel do “chládku“. Samozřejmě se tam nikomu nelíbilo a děti slíbily, že už budou jenom hodné. Snad jim to vydrží. “Náš“ Saša nám ukázal jejich základnu, kde měl každý policista svoji schránku na osobní věci. Viděli jsme vysílačky, nové mobilní telefony, které pomáhají při identitě občanů. Nakonec jsme se usídlili v zasedací místnosti, kde nám Saša ukazoval vybavení, které potřebují policisté ke své práci. Odcházeli jsme nadšení a plní zážitků. (Horáková P.)

  

„Jak na louce vyrostl svetr“

– to je, název akce, kterou navštívili žáci V. A v rámci environmentální výchovy a kterou pro nás připravilo Ekocentrum  Cheb, Dolní Dvory. Žáci se seznámili s různými druhy zvířat chovaných pro vlnu. Ovčí vlnu si měli možnost vyprat, počesat na ručním česacím  stroji, vyzkoušeli si, jak se pracuje na kolovrátku  a nechybělo ani tkaní na ručním tkalcovském stavu.

Děti byly velice zvědavé, jaká zvířátka tu potkáme. Jako první se nám představili potkani – domácí mazlíčci slečny průvodkyně. Směli jsme si je pochovat a pohladit. Děti si také vyzkoušely, jaké to je sedět na traktoru. To bylo něco pro kluky, pěkně se na traktoru vyřádili. O kousek dál jsme viděli slepičky, bohužel ještě bez kuřátek, ta byla v umělé líhni. Nejvíce se ale dětem líbili kůzlátka, králíčci a morčátko. Na farmě žily i kravičky, ovečky, kočička, nechyběl ani býk a beran. Nakonec nás přišlo pozdravit prasátko, které si hned lehlo na záda a vystrčilo na nás macaté bříško. To bylo krásné zakončení našeho putování.

  

Maškarní bál ZŠ speciální

Masopustní období si žáci ZŠ speciální, Kostelní nám. 14, Cheb stylově prožili dne 9.března 2017 při pořádání MAŠKARNÍHO PLESU s bohatým programem plným zábavy.  Úvod byl zahájen přehlídkou masek a představováním různých kostýmů i převleků. Všem zúčastněným přecházely oči údivem nad pestrou škálou nápadů. Nechybělo překvapení v podobě vystoupení velmi talentovaného žongléra, který působí v divadle v Praze.  Bujaré veselí doplňoval tanec, skvělá hudba, soutěže. V závěru následovalo vyhlášení tomboly s obdivuhodnými cenami. Odměnou pro každého byly nejen sladkosti, věcné dárky také společné setkání a příjemně strávené nezapomenutelné chvíle.

   

Umíme to s počítačem

Dne 23. 2. 2017 se vybraní žáci druhého stupně zúčastnili počítačové soutěže v Mariánských Lázních. První družstvo tvořili kluci Jan Krček a Kristián Bilý. Druhé družstvo bylo smíšené, ve složení Daniela Dvořáka a Nataši Mikerové. Celkem soutěžila 4 družstva. Velkou radost nám udělala dvojice Jana Krčka a Kristiána Bilého, kteří skončili na prvním místě s velkým bodovým náskokem. Tímto bych chtěl zúčastněním poděkovat za výbornou reprezentaci naší školy.  (Bc. Tomáš Strnad)

   

Vánoční setkání

Předvánoční setkání žáků 2. stupně ZŠ speciální, Kostelní náměstí 14, Cheb a klientů chráněných dílen Joker se uskutečnilo ve vánočně vyzdobené tělocvičně naší školy. V pestrém programu jsme si společně připomněli tradice a zvyky Vánoc. Vyzkoušeli jsme chytání kapra, pletení vánočky, balení dárků i malování zlatého prasátka. Každý z účastníků vytvořil několik vánočních ozdob a společně jsme nastrojili vánoční stromek. Nezapomněli jsme si zazpívat koledy a zahráli jsme si velké vánoční pexeso. Na závěr si každý z účastníků vylosoval přáníčko s předpovědí na nový rok 2017 a obdržel drobnou sladkost. Setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře. Všichni jsme se více poznali. Těšíme se na další spolupráci.

J. Došková, ZŠ Cheb, Kostelní nám.14

Den otevřených akcí

 Jak se již stalo v naší škole tradicí i letos proběhl 8. 12. „Den otevřených dveří“. Zváni byli všichni ti, kteří se chtěli podívat, jak a kde se učí naši žáci. Celá akce začala pěveckým vystoupením našich mladších žáčků a následně se dveře otevřely ve všech třídách. Ti, kdo přišli v dopoledních hodinách, se mohli podívat do běžné výuky. V odpoledních hodinách byly zpřístupněny prostory našich odborných učeben, kde žáci 2. stupně společně s vyučujícími prakticky předvedli, co všechno dokážou. Rodiče i všichni ostatní návštěvníci si měli například možnost upéct vánoční cukroví, vyrobit z keramické hlíny vánoční dekoraci či v dílnách vyzkoušet svoji zručnost. Celý den proběhl v příjemné atmosféře a již se těšíme na příští rok, kdy se dveře naší školy všem opět otevřou.     

         Program:

- zahájení představením pěveckého sboru v 10.00 hod. ve velké tělocvičně

- seznámíte se s pedagogy školy, programem, nabídkou kroužků a dalších aktivit

- během dopoledne možnost navštívit vyučování ve všech ročnících, prohlídka kroniky naší školy

- možnost nahlédnout do všech odborných učeben, prohlídka výrobků z keramické dílny

- pečení a ochutnávka vánočního cukroví společně se žáky v naší kuchyňce

- v odpoledním vyučování  od 13.30 – 15.00

  • možnost navštívit a vyrobit si vánoční dárek  (v dílnách s chlapci, s dívkami v šijovně)
  • můžete nahlédnout na kroužek keramiky pro žáky II.stupně nebo kroužek šikovné ručičky, který navštěvují žáci I.stupně

                   T ě š í m e     s e    n a     V á s

   

Mikuláš trochu jinak

Letos proběhla návštěva Mikuláše na naší škole trochu jinak, než byly děti po celá léta zvyklé. Mikuláš nepřišel za dětmi do tříd, ale děti ho navštívily v pekle, kam musely sejít po svíčkami spoře osvětleném točitém schodišti. Peklo, kde nechyběl kostlivec – asi nějaký zlobil, vánoční stromek atd., bylo plné strašných čertů, které musel usměrňovat hodný Mikuláš. Písničkami a básničkami potěšený Mikuláš a andělé všechny děti odměnili.

Nové bylo i to, že se do celé přípravy, nejen pekla, aktivně zapojili pod vedením učitelů ing. Petra Svatka a Bc. Tomáše Strnada, žáci 8. B a 9. tř.

Vše na vlastní oči viděla a pravdivě zapsala Šebková Marie.

   

Basketbalový turnaj školy

Dne 21. 11. 2017 se uskutečnil v hale Lokomotiva basketbalový turnaj. Celkem se zúčastnilo 35 žáků druhého stupně. Čtyři chlapecká družstva a dvě družstva dívek. I přes malý počet dívek si něžné pohlaví zahrálo stejně zápasů jako chlapci. Vše se uskutečnilo v duchu fair play a každý ze zúčastněných dostal drobnou cenu. Vše proběhlo s velkým nadšením, což je velmi pozitivní zpětná vazba pro pořadatele.

   

Návštěva pivovaru – příprava k volbě povolání

V pátek 18. 11. 2016 vybraní žáci základní školy speciální a praktické navštívili již podruhé pivovar v Kynšperku nad Ohří. Žáci byli seznámeni s provozem pivovaru. Během prohlídky si také vyzkoušeli např. lepení etiket na lahve od limonád. Po nalepení etikety si naplněnou lahev odnesli domů na ochutnání. Také si vyzkoušeli jízdu zručnosti s basami na rudlíku. Ve vzorkové prodejně si vyzkoušeli plnění dárkových balíčků. Také velmi pozitivně ocenili drobné pohoštění, které bylo připraveno již v úvodu. Exkurze se dětem i učitelům velmi líbila.

  

Škola v lese

Dne 15. 11. 2016 jsme v rámci naší spolupráce s podnikem Lesy ČR, opět zavítali do obce Libá, abychom pomohli při obnově lesa. Nebyla to žádná zábava, ale tvrdá dřina. Na žádost lesníků jsme prováděli úklid polomů a připravovali prostor pro výsadbu lesní školky. I přes velmi mrazivé počasí se nám dařilo. Žáci 7. a 8. tříd konali svou práci velmi zodpovědně. Protože byli spokojeni i páni lesníci, jako odměnu jsme obdrželi plný koš vuřtů. Společným posezením u ohně a opékáním voňavých uzenin jsme naší práci v lese zakončili. Dětem se pracovní výlet líbil a už se těší na další spolupráci.

Exkurze u hasičů

Dne 10.10. 2016 se žáci 1.-3.ročníků zúčastnili exkurze u Hasičského záchranného sboru v Chebu. Žákům se věnovali dva mladí hasiči, kteří zábavnou a zároveň poučnou formou děti seznámili s jejich prací, pracovními pomůckami, technikou a výstrojí.

Děti tak mohly vidět například svoji paní učitelku v ochranném obleku nebo si zevnitř prohlédnout hasičské záchranné auto a vlézt si i do záchranného člunu.

Jako poděkování žáci 3. ročníku hasičům namalovali a poslali obrázky a všichni se už moc těší na další návštěvu.

Divadlo VeTři

Dne 18.10.2016 nás navštívilo DIVADLO VeTři, které si pro naše žáky připravilo scénku na téma ,, Závislost mého kamaráda.““ Děti si tak utvořily představu o tom, jaký negativní vliv mají drogy na zdraví a život člověka. V závěru vystoupení měly děti možnost se do scénky také zapojit. Chtěli bychom touto cestou poděkovat za pěkně připravenou a poutavou akci pro žáky I. a II. stupně naší školy.

Exkurze u záchranářů

Koncem října jsme navštívili Rychlou záchrannou službu v Chebu. Děti si připomněly, jak postupovat při záchraně lidského života i důležitá telefonní čísla. Žáci měli také možnost prohlédnout si vybavení záchranářského vozu. Díky poutavému výkladu záchranářky Hany Varadzimové si děti utvořily představu, jak je náročná práce záchranáře. O jejich nesnadné práci hovoří i to, že během naší návštěvy musely vyjet k případům hned dva vozy RZS. Za vstřícnost, za milý přístup i za to, že si při své pracovní vytíženosti na nás udělali záchranáři čas, děkují žáci i učitelé ze ZŠ Cheb, Kostelní náměstí 14.

R. Tomanová, ZŠ Cheb, Kostelní nám.14

   

Dopravní soutěž

V pátek 23.9.2016 se žáci 6.a 7. ročníků zúčastnili dopravní soutěže, kterou každoročně pořádá DDM Sova. Smíšená družstva soutěžila v těchto disciplínách (jízda zručnosti, znalosti první pomoci, test z pravidel silničního provozu a jízda na dopravním hřišti). Naši žáci obsadili první tři místa a odnesli si spoustu hezkých cen. Všem účastníkům patří pochvala za vzornou reprezentaci školy a DDM Sova patří velké díky za dobře připravenou akci.

   

 Návštěva PČR

Dne 22. 9. 2016 jsme navštívili PČR Cheb, která pro nás připravila ukázku výcviku služebních psů. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o životě, službě a výcviku policejních psů. Dále jsme měli možnost vidět v akci služebního psa při zadržení nebezpečného pachatele a při plnění úkolů, které mu ukládal jeho psovod. Chtěli bychom touto cestou poděkovat PČR za velmi pěkně připravenou akci pro žáky 5. až 8. tříd naší školy.

 

Exkurze v Tescu

V září navštívili žáci naší školy obchodní dům Tesco. Žáci 1. stupně si vyzkoušeli být na chvíli pekařem – pekařkou a prohlédli si zázemí obchodu. Starší žáci pracovali pod vedením zaměstnanců na úseku ovoce, zelenina a doplňovali zboží.

Rádi bychom poděkovali za ochotu a vstřícnost vedení i zaměstnancům Tesca Cheb.

   

Přivítání prvňáčků 2016/2017

Ve čtvrtek 1. září 2016 jsme společně s paní ředitelkou Mgr. M. Hartmannovou a zástupkyní ředitele Mgr. L. Hladkou přivítali nové prvňáčky. Noví žáci obdrželi jako dárek balíček od města Chebu a také startovací balíček od naší školy. Po slavnostním přivítání děti zasedly do lavic ve své třídě, kde třídní učitelka předala rodičům informace k organizaci školního roku a popřála úspěšné vkročení do školního roku, mnoho kamarádů a příjemných zážitků.